Home

Legea 50/1991 actualizata 2021

Parlamentul României - Lege nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii În vigoare de la 07 august 1991 Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2004 Consolidarea din data de 30 ianuarie 2020 are la bază republicarea di Legea nr. 50/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 și a mai fost modificată prin: - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea. Actualizata 2020 prin: Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Monitorul Oficial 8 din 08-ian-2020 Legea nr. 261/2009 (publicată la 16 iulie 2009), în vigoare de la 14 octombrie 2009) 1. în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1; [{*}] 2. la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasar Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. (In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie, Act procedural in care procurorul.

NOI REGULI IN CONSTRUCTII DIN 2021. Prin modificarile aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea constructiilor, prin Legea nr. 7/2020 se doreste eficientizarea si simplificarea procesului de eliberare a avizelor necesare pentru emiterea autorizatiei de constructie. Modificarile legii urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data de 11 ianuarie. Legea Autorizatiei de Construire 50-1991 Actualizata 2020. Legea Explicată în principalele puncte modificate recent de alte legi și ordonanțe. 2020-01-21. 55919. 0. Legea Autorizatiei de Construire și Normele metodologice de Aplicare ale legii cu cele mai noi și esențiale modificări sau completări

LEGE (R) 50 29/07/1991 - Portal Legislati

Inainte de modificările operate prin Legea nr. 7/2020, art. 37 alin. 6 din Legea nr. 50/ 1991 avea următoarea formă: Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea. Art. 3. Categorie: Legea 50 1991 actualizata Legea constructiilor. Comentarii. 6. Art. 3. (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.) (la 11-02-2011, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7. Astfel, prin Legea nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată în Monitorul Oficial nr. 873 din 30 octombrie 2019 (Legea nr. 193/2019), legiuitorul a adoptat o serie de amendamente menite să sprijine și să simplifice demersurile ce trebuie.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării ..

În M. Of. nr. 8 din 8 ianuarie 2020 s-a publicat Legea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse.. Potrivit inițiatorilor, legea prevede deja că acele intervenții constituie contravenție, însă în lipsa unei completări a art. 26 din Legea 50/1991 (cel privind contravențiile), aceste tipuri de intervenții nu constituie contravenții pentru că sunt prevăzute (acum) la art. 24 (cel privind infracțiunile) Legea 50/1991, Actualizata 2019 si Republicata, privind 12/18/2018 · LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicare si Actualizata 2019 Actualizata 2019 prin Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, publicata in M.Of. 1043 din 10-dec-201 Legea 50 1991 actualizata in nov 2019 pdf google drive. 82 din 20 iulie 1995 publicata in monitorul oficial al romaniei partea i. 163 din 7 august 1991 si a mai fost modificata prin ordonanta guvernului nr. 933 din 13 octombrie 2004 legea 50 1991 actualizata prin

Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, versiunea actualizata la data de 18.05.2008 Stimate doamne /Stimați domni vă înștiințăm că a apărut Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Puteți accesa link-ul de mai jos pentru aceste modificări

Vdin Legea nr. 259/2006 pentru modificarea 3i completarea Legii nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice, publicat, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 3 iulie 2006, dându-se textelor o nou, numerotare. Legea nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice a fost publicat,în Monitoru Legislația privind autorizarea lucrărilor de construcții a fost modificată. Noua Lege nr.193/2019, promulgată de preștedintele Klaus Iohannis, a adus modificări Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.atașat forma promulgată a noii legi LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2014, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Actualizata prin Legea 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative CAPITOLUL I: Autorizarea executarii lucrarilor de constructii Articolul

II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dându-se textelor o nouă numerotare NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. PREAMBUL. 1. Prezentele norme metodologice sunt elaborate in temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de. O noua lege va inlocui vechea lege 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construire. În plină criză guvernamentală, un proiect legislativ propus de Guvern și care vizează autorizarea lucrărilor de construcții, și-a început drumul spre aprobare. Și nu este un proiect oarecare, ci unul complex, de înlocuire a actualei Legi 50/1991. Modificari recente privind legislatia in domeniul constructiilor. Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Legea) a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 8 din data de 08.01.2020 Legea nr. 50/1991 ar fi, asadar, schimbata pentru a permite, printre altele, chiar si digitalizarea. Un alt lucru important pe care trebuie sa il notam aici este legat de faptul ca apare, pentru prima oara la acest capitol, raspunderea autoritatilor care elibereaza acte incomplete ce duc la pierderi pentru investitori sau constructori

Legea nr. 50/1991: Art. 26. -. (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni: a) executarea sau desființarea, totală ori parțială, fără autorizație a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor menționate la. Legea 50/1991 actualizată .pdf. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - modificata si completata prin Legea 193/2019 .pdf. Legea 18/1991 actualizată. Legea fondului funciar nr. 18 din 19.02.1991. HGR 343/2017 actualizată Legea 350/2001 actualizata 2021. Legea 50/ 1991 actualizata la data de 11 ian. 2020 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii actualizata 201 9 Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii in constructii, actualizata Legea locuintei 114/ 1996..

NOI REGULI IN CONSTRUCTII DIN 2021 - Casa de Avocatura Burlac

Legea nr. 50/1991 se modifica. Infractiunile privind protectia mediului, incriminate din nou. Un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii a fost inregistrat pentru dezbatere la Senat prin care infractiunile privind protectia mediului si a celor privind dreptul de proprietate. Legea 50 1991 Actualizata In Nov 2019 Legea Autorizatiei de Construire 50-1991 Actualizata 2020 cu prevederi de relaxare și anumite facilități pentru investitori. Legea 50/1991 actualizata pdf . 765 din 30 septembrie 2016 şi include modificările aduse prin următoarele acte. 14302005 publicat n Monitorul Oficial al Romniei Partea I nr. 852. Pe ce criterii este sanctionata o fapta ca fiind infractiune sau contraventie la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor. Respectarea disciplinei in constructii prezinta o importanta deosebita pentru viata si siguranta persoanelor care locuiesc in acestea, si nu numai a lor Intralegis 6.0 - CTCE Piatra Neamţ, 2021 www.ctce.ro Data intrarii in vigoare: 15 August 2020. Forma actualizata valabila la data de . 03 Iulie 2021. Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de. Integral. Art. I. Articolul 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: Art. 31. Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în.

Legea Autorizatiei de Construire 50-1991 Actualizata 2020

 1. Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Text publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 08 ianuarie Continue reading
 2. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (actualizata 2020) - Cărți - Ofertă Variată - Prețuri Mici - Comandă online
 3. Mai precis este vorba de proiectul de lege nr. 521/2018 care propune abrogarea art. 24 lit. a) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Legea 50/1991)
 4. . timp de citire. LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. EMITEN

ANEXA Nr. 1 Legea 50 1991 actualizata Legea constructiilo

Normele metodologice de aplicare a Legii nr

Legea 50/1991,R si Actualizata 2021, privind autorizarea E-Juridic iti pune la dispozitie Legea asociatiilor de proprietari nr. 196/2018 cu toate actualizarile in vigoare pentru anul 2021 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată prin Legea nr. 33/2021 şi ale art. 618 alin

Construcții edificate fără autorizație de construire

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si actualizata 2021, prin: - Decizia 16/2020 [A] - M. 07. 448/2006 art. Legea 448 / 2006 - actualizata 04. Data preluării în platformă: 06/01/2020. 12 din Legea nr LEGEA 50/1991 - privind autorizarea Constructiilor, republicata . OMS 536/1997 privind normele de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei actualizata si completata. Intreaga legislatie in vigoare. 07/29/2021 05:58:00 Last modified by Certificat de urbanism 2114/2021 LOCUINTA IN SPATIU CU FUNCTIUNI CULTURALE FARA MODIFICARI INTERIOARE IN BAZA ART.11, alin (2), lit.h DIN LEGEA nr. 50/1991 ACTUALIZATA. judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Eremia Grigorescu, nr. 106. Conform Legii nr. 50/1991 modificata si actualizata - art. 11 alin alin (2) lit. LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996 Legea locuinţei. Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor are la bază următoarele principii: Accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean. Realizarea locuinţelor constituie un obiectiv major, de interes naţional, pe termen. Articole din legea 50/1991 scrise de stoianconstantin. Lg_2 actualizata 50_1991 SGC. Lg_3_Ord MDRL 839 12-10-2009 met lg 50. Lg_5_HGR 272 14-06-1994 reg ref control de stat. Metodologia de finantare a electrificarii localitatilor actualizata la 28.06.2021; La multi ani 2021

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 200 FortiMail - Orade I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. (2) În situațiile în care Programul pentru școli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean se vor repartiza. Legea Urbanismului 350-2001 Actualizata 2019. Legea Urbanismului cu toate anexele aferente. În acest articol găsiți actualizate, centralizate, în tabel, toate Legile, Hotărârile de Guvern, Ordonanțele, Ordinele Ministeriale și normele metodologice aferente legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul

Legea Nr

- Legea nr.7/1996, actualizata, Ordinul nr.700/2014 al MAI-ANCPI, - HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, anexa nr.1 Pct. 3 a fost modificat prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991 publicata in Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021 Când NU îți trebuie autorizație de construire. Autorizația de construire este actul care conferă cetățenilor dreptul de a construi, precum și de a consolida sau repara o construcție deja existentă. Acest act este eliberat de primărie pe baza unui dosar ce cuprinde o serie de avize și acorduri și are o valabilitate de cel mult 12 luni HCL 13 din 28.01.2021. privind dezmembrarea imobilului cu numar de inventar 504. din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020. -Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, -Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie, -Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie Hotărârea 252/2021 - Aprobarea P.U.Z. de instituire subzonă de instituții și servicii publice și de interes public și subzonă verde în zonă de locuințe cu regim redus de înălțime, str. Uliului nr. 124; beneficiară: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Liga 2: Rezultatele complete si clasamentul actualizat - ce au facut UTA si FC Brasov. 167 din 17 martie 2003, astfel cum a fost Codul muncii actualizat 2021 - Legea 53 din 2003 actualizata prin Legea 37 din 2020 si Legea 213 din 2020; Ordonanta de urgenta a Guvernului 96 din 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca actualizata. 2003 actualizata 2019. 197/2012 privind asigurarea calităţii în alin. 57/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. 05. 174/2008 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor 27 decembrie 2008 Legea 333 din 2003 actualizata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. nr. 20 alin. 210 Titlul VII - Dialogul social.

Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata 2014 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 13 martie 2014 Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie. 2003 actualizata 2019. 2003 actualizata 201 Legea 184 2001 actualizata. Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, publicat în Monitorul Oficial nr. 797 din 23 noiembrie 2009. 4. 26 iulie 2010 - Legea nr. 172/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 184/2001.

Art. 3 Legea 50 1991 actualizata Legea constructiilo

 1. Strategia de Dezvoltare Locala 2014-2020 - actualizata 04.02.2019; Anexa 1 - propunere modificare SDL - aprobata 04.02.2019; Anexa 4 la Cap. X din SDL - Planul de finantare - actualizata 04.02.2019; Anexa 8 la Cap. IX din SDL - Atributii functii - actualizata 04.02.2019; Plan de finanțare; Program de achizitii; Arhiva SDL.
 2. Certificat de urbanism 2397/2021 3 august 2021. Monitorul Oficial Local - Conform art. 5, din Legea nr 50/1991 modificata si completata: (2^1) - Potrivit art. 1, al (1^1) din Legea nr. 50/1991 actualizata,.
 3. Forma actualizata valabila la data de : 9 februarie 2021 Prezenta forma actualizata este valabila de la 15 august 2020 pana la 9 februarie 2021 Legea nr. 50/1991 a fost republicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 şi a mai fost modificat ă prin
 4. ANONIM a comentat Ordin 82 2021 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii: Legea 125 1996 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
 5. Legea nr. 50/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 si a mai fost modificata prin: - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, publicata in.
 6. In anul 2021 se implinesc 30 de ani de la adoptarea si intrarea in vigoare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. Cu toate ca trateaza un domeniu de maxima importanta pentru orice societate civilizata - mediul construit - si genereaza un contencios tot mai divers si mai abundent (in ultimii ani, mai ales), Legea constructiilor (cum i se spune.
 7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. (*actualizata*) Descarca legea. Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 (*actualizata*) 2021; Si tu generezi deseuri - iata de ce! iulie 22, 2021; Responsabilitati de mediu in sectorul constructiilor iulie 5, 2021

LEGE 350 06/07/2001 - Portal Legislati

 1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (actualizata); Legea nr. 82/1991, legea contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; Legea nr.10/1995 privind.
 2. istratiei publice locale - republicata; Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietätii justitiei, precum unele mäsuri adiacent
 3. Legea nr. 7/13.03.1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi.
 4. - Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003. Potrivit art. II,art. III, respectiv art

Principalele schimbări aduse Legii 50/1991 privind

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (republicată și actualizată 2020) 03.02.2021 11.01.2020 Actualizata 2020 prin: Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii. LEGEA Nr. 672/2002 privind auditul public intern : Legea nr. 16/1996 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale : Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice : ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 republicata si actualizata privind controlul intern si controlul financiar preventi

Legea 50-1991, actualizata in Nov.2019.pdf - Free download as PDF File (.pdf) or read online for free Legea 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. Legea nr. 101/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor. Legea 147/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Ordonanta de urgenta 40/2017. -Legea 50/1991- republicata- privind autorizarea executării construp-Regulamentul General de Urbanism y x * \\-Regulamentul Local de Urbanism al PUG Cluj-Napoca-Avizul de oportunitate nr. 1253 din 30.12.2019 I _ W® 3. L3.Domeniul de aplicar Legea 50/1991 privind autorizarea executärii lucrårilor de constructii: 18. Normativul p 130/1999- privind comportarea in timp a constructiilor; 19.01.2021-01.02.2021 intre orele selectia dosarelor: 02.022021 intre Afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor : 02.022021 ora 12,00. In situatia neindeplinirii obligatiilor stabilite de prevederile Legii nr.50/1991 (republicata)(actualizata) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - art.4. lit.a, 2, art.45 (3) si 45 (3`1) si Ordin nr.839/2009 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii. Noi reglementări în autorizarea lucrărilor de construire vor intra în vigoare în această săptămână. Președinția a anunțat în weekend că a fost promulgat un act normativ inițiat în acest sens. Legea aduce modificări importante în domeniul urbanismului, inclusiv în ceea ce privește categoriile de lucrări care pot fi efectuate fără a mai fi solicitată autorizația [