Home

Unitate administrativ teritoriala lege

"Super-comunele", o noua forma de localitate propusa de

LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei ..

(4) Unitatea administrativ-teritorială are dreptul să beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecată stabilite în baza hotărârii instanţei de judecată, inclusiv în situaţia în care reprezentarea în justiţie este asigurată de un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean We would like to show you a description here but the site won't allow us

Amenda pe steag - Ce risca primarii care nu cer aprobare

lege5.r

Municipiul - unitate administrativ-teritorială definită potrivit art. 100 din Codul administrativ, declarată ca atare prin lege. (la 05-07-2019, Anexa nr. I a fost completată de Punctul 2, Articolul 636, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ). [Art.5 modificat prin Legea nr.37-XV din 14.02.2003, în vigoare 21.03.2003] Art.6. - (1) Oraşul este o unitate administrativ-teritorială mai dezvoltată decît satul din punct de vedere economic şi social-cultural, care cuprinde populaţia urbană, cu structuri edilitar

Aceasta lege defineste unitatiile administrativ teritoriale astfel: Comuna este unitatea administrativ-teritoriala care cuprinde populatia rurala unita prin comunitatea de interese si traditii, fiind alcatuita din unul sau mai multe sate, in functie de conditiile economice, social-cultural, edilitar-gospodaresc (1) Incetarea mandatului de consilier in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii. (2) Prevederile art. 9 alin. (2) lit. e) nu se aplica in cazul in care consilierul. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA SOARS JUDEŢUL BRASOV _____ Comuna Soars, judeţul Brasov; cod fiscal 4384621 Tel./Fax:. 0268285440, PROCES VERBAL Incheiat astazi, 23 iunie 2016 in cadrul sedintei de constituire a Consiliulu Organizarea administrativ-teritorială a României. Administrarea treburilor publice din România este asigurată de ministerele de resort, care dispun de direcții județene de specialitate (direcții sanitare, inspectorate școlare, direcții ale finanțelor publice, inspectorate județene de poliție etc.). Există și câteva structuri.

O altă organizare administrativ teritorială este realizată printr-o lege din 1938 care creează o unitate administrativ - teritorială mai mare decât județul și anume ținutul, desființat în 1940 Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului, municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative

Lege nr. 307/2006 din 12/07/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor unitate administrativ-teritorialã, mãsurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective LEGE Nr. 15/2021 din 8 martie 2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face de către consiliul judeţean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor; d) 7.097,2 milioane lei pentru echilibrarea. Unitate administrativ-teritoriala parte componenta a teritoriului tarii, cu populatia si institutiile aferente, denumita si organizata prin lege. In tara noastra unitatile administrativ-teritoriale sunt judetele, orasele, dintre care unele sunt municipii, si comunele - (1) Satul este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin teritoriu, condiţii geografice, relaţii economice, social-culturale, tradiţii şi obiceiuri. (2) Două sau mai multe sate se pot uni, formînd o singură unitate administrativ-teritorială numită comună

Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj. Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu UAT Comuna Bucovăţ, UAT Comuna Terpeziţa, UAT Comuna Sălcuţa, UAT Comuna Vîrtop, UAT Comuna Caraula, UAT Comuna Unirea, UAT Comuna Cetate, a obţinut finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa. Legea infrastructurii >> Baza de date documente conditii de acces Asculta. Detalii. Judet: Mehedinti Localitate: Drobeta Turnu Severin . Denumire: Municipiul Drobeta Turnu Severin : Propietar: Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate : Institutie: Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin : Categorie: TEREN CLADIRE STALP CANALIZARE : Tip. Autoritatea administrativ-teritoriala. In principiu, aceasta are numai avantaje. In principiu, aceasta are numai avantaje. Aceasta nu mai poate fi executata silit, nu mai acumuleaza penalitati si dobanzi pentru creantele neachitate la termen, iar planul de redresare poate micsora datoriile prin reesalonare sau stergerea lor - (1) În unităţile administrativ-teritoriale, activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, organizate în condiţiile legii, se desfăşoară în baza bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Unităţile administrativ-teritoriale sînt persoane juridice de drept public Organizarea administrativ-teritoriala a unei tari, infaptuita prin lege, reprezinta un element important desuprastructura, determinand constituirea sistemului administratiei statului si subsistemelor lui locale;incadreaza, din punct de vedere teritorial, viata politica si are rolul de a organiza viata economica sisociala a unei natiuni

LEGE 351 06/07/2001 - Portal Legislati

 1. istrativ-teritorială. Cerere de suspendare a executării unei decizii a Curţii de Conturi, având ca obiect plata unor drepturi salariale acordate în baza unui contract/acord colectiv de muncă şi măsuri propuse pentru intrare în legalitate. Neî SalarizareActe ale autorităţilor publiceSuspendare a executări
 2. istrativ-teritorială. Obligativitatea licitaţiei. Legea nr. 215/2001 modificată - art. 125 alin. 2. Este nulă vânzarea unui teren aparţinând unei unităţi ad
 3. istrativ-teritoriala - comuna. Conditiile stabilirii limitelor unitatii ad
 4. istreaza resursele financiare ale colectivitatii locale. o unitate ad
BUZĂU, mega-proiect | Ciolacu: „Buzoienii vor avea o viață

- (1) În unităţile administrativ-teritoriale, activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, organizate în condiţiile legii, se desfăşoară în baza bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale Organizarea administrativ-teritoriala a Romaniei. Evolutie si propuneri de optimizare Legea a avut o deosebită importanţă şi în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea comunelor rurale. Tot în 1958 a fost organizat litoralul de interes balnear al Mării Negre într-o singură unitate administrativ-teritorială cu rang de.

 1. istrativ-teritorială a Republicii Moldova se efectuează pe două niveluri: satele (comunele) și orașele (municipiile) constituie nivelul întîi, raioanele constituie nivelul al doilea. Satul este o unitate ad
 2. istrativ-teritoriala ar putea aparea in Romania. Un proiect de lege privind reclasificarea localitatilor propune infiintarea a 183 de comune poli-regionali
 3. istrativ Teritoriala a orasului Voluntari, unde primar este chiar finul sau, Florentin Pandele. Acum 3 ani, Becali a pus la dispozitia institutiei un teren, pe care Primaria din Voluntari l-a utilizat in interesul cumunitatii. Finantatorul de la FCSB trebuia sa primeasca bani in.
 4. istrativ-teritoriala este actionar, se poate face numai cu plata si cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii comerciale respective. In lipsa acordului mentionat, bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute in domeniul public numai prin.
 5. istrativ-teritorialã, mãsurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective

Unitatile administrativ-teritoriale si reprezentarea lor

Fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligatia sa isi intocmeasca si sa isi aprobe Planul urbanistic general, care se actualizeaza periodic la cel mult 10 ani. 22. La articolul 46, dupa alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu urmatorul cuprins Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 389, din 9 iunie 2009 Legea nu cere sa fie avute în vedere terenuri asemanatoare din aceeasi zona ca asezare cu terenul expropriat (parcela, tarla), ci din aceeasi unitate administrativ teritoriala, ca atare sub acest aspect raportarea expertilor la terenuri de acelasi fel din aceeasi unitate administrativ teritoriala, dar dintr-o zona diferita ca asezare, chiar neafectata de expropriere nu reprezinta o încalcare. (2) Comisia ce funcţionează în subordinea prefectului analizeaza listele de bunuri şi valori inaintate de subcomisii şi definitiveaza propunerile de determinare şi de defalcare pe baza cărora se va constitui patrimoniul la fiecare unitate administrativ-teritoriala, ce vor fi inaintate Guvernului, spre aprobare, pînă la 30 septembrie 1992 Pagina 4 din 43 Îndrumar pentru secretarul unității administrativ-teritoriale secretarul este numit în condiţiile legii şi exercită o funcţie publică.El face parte din categoria funcţionarilor publici de conducere. Sub aspect legal, secretarul unităţii administrativ-teritoriale este cel mai vechi funcţionar public din România postrevoluţionară, definit ca atare încă de Legea.

1.1. Concepte privind unitatile administrativ-teritoriale O unitate administrativ-teritoriala este o portiune dintr-o tara sau dintr-o regiune, creata de stat si delimitata in scopul administrarii, prin care acesta urmareste sa poata conduce si guverna societatea, sa gestioneze si sa trateze interesele locale si teritoriale Nr. 9 din 31.01.2020 ROMANIA JUDETUL BUZAU UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA PIETROASELE PROIECT DE H O T A R A R E privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local Primarul comunei Pietroasele, județul Buzău

Legea nr.20/2016: modificari privind selectia conducerii intreprinderilor publice. Legea nr.20/2016 modifica si completeaza OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. In acest context, anuntam modificari semnificative ce vor afecta intreprinderile publice, persoanele juridice romane, dar si institutiile de credit. Despre comuna Albestii de Arges. Comuna Albestii de Arges este situata in partea de Nord-Vest a judetului Arges si reprezinta o unitate administrativ teritoriala puternica, cu 5671 de locuitori care isi desfasoara activitatea in diverse ramuri si sectoare economice locale si judetene Drept de superficie obtinut in contradictoriu cu Orasul - unitate administrativ teritoriala. Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 1779 din 19 mai 2011. Prin sentinţa civilă nr. 3990/21.04.2010, pronunţată de Judecătoria Baia Mare a fost respinsă excepţia. Legea nr. 8 din 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, a fost modificată semnificativ prin Legea nr. 285 din 2004, prin OUG nr. 123 din 2005, precum şi prin Legea nr. 329 din 2006, iar tu ai putea să te afli în situaţia de a le încălca acum. În ipoteza unei acţiuni pe cale legală, TPU.ro este obligat să furnizeze IP-ul. unitate administrativ-teritoriala Archives - Legestart. Acasă Etichete Unitate administrativ-teritoriala

Organizarea administrativ-teritorială a României - Wikipedi

 1. istrativ teritoriala - comuna Ciobanu - se retine ca instanta de judecata nu are competenta în stabilirea limitelor teritoriale ale unitatii ad
 2. istrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizeaza potrivit legii ˛, motiv pentru care ˚rezulta ca populatia dintr-o unitate ad
 3. istrativ-teritoriala pe baza unei hotarari a consiliului local sau jude^ean inainte de generalizarea programului sau includerea unita^ilor de inva^amant preuniversitar de pe raza teritoriului ad
 4. Croația (în croată Hrvatska, pronunție croată: /xř̩ʋaːtskaː/ ), oficial Republica Croația (în croată Republika Hrvatska pronunție (ajutor·info)) este o țară aflată la limita între Europa Centrală și cea de Sud-Est, pe țărmul estic al Mării Adriatice. Capitala și cel mai mare oraș al țării este Zagreb. Țara este.
 5. istrativ competenta în a carei raza teritoriala se afla bunul. (3) Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăţilor comerciale, la care statul sau o unitate ad
Șapte comune din județul Suceava vor deveni poli regionali

Alerte. Recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei: Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat (magazine, spații publice) (3) Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate, pe fiecare unitate administrativ-teritoriala, care contine delimitarea imobilelor - teren cu sau fara constructii - expropriate va fi insotit de anexa cu indicarea numelor detinatorilor, precum si a ofertelor de despagubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizati. Legea 215/2001 : Primăria Municipiului Bucureşti B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, Bucureşti telefon: 021.305.55.00 dispecerat: 0800.800.86

Organizarea administrativă teritorială Românie

Potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputatilor, cabinetele de medicina de familie pot deschide cel mult doua puncte secundare de lucru in alta unitate administrativ-teritoriala, unde nu functioneaza un alt cabinet medical in specialitate. Plenul Camerei a aprobat proiectul de lege pentru modificarea art. 75 din Legea 95. Legea nr. 10/2001. Conditia existentei titlului autorului, la data preluarii bunului de catre stat. 26 martie 2020. 99. Granituire. Raporturi de vecinatate cu o unitate administrativ-teritoriala - comuna. 26 martie 2020 Comuna Cocorastii Colt, ca unitate administrativ-teritoriala, este persoana juridica cu deplina capacitate, care poseda un patrimoniu si are initiativa in tot ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitandu-si autoritatea, in conditiile legii pe teritoriul delimitat prin lege

Aprobare in Senat: retinerea impozitului de catre Casa de Pensii pentru fiecare unitate in parte. 09-Dec-2011. 2206. P roiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale si pentru modificarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal a fost aprobat de Senat, fiind deja prezentat si in Biroul. Conform art.22 din Legea nr.215/2001 republicata, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.286/2006 Determinarea teritoriala a comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor se stabileste prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege si numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale respective prin. Legea 307 din_2006_privind_apararea_impotriva_incendiilor 1. Parlamentul României Lege nr. 307/2006 Decret nr. 936/2006</ Promulgat prin din 12/07/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor Parlamentul României adoptã prezenta lege

Curs: Contractul de Inchiriere a Locuintei (#353806) - Graduo

Secretarul unitatii administativ-teritorial

LEGE 215/2001 - www.program-legislativ.ro Sinteza la 2017-03-29 (fragment) CAPITOLUL X Secretarii unitatilor administrativ—teritoriale sprudenta (I) Fiecare unitate administrativ—teritoriala si subdiviziune Art. 116. administrativ—teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local Secretarul unitatii administrativ teritoriale este functionar public de conducere. Prin modificarile aduse Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale prin Legea nr. 286/2006, si au fost aduse mai multe modificari ulterioare in ceea ce priveste statutul secretarului de unitate administrativ- teritoriala Prin Decretul - lege pentru reforma administrativă din 13 august 1938, publicat în Monitorul Oficial nr. 187 din 14 august 1938, pe lângă vechile unităţi administrative apare una nouă: Ţinutul. Ţara era organizată în 10 ţinuturi, în fruntea cărora se afla un Rezident Regal numit pe 6 ani, prin decret regal. El era reprezentant al guvernulu In conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare, SAJ-Sibiu pune la dispozitia publicului Lista documentelor create / gestionate de SAJ.. Persoanele care doresc sa solicite informatii in baza Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Republica Moldova este organizată, sub aspect administrativ, în unități administrativ-teritoriale: raioane, orașe și sate.Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova se efectuează pe două niveluri: satele (comunele) și orașele (municipiile) constituie nivelul întîi, raioanele constituie nivelul al doilea.. Țara a revenit în anul 2003 la sistemul sovietic de. Comuna Salcia, ca unitate administrativ-teritoriala, este persoana juridica cu deplina capacitate,care poseda patrimoniu si are initiativa in tot ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitandu-si autoritatea in conditiile legii, pe teritoriul delimitat de lege c)schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia; d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului; e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege (1), (2) si (21) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau plata compensatorie. Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) a municipiului Moinesti, informeaza populatia orasului ca in ziua de joi, 22 august 2013, la Moinesti va avea loc un exercitiu de alarmare publica ce are ca si scop antrenarea si pregatirea autoritatilor locale pentru a putea asigura un raspuns prompt in cazul unor situaţii de urgenţa

Domeniu privat. Unitate administrativ-teritorială. Obligativitatea licitaţiei. Legea nr. 215/2001 modificată - art. 125 alin. 2 . Este nulă vânzarea unui teren aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale, fără licitaţie publică, conform art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 modificată unitate administrativ teritorială Home » unitate administrativ teritorială C.C.R constată neconstituționalitatea dispozițiilor art.14 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local Parosanu Niculina Activitatea secretarului se desfăsoară in baza art 242 alin.(1) ORDONANTA DE URGENTA 57/2019 (1) Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar general salarizat din bugetul local, functionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau stiinte politice, ce asigura respectarea. Premierul Mihai Tudose şi liderul PSD Liviu Dragnea au susţinut, vineri, că nu există motive pentru ca taxele locale să fie majorate în 2018, pentru că, prin legea bugetului de stat, toate unităţile administrativ-teritoriale vor avea asigurate şi anul viitor bugete cel puţin egale cu cele din 2017, scrie News.ro

Reverso Context oferă traducere în context din română în engleză pentru administrativ-teritoriala, cu exemple: Studiul şi Foia de parcurs privind reforma administrativ-teritorială nu sunt cunoscute publicului Premierul Mihai Tudose şi liderul PSD Liviu Dragnea au susţinut, vineri, că nu există motive pentru ca taxele locale să fie majorate în 2018, pentru că, prin legea bugetului de stat, toate unităţile administrativ-teritoriale vor avea asigurate şi anul viitor bugete cel puţin egale cu cele din 2017 Mai multi lideri ai UDMR sunt impotriva organizarii viitoarelor alegeri locale din 2012 pe o noua forma administrativ-teritoriala, optand pentru remodelarea regiunilor de dezvoltare, dar nu si pentru reorganizarea teritoriala, au declarat surse din conducerea UDMR. In niciun caz nu cred ca e posibila adoptarea unui proiect (privind reorganizarea teritoriala, n.r.) in actuala sesiune parlamentara şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritoriala este acţionar unic ori majoritar; ----- Lit. a) a art. 2 a fost modificata de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006 unitate administrativ-teritoriala este actionar unic ori majoritar; b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare

Unitate administrativ-teritoriala - Dictionar Juridic

 1. istrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catr
 2. istrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor . operatori, in conditiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activitati din sfera serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/une
 3. istrativ-teritorialã sau o asociaţie de ad
 4. istrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate ad
 5. istrativ-teritoriala, Sunt ad
 6. istrativ teritoriala. Anul declararii. 2.235. 14590. Locul fosilifer de la Vama Strunga* 0,77 (conf. Legii 5/2000 - 10ha) Comunele Moeciu, (judeţul Braşov), Moroieni (judeţul Dâmboviţa) 1980. 2.234. 9376. Bucegi (Abruptul Bucşoiu, Mălăeşti, Gaura) 1717 (conf. Legii 5/2000 - 1634ha) Orasul Râşnov, comunele Bran si.

Lege nr. 51/2006 din 08/03/2006 Versiune actualizata la data de 29/11/2012 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice CAPITOLUL I actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenta, in conditiile prezentei legi,. Fiecare unitate administrativ-teritorială are un secretar, funcţionar public cu studii superioare juridice sau administrative. În comunele şi oraşele având sub 30.000 de locuitori, numai în mod excepţional, în funcţia de secretar pot fi numite şi persoane care au alte studii superioare sau bacalaureatul

LP764/2001 - legis.m

Comuna Albestii de Arges Comuna Albestii de Arges , este situata in partea de Nord-Vest a judetului si reprezinta o unitate administrativ teritoriala puternica , cu 5891 de locuitori care isi desfasoara activitatea in diverse ramuri si sectoare economice locale si judetene Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 13 septembrie 2012 pe cele in a caror unitate administrativ-teritoriala se afla unitatea medicala.. (1) Bunurile statului i ale unitilor administrativ-teritoriale care, prin natura lor sau prin declaraia legii, sunt de uz sau de interes public formeaz obiectul proprietii publice, ns numai dac au fost legal dobndite de ctre acestea.(2) Dac prin lege nu se prevede altfel, dispoziiile aplicabile dreptului de proprietate privat se aplic i. Comuna Hemeius, ca unitate administrativ - teritoriala, are personalitate juridica, are deplina capacitate, poseda un patrimoniu si are initiativa in tot ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitand autoritatea in limitele administrativ - teritoriale definite Statut Unitate Administrativ Teritoriala Primaria DESA. Datele de identificare si elementele prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge de alte unități similare. Filtre. Afișare #. 5 10 15 20 25 30 50 100 Toate. Filtru. Lista articolelor din categoria Statut Unitate Administrativ Teritoriala Primaria DESA. Titlu

Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj - GAZETA

Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa. Mandatul inceteaza de drept in unul dintre urmatoarele cazuri: - demisie - abrogata - schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala - imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioada mai mare de 6 luni consecutiv autonoma, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public. 2. Compartiment Directie Generala, Directie, Departament, Serviciu, Birou, Comisii, inclusiv institutie fara personalitate juridica aflata in. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, prin unitati administrativ-teritoriale se inteleg entitatile identificate sub denumirea de Comune, Orase si Judete, c Legea nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de . HG nr. 294/2015. Lucrările de înregistrare sistematică se efectuează la nivel de unitate administrativ teritorială (UAT) și nu individual, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor - actualizata 2018. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. (1) Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si.

majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala, Reincadrarea in functia de personal auxiliar de specialitate se face in conditiile alin. (3), pana la implinirea varstei de 65 de ani. 2. La articolul 683, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins (1) Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar general salarizat din bugetul local, functionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau stiinte politice, ce asigura respectarea principiului legalitatii in activitatea de emitere si adoptare a. In conformitate cu Legea 215/2001, secretarul unitatii administrativ- teritoriale are urmatoarele atributii: Art. 116. (1) Fiecare unitate administrativ-teritorialã si subdiviziune administrativ-teritorialã a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local (5) din Legea 67/2004). Se pot depune si candidaturi independente, pe baza listei sustinatorilor. Pentru alegerea consiliilor locale, fiecare comuna, oras, municipiu si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiului, constituie o circumscriptie electorala

Preview Inregistrare Form - ANCO

legea organicä de functionare alte acte normative în materie Ín conformrtate cu prevedenle legii administratiel publice locale nr. 69/1991, modificatå completatä prin legea nr. 24/1996 fiecare unitate administrativ-teritorialä elaboreazä si adoptä un statut propriu. Statutul localitägi cupnnde nor-me cu privire la Orașul Berești este unitate administrativ-teritoriala de bază, la limita de N-E a județului Galati, care cuprinde populația urbana reunită prin comunitate de interese și tradiții. aprobată prin Legea nr. 2/1968, având în componența sa numai localitatea Berești, fără sate componente.. Pentru versiunea completa a Statut Comuna Sangeru apasa aici. Art. 1. Comuna Sangeru, ca unitate administrativ-teritoriala, este persoana juridica cu deplina capacitate, care poseda un patrimoniu si are initiativa in tot ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exerxitand-si autoritatea, in conditiile legii pe teritoriul delimitat prin lege Secretar. Fiecare unitate administrativ-teritoriala are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate în functie. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub. Pentru a fi echitabili faţă de modificarea art. 57(5) din Legea 215/2001 R. - pe care probabil aţi observat pe acest forum - proun următoarea modificare a art.116(1) din Legea nr. 215/2001R. Dacă aveti motive, vă rog să susţineţi propunerea, iată-l: Textul actual: (1) Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar.

CITR: Insolventa unitatilor teritoriale este o solutie

 1. istrativ-teritoriala, iar situatia sa geografica, cat si prin luarea in consideratie a unor elemente de cultura materiala si spirituala, aceasta localitate se inscrie in tinutul mai larg al Olteniei
 2. istrativ- incidenta la Hotararea CJSU Alba nr.139 din Perioada de 12.05.2021 actualizata prin valabilitate a crt. teritoriala 14 zile/1000 Hotararea CJSU Alba nr. 144 din masurilo

În primul rând, instanța nu mai poate invoca din oficiu prescripția, nici măcar în situația în care una dintre părțile raportului juridic ar fi statul sau o unitate administrativ-teritoriala. A doua consecînta : în prezent există posibilitatea renunțării la prescripție ( art 2507-2511) - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorialà ßi subdiviziune administrativ-teritorialà a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraßului, municipiului, judeãului ßi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcãionar public. Noua unitate administrativ-teritoriala ar urma sa aiba o populatie de 2.638.809 de locuitori si o suprafata de 34.100 kmp. Aportul la PIB in 2011 ar urma sa fie de 11,12%. Capitala ar urma sa fie Municipiul Brasov - 278.048 locuitori Cornuna Saschiz, unitate administrativ-teritorialå persoanä juridica de drept public, cu sediul in comuna Saschiz, sat Saschiz, nr. administrativ 159. cod fiscal 5902713, repretentatá prin Soaitä Ovidiu, cu domiciliul in comuna Saschiz nr. 240, si Mihäilå Viorel Mihai

 • Kylie jenner operatii.
 • Dermabeauty chisinau.
 • Combina frigorifica brico depot.
 • Recolare bracket.
 • Paine prajita calorii.
 • Displazie ectodermala romania.
 • Binderbubi medias piscina pret.
 • FastStone Image Viewer.
 • Tapet living 3d.
 • Mopreme Shakur.
 • Antidotul de galati.
 • Chivas whisky.
 • Mediu de invatare categoria b.
 • Teoria culorilor pdf.
 • Catelusul vorbitor burtica (in limba romana) fisher price.
 • Bile sticla madbull.
 • Imobilizarea reprezinta o masura politieneasca.
 • Stilou pelikan.
 • Regele leu trailer română.
 • Capete freza stomatologie.
 • Fata peste poveste.
 • Lacul malawi.
 • Planse de colorat fructe si legume vesele.
 • Cursuri it sibiu.
 • Sport acasa pentru copii.
 • Reuprofen 400 mg ibuprofen prospect.
 • Carucior stokke V6.
 • Chirurgie maxilo faciala bucuresti.
 • Zboruri miami.
 • Rapunzel dublat in romana online trilulilu.
 • Oase asia express.
 • Radacina lupin plantare.
 • Elmiplant testeaza pe animale.
 • Rogaine femei farmacia tei.
 • Fsta cluj.
 • Pepiniera flori.
 • Usv orar.
 • Segregare.
 • Sofer profesionist sua.
 • Echipament fotbal bravosport.
 • Păr Vopsit Curcubeu.