Home

Normative personal didactic auxiliar si nedidactic 2021

Normativele de personal didactic auxiliar şi de administraţie au fost aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi transmise cu nr.34.053 din 10 august 1993. Ulterior criteriile au fost completate, modificate şi transmise instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu nr.36.293 din 4 octombrie 1993 şi cu nr.35.907 din 11. Curriculum si inspectie scolara Situație privind personalul didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ . 16 Februarie 2018 - 2:48pm — admin. Ataşament Mărime; Nota ISJ 083 din 16.02.2018.pdf: 37.13 KB: macheta personal auxiliar și nedidactic.xlsx: 11.14 KB: Note ISJ. Salarizare - normare. Versiune tipar.

Personalul didactic auxiliar este format din: Secretar-şef, Mocanu Eleonora-Mihaela. Secretar, Anghel Florentina. Bibliotecar, Sosai Marcela-Luminiţa. Laborant, Groza Lăcrămioara. Contabil-şef, Toma Mariana-Viorica. Informatician, Cocu Patriche Ecaterina. Administrator de patrimoniu, Iacob Liviu. Un număr de 13 persoane încadrează. actelor normative privind salarizarea personalului în anul 2017, având în vedere că, prin abrogare Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările și completările ulterioare est

23 Oct. 2015. Incadrarea si salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar sunt reglementate de Legea nr.63/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Tags: salariu profesori salarii profesori salariu personal didactic auxiliar calcul salariu profesori. Vom analiza in materialul urmator care este. Aproba criteriile de normare a personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Ploiesti in conformitate cu Anexa nr. 1 ce constituie parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Aproba numarul si structura de personal nedidactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Municipiului. Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic în anul 2014 din 31.10.2014, apobată prin Ordinul MEN nr. 4854/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 811 din 6 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 811/2014).. În vigoare de la 06.11.2014 până la 31.12.2014. Art. 1. În anul 2014, personalul didactic auxiliar şi nedidactic angajat în unităţile de. Propunere de lege: personalul didactic din localitati izolate va primi un spor de 20% la salariu. O noua initiativa legislativa prevede acordarea unui spor de pana la 20% din salariul de incadrare cadrelor didactice care aleg sa-si desfasoare activitatea in Valea Jiului, in localitatile izolate. 27 Mai. 2021 unguraȘ camelia kemka erika sĂlĂgean rodica filip veronica ungur adriana lĂurean felicia sĂlĂgean gheorghe bud oniȘor achim niculae radu marius iusti

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 811 din 6 noiembrie 2014 s-a publicat Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar și al personalului nedidactic în anul 2014. Prevederile au intrat în vigoare chiar de la data la care au văzut lumina tiparului în Monitorul Oficial și se vor aplica până la 31 decembrie 2014 IULIE 2020. Examen promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar. ANUNT SI ANEXA LA ANUNT. REZULTAT PROBA SCRISA. Administrator patrimoniu tr.I, studii medii, personal didactic auxiliar, in cadrul Serviciului Social - Camine; ANUNT SI ANEXA LA ANUNT. FIȘA POSTULUI Personal angajat în instituții de învățământ Persoane care participă la procesul de învatamânt; încadrat în procesul de instruire si educatie sau in activitati suport; personalul din învăţământul preuniversitar este format din personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic. 9. Pos

Situație privind personalul didactic auxiliar și

Personal didactic auxiliar « Scoala Nr

 1. istrului educației și cercetării nr. 5.259/2019. Anexa
 2. psihica a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic. Art.7. (1) Anul scolar începe la 1 septembrie si se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. (2) Structura anului scolar, respectiv perioadele de desfăsurare a cursurilor, a vacantelor si a sesiunilor d
 3. istrative cu caracter normativ care reglementeaza drepturile şi obligaţiile de personal didactic auxiliar si nedidactic si le supune, spre aprobare, consiliului d
 4. NEAMȚ MONICAprofesor lb. română VANK ALINAprofesor lb. română CHIȘ CAMELIAprofesor lb. româna COSTE ANDREANAprofesor lb. română SIMUT ANCAprofesor lb. franceză CUCIUREANU MIHAELAprofesor lb.franceză ȘIPOȘ DANIELAprofesor lb. engleză GHIMBULUȚ RALUCAprofesor lb. engleză RUS ANDREEAprofesor lb. engleză POPOVIC IOANAprofesor matematică VĂLEAN MIHAELAprofesor matematică LUPU.
 5. Precizări privind stabilirea normei didactice 2019-2020. Detalii Creat la Vineri, 01 Martie 2019 11:00 Afişări: 1641 Precizări privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic de predare încadrat în învățământul profesional și tehnic
 6. istrul educației, Ecaterina Andronescu, directorul general al Direcției generale economice, Mihai Păunică și George Ghelmez de la Serviciul salarizare
 7. (3) Pentru personalul didactic auxiliar se au în vedere domenii de evaluare şi criterii de performanţă specifice categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor prezentei metodologii. CAPITOLUL IV Procedura de evaluare anuală a personalului didactic şi didactic auxiliar ART.

Aprobat în CA al ISJ din 04.03.2019 Nr.1379/04.03.2019 Avizat Inspector școlar general, prof. POP Maria. LEGISLAȚIE unor acte normative; PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR, PERSONAL NEDIDACTIC 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 350 Text în vigoare începând cu anul şcolar 2019 - 2020, actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 18 iulie 2019. Metodologie transfer personal didactic auxiliar si nedidactic

3.1 Personal didactic 3.2 Personal didactic auxiliar 3.3 Personal nedidactic 3.4 Elevii 4. Desfăşurarea procesul instructiv- educativ -Raport de activitate al Comisiei de Asigurare şi Evaluare a Calităţii-Raport de activitate -Comisia metodică Învăţământ primar''-Raport de activitate- Comisia metodică Limbă şi comunicar 2.3 Încadrarea în normativul de personal didactic şi nedidactic 2.4 Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi nedidactic, conform prevederilor legale în vigoare 2 0,50 0,50 0,50 0,50 3. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute de actele normative în vigoare privind mobilitatea personalului didactic 3.1. Gestio narea. 2.3. Încadrarea în normativul de personal didactic și nedidactic 0,50p 2.4. Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi nedidactic, conform prevederilor legale în vigoare 3. Îndeplineşte atribuţiile 2 prevăzute de actele 3.1. Gestionarea etapelor de mobilitate a personalului didactic, î 5. Cadrele didactice-profesori, personalul didactic auxiliar și nedidactic Drepturi Obligații 6. Asigurarea calității procesului instructiv-educativ Prelucrarea datelor cu caracter personal 7. Asigurarea siguranței și securității elevilor, personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic; crearea climatului școlar optim 8.

Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi are două componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fişei postului şi a. de secretariat1 | nov. 21, 2019 | Concurs ocupare post vacant, Didactic auxiliar si nedidactic. P.V. stabilire punctaj proba scrisa Curs international cu participare indirecta pentru profesori si personalul auxiliar. de admin | nov. 1, 2019 | Cadre didactice, Catedre, Didactic auxiliar si nedidactic, Oferte educationale/ Inscrieri, Proiect Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal nedidactic - an școlar 2019-2020. 30/10/2019 | Documente. Documente. Fișier Dimensiune fișier Descărcări; Scan20191030111228_compressed: 126 Ko: 149: Ultimele informații adăugate. Cosmina Ghimpu - declarații de avere și interese Personal didactic auxiliar și nedidactic. Telefon: 0245 213 929 Email: coresi1961@yahoo.com Despre noi Istoric; Misiune Rezultate concursuri si olimpiade scolare; Admitere; Consiliul elevilor; COPYIRGHT @ 2019 SCOALA GIMNAZIALA CORESI TARGOVISTE..

Cum se calculeaza salariul si sporurile pentru personalul

Personal didactic auxiliar; Personal nedidactic; Ordin nr. 6.037/17.11.2020 privind modificarea art. 1 din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind nr. 4.247/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar,. schema de opersonal didactic auxiliar si nedidactic si le supune, spre aprobare, consiliului de administratie 5.1. Am intocmit corect fisa de incadrare, am prezentat la termen serviciului personal, am intocmit corect statul de functii si statul de personal si le-am prezentat la termen. 5.2 ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările ulterioare O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare

caselor corpului didactic cu personal didactic auxiliar şi nedidactic − Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene − Legea 500/2002 - Legea finantelor public comportament si de etica aplicabila intregului personal, atat cadre didactice cat si personal didactic auxiliar sau nedidactic din cadrul Scolii Gimnaziale Inv. Ath. Jan Stoicescu, Comuna Aricestii-Zeletin, precum si a cetatenilor si a partenerilor cu care aceasta intra in contact Ref: Unele aspecte privind salarizarea personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar/special de stat Joi, 3.5.2018 - 13:38 — Bodi Attila Botond Ataşamen obligatia prelucrarii prezentului Regulament tuturor elevilor si parintilor acestora, directorul are obligatia de a-l prezenta personalului didactic auxiliar iar administratorul are obligaţia de a-l prelucra personalului nedidactic. Art. 4. Elevii, părinţii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic au obligaţia s Capitolul III: personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic III. 1. Dispoziții generale III. 2. Personalul didactic și didactic auxiliar III. 3. Abateri disciplinare și sancțiunile aplicabile- personal didactic și didactic auxiliar. 9 9 11 18 Capitolul IV: Sănătatea și securitatea în muncă 2

9. Fișe post personal didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic 10. Fișe (auto)evaluare personal didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic 11. Hotărâri ale Consiliului de Administrație 12. Încadrare 2018-2019 13. Nomenclator arhivistic 14. Oferta educațională 15. Oferta educațională CDȘ 16 Direcția Resurse Umane ține evidența personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic al Universității din București, ocupându-se și de înregistrarea dosarelor de concurs şi verificarea condiţiilor de participare a candidaţilor Alte acte normative specific aplicabile unor categorii profesionale personal didactic auxiliar sau nedidactic; Contractul colectiv de muncå unic nr. 8672111.04.2019 la nivel de sector înväþmánt preuniversitar; Proceduri ei insrtuctiuni de lucru specific managementului resurselor umane din Scoala Glmnazialä Jirlåu Ministerul Educației nu impune unităților de învățământ limitarea dreptului la concediul de odihnă al personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic. De altfel, adresa precizează posibilitatea cadrelor didactice de a-și desfășura activitatea în perioada vacanțelor, atunci când prezența acestora în unitatea școlară. REVIZUIT SI COMPLETAT - OCTOMBRIE 2019 personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, personal didactic asociat în cadrul unităţii de Art. 10 Personalul didactic- auxiliar si nedidactic are obligaţia: a) să participe activ la transpunerea în practică a deciziilor luate de conducerea.

(1). În aprecierea anuală a întregului personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic se va ţine seama de: a.) promptitudinea în îndeplinirea sarcinilor; b.) atitudinea faţă de colegi si elevi; c.) punctualitatea la program; d.) integrarea in colectiv El a explicat că ministerul a pregătit un proiect de ordin privind normativele de personal, întrucât Curtea de Conturi a cerut ca, până la data de 30 iulie, MECS să le stabilească în vederea acordării indemnizaţiilor celor ce ocupa funcţii de conducere, precum şi normative pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic Fișe post_personal didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic 10. Fișe (auto)evaluare_personal didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic 11. Hotărâri ale Consiliului de Administrație 12. Încadrare 2018-2019 13. Nomenclator arhivistic 2018-2019 14. Oferta educațională 2018-2019 15. Oferta educațională CDȘ 2018.

Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în anul şcolar 2012/2013 Revista cadrelor didactice editata de Sindicatul din Invatamant si Cercetare Neamt . Ordin MECS Nr. 5559 din 27.10.2015-Mobilitate personal didactic 2016-2017 - *OMECS nr. 5559 / 27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind. An şcolar 2019-2020 Numele şi prenumele: Statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic aprobat 1 2 Organizare Solicită inspectoratului şcolar, consiliului local/consiliului judeţean, desemnarea normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţional

va fi respectat de tot personalul unităţii de învăţământ (didactic, nedidactic, auxiliar, de administraţie, personal muncitor şi de îngrijire), de elevi şi părinţi. Art.3 R.O.I. se propune şi se dezbate de către Consiliul Profesoral, la care participă, cu drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic Art.4. Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar şi personal didactic de conducere, de îndrumare şi control. Legea prevede că în învăţământul preuniversitar poate funcţiona personal didactic de predare asociat, denumit în continuare personal didactic asociat. Personalul nedidactic îşi. Obiectivele anului şcolar 2019 -2020, derivă din obiectivele PDI și activitățile realizate vin să completeze gradul Pregatire profesională- personal didactic, personal didactic auxiliar, personale nedidactic 10 mii lei Motivarea personalului didactic-auxiliar si nedidactic-promovarea in trepte profesionale nedidactic 0,50 p 2.3. Încadrarea în normativul de personal didactic și nedidactic 2.4. Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi 0,50 p nedidactic, conform prevederilor legale în vigoare 3. Îndeplineşte atribuţiile 2 p prevăzute de actele 3.1 (2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar si personal didactic de conducere, de indrumare si control . (3) In invatamantul preuniversitar poate functiona personal didactic de predare asociat, denumit in continuare personal didactic asociat. (4) Personalul nedidactic isi desfasoara.

CRITERII NORMARE PERSONAL NEDIDACTIC - Ploiest

Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar

Total posturi didactic auxiliar secretar din care: contabil șef secretar șef bibliotecar administrator informatician model viu 7 1 1 1 1 1 1 1 Total personal nedidactic din care: îngrijitor muncitor calificat paznic/portar magaziner 9 5 1 2 1 Management, relații de colaborare, relații cu publicul, imagine, comunicar culturi si a unei mentalitati a calitatii la nivelul intregului personal al scolii ( cadre didactice, personal didactic -auxiliar, nedidactic, elevi, parinti ,agenti economici, etc) 1. Constituirea Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii , la nivelul scolii si crearea unei retele eficiente pentru asigurarea calitatii didactic auxiliar si personalul nedidactic, conform prevederilor Acordului semnat cu Guvernul României în data de 29.11.2018 FSLI a atras aten!ia asupra faptului cä, pentru a se ajunge la stabilirea unui cost standard per corect, este imperios necesar sä se stabileascä numärul de norme pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic car

DOSARELE DE CONCURS se vor depune la sediul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, situat în str. Academiei nr. 18-20, sector 1, Bucureşti, la compartimentul Resurse Umane, în perioada 14.01.- 18.01.2019, între orele 9,00 - 14,00 şi trebuie să conţină următoarele documente prevederile Statutului personalului didactic din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic de predare, auxiliar si de conducere, de îndrumare şi control, personalului nedidactic, elevilor și părinților/tutorilor legali ai acestora 18.09.2019 Numärul capitolului si al paginilor revizuite Procedurä Continutul modificärii Elaborat acte normative si prorogarea unor termene Legea 165/2018 - Legea biletelor de valoare pentru personalul didactic si pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic di

353 articole despre salariu personal didactic auxilia

 1. Minunata nr. 18 Brasov, cadre didactice, personal didactic auxiliar sau nedidactic, indiferent de durata contractului de munca, cadrelor didactice detasate sau studentilor care fac practice pedagogica in gradinita, precum si oricaror alte persoane, pe timpul cat colaboreaza cu Gradinita cu Program Prelungit Dumbrava Minunata nr. 18 Brasov
 2. 2019/2020 sunt inscrisi un numar de 956 elevi (554 elevi m invatamantul primar si 402 elevi in invatamantul gimnazial) , repartizati in 34 clase . Personalul didactic , didactic auxiliar si nedidactic ce lucreaza in Scoala Gimnaziala Cezar Bolliac insumeaza 69 persoane
 3. (2) Personalul didactic auxiliar si nedidactic beneficiaza, pe lângă concediul de odihna şi de un concediu de odihnă suplimentar între 5-10 zile lucrătoare.art.29 al.(5) CCM. (3) Concediul de odihnă se efectuează anual, pe baza programării ce se întocmeşte de cătr
 4. area elementului salarial Sume compensatorii Art. 146, alin
 5. Personal didactic auxiliar; Personal nedidactic; ELEVI. Orar; Instruire practică comasată; Examene/Admitere. Bacalaureat. BAC 2021; BAC 2020; BAC 2019; BAC 2018; Certificare competențe profesionale_Nivel 4. Nivel 4_2020-2021; Nivel 4_2019-2020; Nivel 4_2018-2019; Nivel 4_2017-2018; Certificare competențe profesionale_Nivel 3. Nivel 3_2020.
 6. Legii nr. 69/2000 si a Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000 (HG nr. 884/2001). Art. 2. - Prezentul regulament se aplica personalului de conducere, didactic de predare si instruire practica, didactic auxiliar, nedidactic, elevilor-sportivi, parintilor si reprezentantilor autoritatilo
 7. istraţie poate introduc

Personal nedidactic Scoala Gimnaziala Lucian Blaga Baia Mar

și obligațiile personalului didactic, personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic rezultă din Legea Învățământului, Codului muncii, Contractul Colectiv de Muncă, Contractul Individual de Muncă și Fișa indivi-duală a postului. Art. 7. Structura anului școlar se stabilește prin ordinul MEN. Art. 8 DEPARTAMENT F.S.L.I.- PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC. Vă informăm că, în perioada 26 - 29 martie 2009, a avut loc la Alba Iulia, întâlnirea de lucru a Departamentului personal didactic auxiliar şi nedidactic al F.S.L.I., coordonat de domnul vicepreşedinte al Biroului Operativ, Spătăcean Alexandru. La această întrunire a.

ff) aprobä proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum schema de personal didactic auxiliar nedidactic; gg) aprobä repartizarea personalului didactic de predare si a dirigin!ilor la clase; hh) desemneazä coordonatorul pentru proiecte programe educative extra§colare B. Comisii cu caracter temporar si ocazional.. 130 Anexa nr. 10. Fişa de post cadru didactic, didactic auxiliar şi nedidactic Anexa nr. 11. Fişa de autoevaluare / evaluare cadru didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

Ordin MECS Nr. 5559 din 27.10.2015-Mobilitate personal didactic 2016-2017 - *OMECS nr. 5559 / 27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in. 2019-2020; 2020-2021; 2021; Agenda cercuri pedagogice personal didactic-auxiliar 2020-2021; Regulamente; Resurse umane. Director; Învățători; Profesori; Auxiliar; Nedidactic; Proiecte. eTwinning; Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație; Covid 19. Proceduri operaționale Covid-19; Platforma națională de informare cu privire la. planificarea tezelor pe semestrul i al anului scolar 2019 2020 anunt posturi vacante butea 2019 2020 criterii de acordare burse 2019 2020 telefon verde national* 0800801100 telefon verde al i.s.j iaŞi* 0800816232 *pentru sesizarea neregulilor apĂrute În organizarea Şi desfĂŞurarea examenelor naŢional

Cum se poate transfera personalul didactic și nedidactic

Septembrie 2018 Consiliul ROI 2018- Personal profesoral 2019 didactic, 6 Director didactic auxiliar şi Director adjunct nedidactic Elevi Planificarea activităţilor la nivelul comisiilor de lucru (comisia de S.S.M şi PSI, comisia de burse şi rechizite, curriculum, comisia de evaluare, lapte şi corn, etc.) Programele manageriale şi LEGEA nr. 1/2011 a educatiei nationale, Actualizata 2020 Actualizata 2020 prin: - Legea nr. 221/2019 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011; - OUG nr. 79/2019 privind unele masuri in domeniul educatiei si pentru prorogarea unor termene.. Pagina 6 functionarea Liceului Tehnologic Anghel Saligny se adresezä personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic, elevilor pärinÿilorîn conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 cu modificärile si completärile ulterioare, Constitutia României alte acte normative elaborate de M.E.N. alte ministere; 3

Doua salarii minime brute in plus pentru personalul didactic, plus alte beneficii (proiect de lege) 06-Dec-2019. 1520. Potrivit unui Propuneri legislative pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 112011, dascalii ar putea beneficia de mai multe tipuri de indemnizatii III.1. Personal didactic III.1.1. Încadrarea cu personal didactic Resursele umane reprezentate de personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic sunt percepute ca esențiale în buna funcționare și dezvoltare a unei instituții de învățământ, în realizarea obiectivelor stabilite k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de predare, didactic-auxiliar şi nedidactic. 3. În calitate de evaluator: a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit 30-10-2019. Precizari privind disciplinele la care se sustin lucrari de evaluare semestriala (teze) in anul scolar 2019-2020 25-09-2019. Conversie profesionala - Pedagogia invatamantului primar si prescolar / Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Bucurest

Concursuri Personal Didactic Auxiliar Și Nedidactic 2020

Accesul elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si a personalului nedidactic in spatiul C.T. Toma N. Socolescu Ploiesti 9. Accesul cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic se face pe baza legitimaţiei de serviciu. 10 profesori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic comunitatea in ansamblul ei, precum în desfä*lrarea relatiilor dintre membrii comunitätii institutionale colaboratorii externi. Codul este aplicabil personalului didactic, responsabil cu instruirea si educatia, care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin 13. În motivarea acţiunii se arată că membrii de sindicat ocupă posturi de personal didactic în cadrul Grădiniţei cu program prelungit Y, respectiv educatori, şi beneficiază de drepturile salariale aferente gradaţiei de merit şi funcţiei de diriginte/educator. Începând cu 1 ianuarie 2019, angajatorul a calculat şi plătit. Ministerul Educatiei modifica normarea personalului nedidactic si auxiliar din invatamantul preuniversitar. Concret, daca in prezent la gradinitele cu program prelungit exista 1 post de ingrijitor (femeie de serviciu), bucatar, spalatoreasa la 15 copii, Ministerul vrea sa introduca de la 1 octombrie 2015 o medie pe judet de 1 nedidactic la 65 de copii al Scoli Populare de Arte si Meserii Tiberiu Breceanu Bra§ov Actualizat, 09.09.2019 Preambul Codul de conduitä reglementeazä normele de conduitä profesionalä a întregului personal personal didactic , didactic auxiliar si nedidactic . Normele de conduitä profesionalä preväzute de codul de conduitä sunt obligatorii pentru toti angajatii

Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi

şcolii (didactic, didactic auxiliar, nedidactic), pentru elevii şi părinţii / reprezentanţii legali care vin în contact cu Colegiul Particular Vasile Goldiş Arad. Nerespectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Particular Vasile Goldiş Arad constituie abatere şi s PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC Conform filei de normare primită de la ISJ Neamţ pentru anul şcolar 2018-2019 au fost aprobate : -11 norme didactic auxiliar - 21 norme nedidactic 2.ASIGURAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE, MATERIALE ŞI FINANCIARE FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR BURS începând din anul școlar 2018-2019, vor avea drepturi și îndatoriri egale cu ceilalți elevi ai școlii, aflându-se sub incidența acelorași documente normative naționale și interne, respectiv a R.O.F.U.I.P. actualizat și a prezentului R.O.I. CAPITOLUL III RESURSE UMANE III.A. PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC IV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic) V. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare V.1. Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic V.2. Parteneriatul cu comunitatea locală VI. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământulu 2018-2019 . INSPECTORATUL JUDETEAN CENTRUL JUDETE4N DE RESURSE $1 EDUCA TIONALã precum a prevederilor Codului Muncii a altor acte normative in acest domeniu. Prezentul Regulament intern a fost întocmit in baza: Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificärile ìi completärile ulterioare personalul didactic auxiliar si nedidactic.

Forumul Personalului Didactic Auxilia

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR. PERSONAL NEDIDACTIC. LISTA FORMATIUNILOR DE STUDIU INAINTE DE EXTRAGEREA LA SORTI A CLASELOR SI A CADRELOR DIDACTICE. Succesul de care s-a bucurat a confirmat și Premiul de Excelenţă obţinut la Gala EDUMANAGER 21 noiembrie 2019, iar colaborarea cu artista Paula Seling a creat un refren de suflet. personal didactic şi nedidactic; 0,5 (inclusiv didactic 1.2.Elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane auxiliar) şi conform proiectului de dezvoltare pe termen mediu si scurt; nedidactic (5p) 1.3.Elaborarea împreună cu ceilalţi factori de decizie (CP, CA) a unui set de 0,5 principii și valori definitorii pentru cultura. PLANUL MANAGERIAL UNIC pentru anul scolar 2019-2020, însoţit de programul membru a avut atribuții conform prevederilor legale și actelor normative emise de MEC si Fundatia Spiru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic. ,. Nr. 3425/17.10.2019 APROBAT C.A. 24.10.2019 REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ REVIZUIT OCTOMBRIE 2019 Art. 2 In baza prezentului regulament, a actelor normative si/sau administrative cu caracter la care participa cu drept de vot si personalul didactic auxiliar si nedidactic .Încadrarea în normativul de personal didactic și nedidactic 0,50 2.4. Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi nedidactic, conform prevederilor legale în vigoare 0,50 3. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute de actele normative în vigoare privind mobilitatea personalului didactic 2 3.1

Hotararea nr. 203/19.10.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei privind alegerea reprezentantior studentilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti in structurile consultative, deliberative si executive. Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentilor - Cap. XIV Carta ASE La finalul anului 2018, personalul UVT a fost compus din personal didactic (62%), personal didactic auxiliar (22%) și personal nedidactic (16%). Figura 1. Structura personalului UVT pe categorii de personal la 31 decembrie 2018 617 204 163 651 195 151 40 46 22 5 37 23 0 100 200 300 400 500 600 700 Didactic si de cercetar didactice, personal didactic-auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi REVISAL - Transmite în timpul prevăzut de lege orice modificare privind angajaţii , către ITM, prin programul naţional REVISAL; - ţine la zi dosarele personale ale cadrelor didactice Personal nedidactic. Posturi vacante. valabil la 29 Sep 2017. Raspuns oferit de. PortalContabilitate.ro. contabil. Tags: personal nedidactic institutii publice posturi vacante. Intrebare: La personalul nedidactic avem trei posturi libere ca urmare a unui deces, a unei demisii si a unei pensionari. Daca posturile sunt blocate sau daca avem voie.

 • Pirog simplu.
 • Mobila bucatarie second hand iasi.
 • VAG 16.8 software download.
 • Bucuresti cracovia tren.
 • Sampanie personalizata pentru nasi.
 • Cine e pe bancnota de 100 lei.
 • Sub Zero Wiki.
 • The Way Back 2010.
 • Ice age 2012 film online subtitrat in romana.
 • Janta peugeot 207.
 • Panduiti.
 • Analiza pietei produselor de patiserie.
 • Download Windows Vista Ultimate 32 bit ISO torent.
 • Hotel transilvania sighisoara tarife.
 • Artsani.
 • A abandona sinonim.
 • Folclorul si sculptura.
 • Jocuri de pictat oua de paste.
 • Cana termos kaufland.
 • Pescuit englezesc.
 • Istoricul picturii.
 • Iritatia de scutec poze.
 • Locatii poze nunta prahova.
 • Convergenta dex.
 • Louis vuitton Backpack womens.
 • BMX original.
 • Scriitori cu t.
 • Comunicate snppc.
 • Metoda inventarului permanent referat.
 • Sharm el Sheikh weather.
 • Furouri dama marimi mari.
 • Faraonul film online subtitrat.
 • Livrare flori alexandria.
 • Haine second hand copii.
 • Actiniu.
 • Yom kippur wiki ro.
 • Depozit haine second hand craiova.
 • Friedrich 2.
 • Grota ursilor borsec.
 • Meniu Trattoria Giurgiu.
 • Sst boala.