Home

Lista gradatii de merit 2021 alba

Gradații de merit - Inspectoratul Școlar Județean Alb

  1. Gradații de Merit 2020. Fise de (auto)evaluare Gradatie de Merit 2020 aici. Cerere inscriere concurs Gradatie de Merit 2020 aici. Procedura Operationala Gradatii de Merit 2020 aici
  2. Sprijin financiar - 1.551 mii lei - pentru douăsprezece unități de învățământ din județele Alba și Cluj, afectate de fenomene meteorologice extreme în luna iulie 2021; Rezultate finale: peste 6.000 de candidați au promovat și obținut definitivarea în învățământul preuniversitar (sesiunea 2021
  3. OME_3749_2021 Metodologie_gradatii_2021. GRAFICUL desfășurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2021. Model-cerere-de-înscriere-2021. Model-declarație-pe-propria-răspundere-2021. Fișe (auto)evaluare didactic predare, conducere, îndrumare, control 2021. Fișe (auto)evaluare didactic-auxiliar 2021
  4. istraţie al ISJ Alba a aprobat în şedinţa din 17.07.2018 lista cu punctajele acordate în urma evaluării, pe specialităţi, a dosarelor depuse de cadrele didactice și didactice auxiliare în vederea acordării gradaţiei de merit în anul şcolar 2018-2019, arată IȘJ Alba pe pagina oficială

Rezultate FINALE - Gradații de merit, sesiunea 2021

Peste 120 de cadre didactice și cadre auxiliare din Alba au obținut gradația de merit, în acest an. Consiliul de administraţie al Inspectoratului Școlar Județean Alba a validat, în şedinţa din 26 mai, rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, pe specialităţi, ale cadrelor didactice şi didactice auxiliare care şi-au depus dosare în vederea acordării gradaţiei de [ Potrivit IȘJ Alba, gradații de merit vor fi acordate pentru 173 de cadre didactice de predare și 18 care didactice auxiliare. Consiliul de administraţie al ISJ Alba a aprobat în şedinţa din 22.06.2017 lista cu punctajele acordate în urma evaluării, pe specialităţi, a dosarelor depuse de cadrele didactice și didactice auxiliare în.

Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, precizări. Numărul de gradații de merit pe categorii de personal și discipline stabilite în comisia paritară inspectorat - sindicate în ședința din data de 10.05.2021; Fișe de evaluare personal didactic [arhivă zip]; Fișe de evaluare personal didactic auxiliar [arhivă zip Rezultate finale concurs gradatii de merit sesiunea 2021. Punctaje gradatii merit 2021. Anunț! Numărul gradațiilor de merit repartizate pe categorii de personal și discipline/domenii. Ordinul nr. 3749/2021 Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat. Sprijin financiar - 1.551 mii lei - pentru douăsprezece unități de învățământ din județele Alba și Cluj, afectate de fenomene meteorologice extreme în luna iulie 2021 Rezultate finale: peste 6.000 de candidați au promovat și obținut definitivarea în învățământul preuniversitar (sesiunea 2021 GRADATII de MERIT 2018: Punctajele candidatilor din Alba, aprobate de ISJ. Rezultate finale, in 27 iulie Consiliul de administratie al ISJ Alba a aprobat, in sedinta din 17 iulie, lista cu punctajele acordate in urma evaluarii, pe specialitati, a dosarelor depuse de cadrele didactice si didactice auxiliare in vederea acordarii gradatiei de. Documente GRADAȚII DE MERIT - sesiunea 2020. 1. ORDIN Nr.3307/2020 din 21 februarie 2020 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020. 2

GRADATII de MERIT 2016: REZULTATE finale pentru profesorii din Alba. 52 de cereri respinse, din cele peste 200 de dosare depuse. LISTA Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Alba a publicat lista cu punctajele acordate in urma evaluarii, pe specialitati, a dosarelor depuse de cadrele didactice si didactice auxiliare in vederea acordarii gradatiei de merit in anul scolar 2017-2018. Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul ISJ Alba, in perioada 29-30 iunie 2017 Detalii. Creat: Miercuri, 23 Iunie 2021 21:21. Scris de Inspector Școlar General, Profesor Adriana Stoica. Descarca Tabelul nominal cuprinzând rezultatele finale la concursul de acordare a gradaţiilor de merit aprobate in şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar Ilfov din data de 23.06.2021 24.02.2021 - Concurs de programare pentru elevii de liceu, editia 2021 04.11.2020 - Gradatii de merit personal didactic 21.10.2020 - Suspendare activitati didactice din 21 octombrie 202 Gradații de merit. 22 Mai 2020. Accesări: 16943. Tipărire. Email. OMEC nr. 3307/2020 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020 cu modificările şi completările ulterioare - act compus creat la data de 21 mai 2020

Contractul Colectiv de Munca pentru invatamantul preuniversitar - valabil in 2021 • Fisa de (auto)evaluare directori de scoli. Procedura si Calendar evaluare activitate manageriala a directorilor pentru anul scolar 2020-2021 • Rezultate finale Admitere Licee Militare 2021. Candidatii care nu si-au confirmat locul sunt eliminati • Sorin Cimpeanu: Elevii care anul acesta intra in clasa a. GRADATII de MERIT 2017: Punctajele candidatilor din Alba, aprobate de ISJ. Rezultate finale, pe 7 iuli

Depunerea/ transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat dosarelor pentru obținerea gradației de merit se va face în perioada 16-18 iunie 2021. *La sediul I.S.J. între orele 11,00 -14,00. *La adresa office@isj.educv.ro. până la data de 18 iunie 2021 ora 14,00. (vă rugăm să solicitați număr de înregistrare Gradații de Merit 2020. Tabel nominal cuprinzând punctajele finale ale candidaților la concursul de acordare a gradației de merit, aprobate în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Covasna, din data de 28.07.2020 GRADAȚII de MERIT 2017. Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a publicat lista cu punctajele acordate in urma evaluarii, pe specialitati, a dosarelor depuse de cadrele didactice și didactice auxiliare in vederea acordarii gradatiei de merit in anul scolar 2017-2018

Gradatii de merit personal didactic 2020-2021 19.10.2020 În vederea acordării gradațiilor de merit în anul universitar 2020-2021 pentru personalul didactic al Facultății de Inginerie a Instalatiilor, vă rugăm să consultați documentele atasate iar cei interesati sunt rugati sa respecte calendarul concursului Gradatii de merit - sesiunea 2021. Eventualele contestatii pot fi depuse, in perioada 16-18.06.2021, la Registratura ISJ Bacau sau electronic, la office@e-isjbacau.ro, astfel: 16-17.06.2021 între orele 9-16, 18.06.2021 între orele 9-14 Gradatii de merit personal didactic auxiliar 2020-2021 19.10.2020 În vederea acordării gradațiilor de merit în anul universitar 2020-2021 pentru personalul didactic auxiliar al Facultății de Inginerie a Instalatiilor, vă rugăm să consultați documentele atasate iar cei interesati sunt rugati sa respecte calendarul concursului Lista cuprinzand punctajele candidatilor la concursul de acordare a gradatiilor de merit - sesiunea 2020, dupa solutionarea contestatiilor: 30.07.2020: Lista cuprinzand punctajele candidatilor la concursul de acordare a gradatiilor de merit - sesiunea 2020: 10.07.2020: Procedura_gradatii_merit_profesori_2020-V2: 09.06.2020: 1 Colocviul de admitere la gradul didactic I pentru candidaţii care s-au înscris la colocviu pentru seria 2019-2021 se va desfăşura pentru specializările, profesori ingineri (toate specializările) în data de 6 02.2019, ora 10 sala 206 str. Daicoviciu nr.15

Gradatii de merit; Activitati extrascolare; Proiecte,programe; Concursuri si olimpiade; 27 august 2021; 02-08-2021 (Titularizare 2021) Lista posturilor - catedrelor titularizabile pentru sedinta publica din 4 august 2021 21-07-2021 (Comunicate de presa) Comunicat de presa - 21.07.2021 - Titularizare; 21-07-2021. CMBRAE - Site oficial. Stimați părinți/tutori legali, În perioada 05 iulie-13 august 2021, activitatea Serviciului Evaluare Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) este suspendată, personalul aflându-se în concediu de odihnă. În această perioadă nu vor fi efectuate evaluări psihoeducaționale, nu se vor depune dosare și. TELVERDE ISJMM: .800.816.262 : Luni - Joi: 8.30-16.30, Vineri: 8.30-14.30. Ultimele HCJSU-MM cu privire la aprobarea scenariilor de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Maramureş se găsesc la Noutăţi! (Data publicării: 31.05.2021

Comunicat de presă EN VIII_rezultate finale. Bacalaureat, iunie - iulie 2021_Comunicat de presă. 24.06.2021_Comunicat de presă EN VIII. Gradatia de merit - sesiunea 2021. TELVERDE Examene naționale. Comunicat de presă privind organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare națională, sesiunea 2021 Gradatii de merit; Olimpiade școlare; Lista functiilor de director si director adjunct vacante in anul scolar 2021-2022 Hotărârea C.A. nr. 349 din 04.08.2021 o copie a fișei de înscriere în perioada 19.05.2021-28.05.2021. 2.Vor lista fișa de înscriere, o vor verifica și aplica semnătura pe fiecare pagină a fișei de. înscrierea la concursul de acordare a gradației de merit, începând cu anul universitar 2020-2021. Anexez prezentei cereri, dosarul de concurs întocmit conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru atribuirea gradațiilor de merit personalului didactic din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca Dosarul conține

Gradații de merit 2021 - Inspectoratul Școlar Județean NEAM

GRADAȚII DE MERIT 2018: IȘJ Alba a publicat tabelul

Lista cadrelor didactice care au depus dosare de restrangere de activitate in perioada 5 - 11 martie 2021. Punctaje inainte de contestatii. Anunt sedinta publica 11 martie 2021 26.03.2021 În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice - Referitor: Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2021-2022, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice. Coordonate de lucru cu publicul. Structura anului scolar 2021 - 2022. Modificari ale anului scolar 2020-2021 : Inscrierea in invatamantul primar. Fiecare copil in gradinita. Examene scolare pentru elevi. Concursuri, proiecte, programe. Programe sociale. Echivalare, vizare, acte studii, stampile Str. Ateneului nr. 1, Resita, cod postal 320112 Tel.: 0255 214 238 | Fax: 0255-216042 E-mail: isjcaras@gmail.co

Centralizator punctaje Gradatii de Merit Departamentul Arhitectura . Profesor dr. arh. VAIS Dana - Cerere de inscriere la concurs - Curriculum Vitae - Raport de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani (intocmit in baza criteriilor - Anexa 1 În data de 12 februarie 2021 am lansat, pe site-ul CCD Sibiu, în link-ul de AICI, apelul pentru înscrierea unităților de învățământ la Festival. Până în data de 1 martie 2021 s-au înscris 202 unități de învățământ din 26 județe și Municipiul București (Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani.

ÎNSCRIEREA ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2021; Învățământ profesional și tehnic; Legislatie; LISTA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC. Declaratii de avere. Declarații de avere 2019; Management institutional. Gradatii de merit 2018; Manuale scolare/Auxiliare didactice; Mobilitatea personalului didactic. Concurs directori; Olimpiada de fizică. ORDIN Nr. 3243/2021 din 5 februarie 2021 privind structura anului scolar 2021 - 2022: Conferinta de lansare a proiectului Zest4Edu -O noua perspectiva în educati Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă ca urmare a aplicării prevederilor art.2 din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013- 2014, aprobate prin OMEN nr.5455/2013, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman nu se acordă gradaţii de merit, se arată în documentul trimis în toate. Ordin nr. 3.243/5.02.2021 privind structura anului şcolar 2021 - 2022 Comunicat Ministerul Educaţiei - proiect buget educatie, evolutie 2005-2021 Link spre apel selectie PROIECT CRED Link pagina Proiect CRE

Gradatii de merit - hd

02.06.2021 21:31 Admitere master Ingineria Sistemelor - sesiunea iulie 2021 07.05.2021 17:46 Orar 2020-2021, semestrul 2 26.04.2021 20:30 Opțiuni specializări - anul IV, Cluj și Satu-Mar 11/02/2021 Ministerul Educației - comunicat de presă 11.02.2021 Activități recente * ( mai multe » ) 23/06/2021 Lista cu rezultatele candidatilor participanti la concursul pentru acordarea gradatiei de merit - 2020 - 2021 Graficul ședinței de repartizare din data de 04.08.2021 - pentru candidații care au obținut minim nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național 2021 02.08.2021 Lista candidaților din alte județe care au solicitat repartizare în județul Mureș în urma concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante. Lista punctajelor obținute la concursul de acordare a gradației de merit-2020. Punct unic de contact electronic. Gradatii De Merit 2019 Isj Bacau . Fișe autoevaluare gradatie de merit 2020zip. Isj covasna gradatii de merit. Ordin ministru 3307_metodologie gradatii 2020pdf. Punct unic de contact electronic

Inspectoratul Școlar Județean Alb

Video: ISJ Alba: LISTA cu punctajele profesorilor care s-au

Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani din data de 15.06.2021. Inspector Biologie 15 iunie 2021 Lista posturilor ocupate in 06.08.2021 prin prelungire CIM pe baza art. 63 (candidati care au promovat examenul de definitivat in luna iulie 2021) — by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2021-08-06 11:4 Ședința de repartizare a candidaților care au obținut minim nota 7 la proba scrisă din 21 iulie 2021 și optează pentru posturi titularizabile, se va desfășura în data de 4 august 2021 la Liceul de Arte Ionel Perlea Slobozia, după un grafic care va fi afișat în data de 3 august 2021, după publicarea rezultatelor finale BULETIN DE PRESĂ 1 februarie 2021, ora 13.00. În perioada 12 mai -03 iunie 2020 are loc selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele: Limba și literatura Română, Limba Franceză, Limba Engleză, Limba Germană, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Religie, Știinte Sociale.

Topice Autor Raspunsuri Vizualizari Ultimul mesaj ; Anunturi: Centru de perfectionare GrI+GrII- Universitatea Bucuresti: Lucia Stanciu. 0. 173. Iunie 23rd, 2021, 12:12 p Criterii pentru acordarea gradatiei de merit. ART. 6. (1) Pentru acordarea gradatiei de merit, inspectoratul scolar evalueaza activitatea candidatilor inscrisi, inclusa in fisa de (auto)evaluare, sustinuta prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2014 - 31 august 2019 sau pentru perioadele corespunzatoare conform art. 5 alin. (3) INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ (PROMOTOR PROIECT) anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului O șansă pentru viitor! nr. 2019-EY-PICR-0002 a mai multe posturi, 4 posturi de formatori, în cadrul subactivitaților proiectului O șansă pentru viitor! pentru Februarie 2021- Ianuarie.2023 Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro. Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au.

GRADAŢII de MERIT 2016: REZULTATE finale pentru profesorii

Concurs Gradatii de merit 2015-2016. 17.11.2015. Departamentul Arhitectura. Departamentul Urbanism. 24.02-02.03 Winterschool 2014. AStA organizeaza in perioada 24.02-02.03 Winterschool 2014. Am dori sa va invitam sa luati parte la evenimentele de seara, de la orele 18.00, de luni pana duminica Gradații de merit; NOTELE FINALE ALE CANDIDATILOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIN DATA DE 21.07.2021. Doru Dumbrăvescu. 3-August-2021 Numire director/director adjunct, an școlar 2021-2022 2-August-2021 Procedura admitere in clasa a IX-a la nivelul Comisiei judeteane. Silviu Statie. 2-August-2021 LISTA CANDIDATI DIN ALTE. Comunicat de presa ISJ Vaslui 24.07.2021 - 2056 de absolvenţi ai clasei a VIII-a din judetul Vaslui au fost admisi în învăţământul liceal de stat (anul scolar 2021 - 2022) în prima etapă de repartizare computerizat Gradatii de merit 2021. Rectificari anexa 10 la OME 3749/2021; PRECIZARI PRIVIND CONCURSUL PENTRU OBTINEREA GRADATIEI DE MERIT, SESIUNEA 2021; Procedura de sistem privind organizarea si desfasurarea activitatilor de depunere si evaluare a dosarelor personalului didactic pentru obtinerea gradatiei de merit, sesiunea 2021 MERIT Departament Punctaj cumulat pe tip de activitate 40 195 Realizare Studii 9i interpretäri: Volum doctoranzi, Ed. University Alba lulia, 2018, p. 85-93. ISBN 978-606-613-159-9. 9.1ulian Boldea, Ion Agârbiceanu si spatiul ardelean, în . Nr. Cit. -GEORGE Activitatea evaluat

Gradații de merit 2017: Lista cu punctajele candidaților

Proceduri_operationale_gradatii_de_merit.zip. Adresa_ISJ_Alba-_centru_admitere_jud_Alba.PDF. 19-07-2021. Lista candidaților înscriși pentru susținerea lucrării scrise la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/ rezervate din data de 21 iulie 2021 și repartizarea pe săli 15-07-2021. Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor. B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, Cluj Napoca, România. Comisia de admitere la FII poate fi contactată direct la tel: 0264.202.506 0264.202.509 0264.202.510

Gradații de merit - Inspectoratul Școlar Județean NEAM

În urma parcurgerii tuturor etapelor vă informăm că prin O.M.E.C.T.S. nr. 4690/26.07.2011 s-a aprobat lista candidaţilor admişi în vederea atribuirii gradaţiilor de merit începând cu data de 1.09.2011, se arată într-un comunicat emis de IŞJ HS nr. 543 - 15.01.2016 (lista gradatii merit didactic auxiliar la CUN Baia Mare) H. Senat Nr. 543 Liste Gradatii Merit Personal Didactic Auxiliar Cunbm Lista Gradatii De Merit Didactic Auxiliar Cun Baia Mare. HS nr. 542 - 15.01.2016 (transformari posturi) H. Senat Nr. 542 Transformari De Posturi. HS nr. 541 - 15.01.2016 (comisii finalizare studii Secretarul de stat din Ministerul Educaţiei Oana Badea a declarat, sâmbătă, la Alba Iulia, că metodologia pentru acordarea gradaţiei de merit a fost schimbată, urmând să intre în funcţiune din 2013-2014. Filozofia acordării gradaţiei de merit este total schimbată faţă de ceea ce se ştia până acum. Gradaţia de merit e un bun câştigat şi corect pentru cadrele didactice. Profesorii gălăţeni se simt furaţi pentru că au mai puţine gradaţii de merit ca-n alte judeţe. Vezi lista celor care au obţinut această premiere 216 gradaţii de merit, Dâmboviţa - 136, Alba - 204, Arad - 201, Iaşi - 247, Cluj - 275, Vrancea - 166, Olt - 230, Hunedoara - 150, Brăila - 117, Tulcea - 88. Stiri despre gradatii de merit. Pe aceasi tema: Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea a aprobat lista personalului didactic şi auxiliar care va primi gradaţii de merit. Profesorii cu rezultate deosebite în activitate sunt aşteptaţi să se înscrie în ve-derea obţinerii gradaţiilor de merit.

Fabrica de diplome false. Zeci de profesori au primit gradaţii de merit folosind acte false cumpărate cu 50-200 de lei. În cinci ani au încasat peste un milion de lei în plus la salariile de la școală 05.11.2020 Gradații de merit 2020 10.09.2020 Anunt ocupare post CDA 08.05.2019 Workshop Topografii Mileniului III - 09.05.2019, ora 09:30, Amfiteatrul A Forum ISJ Arad. Prima pagină. Ora este UTC UTC. ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web. Forum lista gradatii merit 2012. Pagina 1 din 5. Te-ar mai putea interesa: prajitura angelo practic 2012 noiembrie, lista de meniu platouri de la restaurant cezar tg mures, lista ingredientelor pentru hamburger de vita, lista cu alimente interzise la diabetici, lista de meniu de la restaurant cezar tg mures, prajituri ci mere retete 2012, practic in.

Structura anului școlar 2020-2021 a fost lansată în dezbatere publică 805,217 accesări Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020 791,022 accesări Cursurile anului şcolar 2018-2019 încep luni, 10 septembrie 2018 754,049 accesăr Departamentul de Stiinte Economice si Fizica Concurs pentru gradatii de merit 2016 Detalii la Avizierul Departamentului, aici: Lista Centrelor de Examen și unitățile arondate - Bacalaureat august-septembrie 2021 Comunicate de presă Ministerul Educației Sprijin financiar - 1.551 mii lei - pentru douăsprezece unități de învățământ din județele Alba și Cluj, afectate de fenomene meteorologice extreme în luna iulie 2021

Potrivit noii redactari din Raportul preliminar la Plx 199/2020, articolul 110 indice 1, care ar urma să fie adăugat la L 223/2015, definește astfel cuantumul minim brut și minim al pensiei militare, elementele componente și ordinea introducerii lor în baza de calcul (1), lit. (a) și vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultații. Calendar: 6 iulie - 11 iulie 2021 - Perioada de aplicare 13 iulie 2021 - Afișarea ierarhiei aplicanților Tabel ierarhizare 16 iulie 2021 - Afișarea listei preliminare a beneficiarilor Lista preliminara 16 - 17 iulie 2021 (23:59) - Depunerea contestațilo O echipă de dascăli argeșeni profesioniști va pregăti și susține pentru voi, de luni până joi, în intervalul orar 18.00-20.00, lecții care să vă sprijine în continuarea învățării. Programul lecţiilor va fi comunicat săptămânal, pe site-ul I.Ș.J. Argeș: https://isjarges.ro/ și pe pagina oficială de -facebook-

Gradația de merit 2021 - ISJ T

Aproape 91.000 de persoane vaccinate anti COVID-19 în județ Tot mai mulți elevi din județ participă fizic la ore Bârladul va avea propriul Registru local al spațiilor verz Avizarea rezultatelor pentru gradatii de merit 2020-2025. 2. Avizare candidaturi pentru functia de Director la extensia Satu Mare. Lista cadrelor didactice care tin plata cu ora in 2020-2021. 2.Lista derogarilor pentru a sustine cursuri . 3. Lista cadrelor didactice asociate care pot fi platite cu tarif S1 Gradatie de merit acordate.

Gradații de merit - Inspectoratul Scolar Judetean Suceava

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman îşi propune să reprezinte instituţia a cărei activitate să fie coordonată de profesionalism, încredere, de obiectivitate şi competitivitate, de colaborare eficientă şi comunicare transparentă în realizarea standardelor de calitate din sistemul educaţional teleormănean. Motto 1.Avizarea rezultatelor concursului pentru atribuirea gradațiilor de merit personalului didactic din Facultatea de Construcții. 2.Prezentarea situației financiare a Facultății de Construcții. 3.Diverse. Documente: Gradatii de merit CD - 2020.pdf. 14.10.2020: Sedinta CF din 14.10.2020, ora 12:00, desfăşurată pe platforma MICROSOFT TEAMS. 1 Regulament privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic şi de cercetare : 2: 0: 29.04.2020: 3 / 17.02.2021: M-CD-1 : Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia - Anexe (valabile începând cu anul universitar 2017/2018) 1 : 9: 17.02. GRADATII DE MERIT 2017; didactice carora li s-a aprobat mentinerea in activitate ca titular in anul scolar 2020-2021 peste varsta standard de pensionare (65 de ani) Lista cadrelor didactice a caror dosare pentru mentinerea in activitate ca titular in anul scolar 2020-2021 peste varsta standard de pensionare (65 de ani) au fost respinse.

Topice Autor Raspunsuri Vizualizari Ultimul mesaj ; Anunturi: Centru de perfectionare GrI+GrII- Universitatea Bucuresti: Lucia Stanciu. 0. 164. Iunie 23rd, 2021, 12:12 p Lista cadrelor didactice admise care au solicitat mentinerea în activitate ca titular, peste vârsta de 65 ani, în anul şcolar 2021-2022, validată în Consiliul de administraţie ai ISJ Sibiu din data de 15.02.2021; Lista cadrelor didactice respinse care au solicitat mentinerea în activitate ca titular, peste vârsta de 65 ani, în anul. Universitatea VALAHIA'' din Targoviste organizeaza admiterea în învatamântul superior în anul universitar 2021 - 2022 Peste 2.400 de locuri la studii universitare de licenta si peste 1.300 de locuri la studii universitare de masterat. citeste mai mul 16.10.2020 - Hotararea Senatului universitar nr. 1250/16.10.2020 referitoare la trecerea in scenariul 3 de functionare pentru extensiile Zalau si Alba Iulia 16.10.2020 - Calendar gradatii de merit 14.10.2020 - Sesiune de întrebari si raspunsuri Commodo - Resurse Uman Note obținute la concursul național de titularizare -sesiunea 2021, înainte de... ISJ Vrancea-27 iulie 2021. Anunț privind depunerea contestațiilor la examenul de titularizare 2021 și modelul... ISJ Vrancea-26 iulie 2021. Documente gradații de merit 2018. 18 mai 2018

3.08.2021_ Comunicat de presa_ I.S.J. Cluj_ Rezultate finale_ Titularizare_ 2021 Citește Mai Mult Lista rezultatelor finale (după contestații) a probei scrise la concursul de titularizare sesiunea 2021 în județul CLU 05. 356, publicat â ¦ Punctajul minim pentru acordarea gradaÈ iei de merit este de 70 puncte( art. În mod excepÅ£ional, cererile de înscriere pe locurile speciale pentru romi se mai pot depune pânÄ la data de 28 iunie 2019, cu avizul Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. We have set your language to Necessary cookies are absolutely essential for. Programe de studii de licenta. Programe de studii de master. Programul de formare psihopedagogică - Nivel I. Programul de formare psihopedagogică - Nivel II. Domenii de doctorat. Situatie inscrieri. Metodologii, condiții și rezultate. Admitere Online 2021

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Adresa: Bd-ul Victoriei nr.10, Sibiu, 550024, România Tel: +40-(269) 21.77.79 Fax: +40-(269) 21.78.8 Despre Proiectul educaţional STOP Bullying-ului (Spune NU intimidării) CAEN 2017. Scopul proiectului: prevenţia şi combaterea violenţei în mediul şcoalar, respectiv a comportamentelor de intimidare (bullying). Proiectul se adresează elevilor din clasele III-VI şi VII-XI Modele de cereri - Inspectoratul Școlar Județean BIHOR. Titlu. Data creării. Modele de cereri și anexe pentru mișcarea personalului didactic în anul școlar 2021 - 2022. 22 Octombrie 2020. Modele de cereri pentru mișcarea personalului didactic în anul școlar 2020 - 2021. 15 Octombrie 2018 1.Avizarea rezultatelor concursului pentru atribuirea gradațiilor de merit personalului didactic din Facultatea de Construcții 2.Prezentarea situației financiare a Facultății de Construcții3.Diverse.Documente: Gradatii de merit CD - 2020.pdf: 14.10.2020: Sedinta CF din 14.10.2020, ora 12:00, desfăşurată pe platforma MICROSOFT TEAMS 1 Zeci de profesori din județul Gorj vor primi bani mai mulți la salariu. Inspectoratul Școlar Județean a afișat lista finală cu dascălii care vor beneficia de gradație de merit. Anul acesta, la nivelul județului nostru au fost alocate 77 de gradații de merit. Sporul de 25% se alocă pe o perioadă de cinci ani cadrului [

Gradații de merit 2021 Inspectoratul Școlar Județean Dol

Suma alocata in total bisericilor de asemenea creste cu 15 milioane (incluzand Catedrala Mantuirii Neamului), ajungand in 2018 de la 76 milioane lei la 92 milioane lei, potrivit proiectului de rectificare bugetara, transmite Hotnews.ro. Profesori acuzati ca ar fi primit gradatii de merit cu acte false. Perchezitii in Bucuresti si Ilfov 1.Cea mai corecta si multumitoare lege a pensiilor militare de stat a fost Decretul nr.214/1977, abrogat de Legea nr.164/2001 ( a rezistat 24 de ani..!!); baza de calcul reprezinta procente diferite ale veniturilor din 5 ani alesi din ultimii 10 ani de activitate( prima mea Decizie a fost conform acestei legi unde Pensia Suplimentara reprezenta 33% din Pensia calculata..!) Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu str Lucian Blaga nr 26 550169 - Acasă. Resurse umane. Perfectionarea cadrelor didactice. Admitere în clasa a IX-a. Evaluarea națională. Gradația de merit. RuubikCMS Demo. 14.07.2021