Home

Filipeni 4 1 9

* Rom 1:8 Rom 1:9 1 Cor 1:4 Efes 1:15 Efes 1:16 Col 1:3 1 Tes 1:2 2 Tes 1:3; 4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, 5 pentru * partea pe care o luaţi la Evanghelie din cea dintâi zi până acum. * Rom 12:13 Rom 15:26 2 Cor 8:1 Fil 4:14 Fil 4:1 1 De aceea, preaiubiţii și mult doriţii # Cap. 1:8. mei fraţi, bucuria # 2 Cor. 1:14. Cap. 2:16. 1 Tes. 2:19,20. și cununa mea, rămâneţi # Cap. 1:27. astfel tari în Domnul, preaiubiţilor! 2 Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând # Cap. 2:2; 3:16. în Domnul. 3 Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat. Filipeni 4:1-23- Citiţi Biblia online sau descărcaţi-o gratuit. Sfintele Scripturi - Traducerea lumii noi este publicată de Martorii lui Iehova Filipeni 4:19 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN) 19 Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. Cross references Filipeni 4. 4. 1 De aceea, frații mei preaiubiți și dragi, bucuria și coroana mea, așa să rămâneți tari în Domnul, preaiubiților

Filipeni 1. Filip 2 >. 1 Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii: 1Cor 1.2; 2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! 3 Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre. Filipeni 2:9-11 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN). 9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; 10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ 11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul Filipeni Capitolul 2. 2 faceţi-mi* bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând**. 3 Nu faceţi nimic* din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie**, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. 4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci* şi la foloasele altora Filipeni 3:9 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN) 9 şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă

Watchtower. BIBLIOTECĂ ONLINE. Română. Filipeni 4. Biblia - Traducerea lumii noi. Filipeni 4:1-9. Nu este disponibil niciun material video. Ne pare rău, a apărut o eroare la încărcarea materialului video Philippians 4:9 — New American Standard Bible: 1995 Update (NASB95) 9 The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things , and the God of peace will be with you Col. 1:10. 1 Tes. 2:12; 4:1. într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că # Cap. 4:1. rămâneţi tari în același duh și că luptaţi cu # 1 Cor. 1:10. un suflet # Iuda 3. pentru credinţa Evangheliei, 28 fără să vă lăsaţi. 9. Cele ce aţi învăţat şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut la mine, acestea să le faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. 10. M-am bucurat mult în Domnul, că a înflorit iarăşi purtarea voastră de grijă pentru mine, precum o şi aveaţi, dar v-a lipsit prilejul. 11

Filipeni, 1 - Resurse Creștin

Filipeni 4 Noua traducere în limba românã 1 De aceea, fraţii mei preaiubiţi şi dragi, bucuria şi cununa mea, preaiubiţilor, rămâneţi fermi în Domnul! Îndemnuri 2 Le îndemn pe Evodia şi pe Sintichia să aibă acelaşi gând în Domnul! 3 Ţie, credincios slujitor împreună cu mine [1], îţi cer să le ajuţi pe aceste femei Filipeni 1. 1. 1 Pavel și Timotei, robi ai lui Cristos Isus, către toți sfinții în Cristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii. # 1 Funcția aceasta este asimilabilă prezbiterilor și pastorilor. Sau supraveghetorii. și cu diaconii: 2 har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos De aceea vă rog să călcaţi pe urmele mele Filipeni 4 Romanian: Cornilescu. 1 De aceea, prea iubiţii şi mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa mea, rămîneţi astfel tari în Domnul, prea iubiţilor! 2 Îndemn pe Evodia şi îndemn pe Sintichia să fie cu un gînd în Domnul

Filipeni 4 VDC Biblia YouVersio

 1. tesc de voi, 4 în toate.
 2. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pămân
 3. tesc de voi, 4

Filipeni 4 Biblia online Traducerea lumii no

 1. Coloseni Capitolul 4. 1 Stăpânilor, daţi* robilor voştri ce le datoraţi şi ce li se cuvine, căci ştiţi că şi voi aveţi un Stăpân în cer. 2 Stăruiţi* în rugăciune, vegheaţi în ea cu** mulţumiri. 5 Purtaţi-vă* cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi** vremea. 6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har.
 2. Mesaj: Sergiu Dumitrășcuț
 3. ă (15) Pavel dorește să-i trimită la filipeni pe Timotei și pe Epafrodit (19-30
 4. e+ pentru vestea bună.

Gen 9.1-7; Lev 26.9; Ps 127.3; Ps 128.3-4; 29 Şi Dumnezeu a zis: Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră Filipeni 4:6 VDC Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri. VDC: Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilesc

Romani 9:23,Efeseni 1:7,Filipeni 4:19,Coloseni 1:27 RMNN

Religie. Ştiinţă. Filosofie. Ap. Filipeni 4, 10-23. Fraţilor, m-am bucurat mult în Domnul, că a înflorit iarăşi purtarea voastră de grijă pentru mine, precum o şi aveaţi, dar v-a lipsit prilejul. N-o spun ca şi cum aş duce lipsă, fiindcă eu m-am deprins să fiu îndestulat cu ceea ce am. Ştiu să fiu şi smerit, ştiu să am. Cartea biblică Filipeni este o scrisoare pe care apostolul Pavel le-a adresat-o creștinilor din orașul Filipi *. În capitolul 4 al cărții, Pavel i-a îndemnat pe membrii acelei congregații să se bucure și, totodată, le-a mulțumit pentru generozitatea lor, care i-a adus multă bucurie în inimă.(Filipeni 4:4, 10, 18) El a arătat cum ne dau rugăciunile pacea lui Dumnezeu și a. Cartea Filipeni Autorul: Filipeni 1.1 îl identifică pe apostolul Pavel ca fiind autorul cărții Filipeni, posibil cu ajutorul lui Timotei. Data la care a fost scrisă: Cartea Filipeni a fost scrisă aproximativ în anul 61 d.Cr. Scopul pentru care a fost scrisă: Epistola către Filipeni, una dintre epistolele din temniță ale lui Pavel, a fost scrisă în Roma

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Pavel a revelat că sursa sa interioară de încredere şi putere vine de la Isus Hristos (vezi Filipeni 4:13). Rezumat. Filipeni 1. Pavel îşi exprimă recunoştinţa pentru frăţia dintre sfinţii filipeni. El propovăduieşte că opoziţia pe care a îndurat-o când I-a slujit Domnului, inclusiv încarcerarea sa, au ajutat la înaintarea. Conținutul cărții. 1. Salutări (1, 2) Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu și se roagă pentru filipeni (3-11) Vestea bună se răspândește, în pofida dificultăților (12-20) A trăi înseamnă Cristos, iar a muri înseamnă un câștig (21-26) Purtați-vă într-un mod demn de vestea bună (27-30) 2. Umilința creștină (1-4

1 Corinteni 1. 3 Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! 4 Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. 5 Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă. 7 aşa că nu duceţi. Epistola lui Pavel către filipeni este șasea dintre epistolele pauline în canonul Noului Testament.Majoritatea covârșitoare a criticilor contemporani este în favoarea autenticității epistolei. Epistola este adresată de către Pavel Bisericii din Filipi, în Nord-Estul Macedoniei. 2.6-11 este unul din cele mai cunoscute pasaje din Noul Testament; se pare că ar fi un imn extras din. Downloading MicdoodleCore-1.12.2-4..2.280.ja

2 Corinteni 1. 2 Har şi pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! 4 care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! 5 Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele. 2021-06-13 h17 Marcu 14.3-9 Inchinarea - Em.Munteanu, Alex Munteanu 2021-06-13 h11 Filipeni 4.4 Bucuria - Em.Munteanu 2021-05-23 h17 Psalmul 23 Ionel Critu, Mihai Dumitrescu, Andi Smarandesc

Filipeni 4 NTR Biblia YouVersio

Strălucirea Slavei lui Dumnezeu (Evrei 1:1-9) Strategia luptei spirituale date nouă de Dumnezeu (Efeseni 3:1-8) Suveranitatea lui Dumnezeu (Numeri 25:12-20) Tăierea împrejur sau Circumcizia (Geneza 17:1-14) Tinerețe binecuvântată, alegeri și viitor (Judecători 14:1-4) Trăind să descoperi Slava lui Dumnezeu (Evrei 1:1-9 2021-07-18 h17 Ef.1 Fap 20.18-27 Smarandescu Andi si Dragos; 2021-07-18 h11 Fapte 16.9-34 Lucian Fratila, Robert; 2021-06-13 h17 Marcu 14.3-9 Inchinarea - Em.Munteanu, Alex Munteanu; 2021-06-13 h11 Filipeni 4.4 Bucuria - Em.Munteanu; 2021-05-23 h17 Psalmul 23 Ionel Critu, Mihai Dumitrescu, Andi Smarandescu; Arhive. iulie 2021; iunie 2021. Kapital sa munisipyo ang Filipeni sa Romaniya. Nahimutang ni sa munisipyo sa Comuna Filipeni ug lalawigan sa Județul Bacău , sa sidlakang bahin sa nasod, 250 km sa amihanan sa Bucharest ang ulohan sa nasod. 292 metros ibabaw sa dagat kahaboga ang nahimutangan sa Filipeni [saysay 1] , ug adunay 2,441 ka molupyo

Filipeni 1 - Biblia online in limba roman

Creștinul azi. Supliment teologic 4(1): 41-44. [2003] Simuț CC (2003) Scurt studiu exegetic asupra termenului Harpagmos din Filipeni 2:6 / [EN] A Brief Exegetical Study of the Term Harpagmos in Philippians 2:6. Vestitorul 12(8): 12-14 Be prepared with the most accurate 10-day forecast for Filipeni, Leova, Moldova with highs, lows, chance of precipitation from The Weather Channel and Weather.co 1 Ioan 1. 1. Ce era de la inceput, ce am auzit, ce am vazut cu ochii nostri, ce am privit si ce am pipait cu mainile noastre, cu privire la Cuvantul vietii -. 2. pentru ca viata a fost aratata, si noi am vazut-o si marturisim despre ea si va vestim viata vesnica, viata care era la Tatal si care ne-a fost aratata - Be prepared with the most accurate 10-day forecast for Filipeni, Bacău, Romania with highs, lows, chance of precipitation from The Weather Channel and Weather.co Biblia Online in Limba Romana. Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentruca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna

1 Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus, cari sînt în Filipi, împreună cu episcopii (Sau: priveghetori.) şi diaconii: 2 Har vouă şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos!. 3 Mulţămesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte, pe care o păstrez despre voi. 4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi. 8 God knows that I want to see you very much, because I love all of you with the love of Christ Jesus. 8 God can give witness that I long for all of you. I love you with the love that Christ Jesus gives. Get beautiful Bible art delivered to your inbox. We'll send you a new verse every day to. Temă: Filipeni 1:9-11. Construiește bracketul pasajului Filipeni 1:9-11, incluzând și o parafrazare. Împarte pasajul Filipeni 1:9-11 în fragmente. Desenează brackeți și etichetează cât de bine poți relațiile dintre fragmente. Adaugă o coloană MINE și scrie o parafrazare a pasajului, folosind modul Editare

Din cele 14 ( 13 ? ) Epistole pauline,Filipeni, Efeseni, Coloseni şi Filimon sunt desemnate cu apelativul de epistolele captivităţii deoarece conţin referiri la prizonieratul lui Pavel ( Filip. 1, 7-13. 14 ; Filim.1,9.1 07.11.2021 PM // Priveghi Fr. Ioan Gabor // Filipeni 1:12-2

Filipeni 2 Romanian: Cornilescu. 1 Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mîngîiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, 2 faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gînd Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 1, voscr. 4 16 L Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Post) 17 M Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la ulei şi vin) 18 text: fapte 4:1-22 predicĂ: petrica guseth, steve salanta miercuri 16 iunie - rugĂciune Şi studiu filipeni 1:21-30 7:00-9:00 lucu popa, joseph frank text: psalm 93 cÂntĂri: tibi, lidia, group duminicĂ 20 iunie dimineaŢa botez in apa 9:00-10:00 ora de rugĂciune: fr. octavian dumitrescu, vin

History. Localities with the oldest documentary attestation of the district are: Tigheci, Tochile Raducani, Leova, they are first attested in the years 1436-1489 period.In the 16th and 17th centuries, most of all to develop trade, agriculture and there is a significant population increase. During this period the Tirgul Sarata (Leova today), is developing intensively BUCURIE ÎN SUFERINȚĂ [Luni] CITEȘTE: Filipeni 1:1-6 • SORA: 1:6 [Marți] CITEȘTE: Filipeni 1:7-11 • SORA: 1:9-11 [Miercuri] CITEȘTE: Filipeni 1:12-14 • SORA: 1:14 [Joi] CITEȘTE: Filipeni 1:15-18 • SORA: 1:18 [Vineri] CITEȘTE: Filipeni 1:19-30 • SORA: 1:21, 27 BUCURIE ÎN SLUJIRE [Luni] CITEȘTE: Filipeni 2:1-4 • SORA: 2:3-4 [Marți] CITEȘTE: Filipeni 2:5-11 • SORA: 2:9-1 O começo. 1 No princípio Deus criou o céu e a Terra. 2 Esta era de início um caos e como uma massa amorfa, com o Espírito de Deus planando sobre os vapores que enchiam as trevas.. 3 Então Deus disse: Haja luz! E a luz apareceu. 4 Deus viu que a luz era boa e demarcou o aparecimento da luz em relação à escuridão. 5 Ao tempo durante o qual a luz brilhou chamou dia e à escuridão.

Filipeni 2:9-11 RMNN - De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat

Epistola catre Filipeni a Sfantului Apostol Pavel. 1. Deci, dacă este vreun îndemn în Hristos, dacă este vreo mângâiere a dragostei, dacă este vreo împărtăşire a Duhului, dacă este vreo milostivire şi îndurare, 2. Faceţi-mi bucuria deplină, ca să gândiţi la fel, având aceeaşi iubire, aceleaşi simţiri, aceeaşi cugetare. 3 Filipeni 3. 1. Incolo, fratii mei, bucurati-va in Domnul. Mie nu-mi este greu sa va scriu mereu aceleasi lucruri, iar voua va este de folos. 2. Paziti-va de cainii aceia; paziti-va de lucratorii aceia rai; paziti-va de scrijelitii aceia! 3. Caci cei taiati imprejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne laudam in. Iată câţiva paşi către victorie: (1) Mărturiseşte-ţi păcatul înaintea lui Dumnezeu (1 Ioan 1:9). (2) Roagă-L pe Dumnezeu să îţi curăţească, să îţi înnoiască şi să îţi transforme mintea (Romani 12:2). (3) Cere-I lui Dumnezeu să îţi umple mintea şi gândurile cu virtuţile din Filipeni 4:8 El trebuie slujit (Matei 4:10; 1 Corinteni 6:19; Filipeni 3:7; 1 Tesaloniceni 1:9; Evrei 9:14). El trebuie mărturisit (Matei 28:19; Ioan 14:15; Faptele Apostolilor1:8) A te închina lui Dumnezeu înseamnă a-L sluji şi a-L mărturisi ; a-I sluji lui Dumnezeu înseamnă să-L mărturiseşti şi să te închini Lui; a-L mărturisi pe. *Ps. 104.24. 1 Tim. 4.4. Ziua de odihnă 2 1. Astfel au fost sfârşite cerurile şi pămân-tul şi toată* oştirea lor. *Ps. 33.6. 2. În ziua* a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. *Exod 20.11; 31.17. Deut. 5.14. Evr. 4.4. 3

Video: Filipeni, 2 - Resurse Creștin

Distance from Suceava International Airport to Filipeni is 88.9 miles / 143.0 kilometers. Suceava International Airport is located approximately 6.1 miles / 9.9 kilometers northeast of Suceava and about 15.2 miles / 24.4 kilometers west of Botoşani. IATA airport code is SCV Ioan 1:1-12 Filipeni 1:11 Psalmii 69:16 Iosua 18:7 Evrei 4:1 Plangerile lui Ieremia 3:32 Ioel 2:32 Ioan 3:18 Faptele apostolilor 20:29 Matei 3:15-17 1 Cronici 29:11 Iov 33:28 Faptele apostolilor 1:1-2:47 Apocalipsa 1:3 Psalmii 90:4 Psalmii 119:10 Luca 2:41-52 Isaia 43:19 1 Ioan 1:9 Isaia 33:14-16 Romani 12:9-16 Faptele apostolilor 2:1 Români (94,96%) Necunoscută (5,03%) Altă etnie (0%) Componența confesională a comunei Filipeni Ortodocși (93,83%) Necunoscută (5,03%) Altă religie (1,13%) Conform recensământului efectuat în 2011 , populația comunei Filipeni se ridică la 2.286 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002 , când se înregistraseră 2.478 de locuitori. Majoritatea. Unitate 'n diversitate - resursele 4:1-9 Unitate 'n slujire - metoda 4:10-12 Unitate pentru crewtere - scopul 4:13-16 Schimbarea hainelor, schimbarea vieyii 4:17-23 (Filipeni 1:21-30). Crewtinismul lui Pavel era contagios. Oriunde a ajuns acest om, cei din jur au fost supuwi influenyei lui crewtinizatoare. Educat wi cunoscqtor a

Faptele Apostolilor 15:11,Romani 1:17,Filipeni 3:9,Evrei

 1. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18; (Denie) 26 L. ) Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă); Matei 17, 1-9 În vremea aceea a luat Iisus cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Și S-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața Lui ca..
 2. ă! Şi a fost lu
 3. Felicitari din categoria Versete NT, pagina 1. Isaia 58:11 Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă
Comunitatea Creştin Ortodoxă Română

14. Satisfăcut de Domnul în toate trebuințele mele (Filipeni 4:19) 15. Gata să arunc toate îngrijorările mele asupra Lui (1 Petru 5:7) 16. Tare în Domnul și în puterea Tăriei Lui (Efeseni 6:10) 17. În stare să fac totul prin Cristos care mă întărește (Filipeni 4:13) 18 31.12.19 PM | Dr. David Smith - Meditație pentru Anul Nou - Filipeni 4: 1. Vestită de cei aleși v.1. 2. Profețită în Scripturi v.2 Isaia 53 . 3. Centrată pe Domnul Isus v.3-4 natura umană și divină. 4. Scopul ei v.5a ascultarea credinței. 5. Destinată tuturor v.5b toate Neamurile. 6. Beneficiile multiple : apartenență v.6 , preaiubiți de Dumnezeu v.7 , puși deoparte v.7b , har și pacea v.7 Doctrina sănătoasă e importantă pentru că trebuie să discernem adevărul într-o lume plină de fals. În lume au ieșit mulți proroci mincinoși. (1 Ioan 4.1) există neghină în grâu și lupi în mijlocul turmei (Matei 13.25, Faptele Apostolilor 20.29)

Filipeni 4 — Watchtower - BIBLIOTECĂ ONLIN

Philippians 4:9 ESV - What you have learned Bibli

 1. - Filipeni 4:6-7 Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţămiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus. 7
 2. Hourly Local Weather Forecast, weather conditions, precipitation, dew point, humidity, wind from Weather.com and The Weather Channe
 3. Publicat în Efeseni 2.1-10 | Etichetat Stefan Critu | Lasă un comentariu 2013-05-26 h11 Efeseni 2.1-9 Ioan 19.34 1Imparati 19.9-16 Publicat pe 26.05.2013 de Evanghelizar

Chapter 1 []. 1 Paul and Timothy, servants of Jesus Christ; To all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with theoverseers and servants : 2 Grace to you, and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. 3 I thank my God whenever I remember you, 4 always in every request of mine on behalf of you all making my requests with joy, 5 for yourpartnership in furtherance of the. În Filipeni 4:8 găsim îndemnul: La acestea sa fie preocuparea voastra, la tot ce este adevărat, tot ce merită respect, tot ce este drept, tot ce este sfant, pur, tot ce merită să fie iubit, tot ce este vorbit de bine, dacă este vreo virtute și dacă este vreun lucru demn de laudă, acestea să fie preocuparea voastră Arderea‑de‑tot. 1 Domnul l‑a chemat pe Moise și i‑a vorbit din Cortul Întâlnirii, zicând: 2 Vorbește‑le fiilor lui Israel și spune‑le: «Când cineva dintre voi aduce Domnului vreo ofrandă, să vă aduceți ofranda dintr‑un animal din turmă sau cireadă.. 3 Dacă ofranda lui este o ardere‑de‑tot din cireadă, atunci să aducă un mascul fără meteahnă

Fortnite 4Earth Defense Force 4

Filipeni 1 VDC Biblia YouVersio

1: GENÈSE 4, 4-5: HISTOIRE D'UN BIAIS DE TRADUCTION. A GAFTON, A CHIRILĂ. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia 65 (4), 2020. 2020: Filipeni, 3, 8 în limba română: un caz de primat al normei Pentru a ajuta pe poporul Său în acest conflict, Hristos trimite Spiritul Său cel Sfânt și îngeri credincioși să-l călăuzească, să-l apere și să-l susțină pe calea mântuirii (Apocalipsa 12,4-9; Isaia 14,12-14; Ezechiel 28,12-18; Geneza 3; Romani 1,19-32; 5,12-21; 8,19-22; Geneza 6-8; 2 Petru 3,6; 1 Corinteni 4,9; Evrei 1,14) 1 Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul.. 2 Păziţi-vă de cînii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrîjilaţii aceia! 3 Căci cei tăiaţi împrejur sîntem noi, cari slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, cari ne lăudăm în Hristos Isus, şi cari nu ne punem încrederea în lucrurile pămînteşti. 4 Măcar că eu aş avea pricină de. Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Geneza 3:9-21; 22:1-19; Exodul 12:21-27; Leviticul 2:1-3; 17:10,11; Filipeni 4:18. Sabat după-amiază Textul de memorat: Vă îndemn dar fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcut

Epistola catre Filipeni a Sfantului Apostol Pavel

Itinerar Biblic Ep.0668 - Filipeni - Cap.4 Vers.10-23. TWR România. 521 views · June 18. 24:00. Itinerar Biblic Ep.0667 - Filipeni - Cap.4 Vers.7-9. TWR România. 133 views · June 17. Related Pages See All. Fii O Marturie Vie. 26,568 Followers · Video Creator. Mesaje de Încurajare Romani XII, 6-14Ev. Matei IX, 1-8glas 5, voscr. 6: Dezlegare la ulei si vin: Vindecarea slabanogului din Capernaum - Ap. Romani XII, 6-14Ev. Matei IX, 1-8glas 5, voscr. 6 Duminica nr: 1 2 L: Aducerea moastelor Sfantului Arhidiacon Stefan : Post: 3 M: Sfintii Isachie, Dalmat si Faust : 4 Ioan Gură de Aur - Comentariu la Epistola către Filipeni . Dec 1, 2018 12/18. Dec 1, 2018. texts. eye 64 favorite 0 comment 0 . tîlcuire la Epistola către Filipeni Topics: tîlcuire, Filipeni, Sf. Ioan Gură de Aur. Community Texts. 67 67. Sf.. Philippians 2:9-11 — New International Reader's Version (NIrV) 9 So God lifted him up to the highest place. He gave him the name that is above every name. 10 When the name of Jesus is spoken, everyone's knee will bow to worship him. Every knee in heaven and on earth and under the earth will bow to worship him

Eu: "nu ma pot ierta" EL: "poti, pentru ca si Eu te-am

Filipeni 4 Noua traducere în limba românã :: ERF Bibleserve

twr360 este o premieră mondială punând la dispoziție gratuit resurse creștine media în limba dumneavoastră. Ascultați, vizionați și citiți galateni 1-6 efeseni 1-6 filipeni 1-4 coloseni 1-4 1 tesaloniceni 1-5 2 tesaloniceni 1-3 1timotei 1-6 2timotei 1-4 tit/filimon evrei 1-6 7-10 11-13 iacov 1-5 1petru 1-5 2petru 1-3 1ioan 1-5 2ioan/3ioan/ iuda revelatia 1-4 5-9 10-14 15-18 19-22 scrisorile lui pavel scrierile altor apostoli si discipoli 8 s.

(foto) Prima zi de iarnă în Moldova, văzută în 10 poze peIlie și prorocii lui Baal - Cartea Cărților(Doamne Dumnezeule, fă ceva ca pocăiţii să se pocăiascăResurse | Biserica Crestina Baptista MarghitaIntrarea Domnului în Ierusalim