Home

Nunta din cana galileii doxologia

El a strălucit mai ales în inima Maicii Domnului, aflată cu Fiul ei într-o comuniune care abia acum poate să se realizeze în mod deplin. N-a venit încă ceasul Meu, îi spusese Iisus Maicii Sale la nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 4). Acum ceasul a venit. Mirele intră în cămara Sa de nuntă. Şi Fecioara înţeleaptă este gata. Nunta din Cana Galileii (Frescă sec. XVI, Catedrala Episcopală din Roman) În ziua a treia, s-a făcut nuntă în Cana Galileii și era și mama lui Iisus acolo. Și a fost chemat și Iisus cu ucenicii Săi la nuntă. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. A zis ei Iisus:. nunta din Cana Galileei Cana Galileii - Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte De la Nazaret până la Cana Galileii sunt 8 km. Este un sat arab în cea mai mare parte, destul de frumos și curat La Cana Galileii, Hristos ni Se dezvăluie Domn al belşugului, veseliei şi plinătăţii, iar creştinismul ca întru totul diferit de un soi de puritanism posac şi mohorât, amator şi slăvitor de lipsuri, sărmănie, puţinătate, intransigenţă şi acreală, vetre stinse şi feţe aspre. Dar nu Mare bucurie a fost la nunta din Cana Galileii, căci la acest ospăţ de bucurie a luat parte Însuşi Hristos, Mântuitorul lumii, cu Maica Domnului şi cu Sfinţii Apostoli. Dar mai mare este bucuria noastră duhovni­cească, deoarece la ospăţul dreptei credinţe ia parte în­treaga Sfântă Treime - Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

Cana Galileii este o localitate din regiunea Galileea, aflată la șapte kilometri înspre nord-est de Nazaret. Biserica din Cana Galileii este construită pe locul unde Mântuittorul Iisus Hristos a săvârșit prima minune în Galileea - transformarea apei în vin la o nuntă La nunta din Cana Galileii, Maica Domnului s-a apropiat de Fiul ei cu simplitate şi cu smerenie, ca o sfântă Fecioară, şi I-a spus cu blândeţe: Nu mai au vin. Rostind aceste cuvinte, în inima ei s-a născut gândul că poate venise ceasul ca Domnul să-Şi descopere slava înaintea oamenilo Rugaciune pentru fericirea in casnicie, catre Apostolul Simon Zilotul. Dupa Predania bisericeasca, Sfantul Apostol Si­mon Zilotul a fost mirele de la nunta din Cana Galileii, unde Domnul a savarsit prima Sa minune (v. In 2, 1-11). Sfinte, slavite si intrutotlaudate Apostole al lui Hristos Simone, cela ce te-ai invrednicit a-L primi in casa Ta. Inima ei de iubitoare de oameni s-a arătat la nunta din Cana Galileii, acolo unde Hristos Domnul a săvârșit prima minune, la rugămintea maicii Sale. Ea nu L-a rugat insistent, ci numai L-a atenționat pe Fiul ei că nuntașii se aflau întru-un impas, nemaiavând vin să servească invitații Prima minune pe care Iisus Hristos a săvârşit-o în faţa oamenilor a fost la nunta din Cana Galileei. Atunci, la rugămintea Fecioarei Maria, a transformat apa în vin. Puţină lume ştie ce s-a întâmplat cu mirele care se căsătorea în acel moment

Nunta din Cana Galileii Doxologi

Calendar ortodox 2021, 10 mai. Sfinţii zilei. Sfântul Apostol Simon Zilotul. Sfântul Apostol Simon Zilotul era din Cana Galileii, prieten cu familia Mariei şi a lui Iisus. Aşa au ajuns ei la nunta din Cana unde Fiul lui Dumnezeu şi-a început activitatea de profet-făcători de minuni La nunta din Cana Galileii, Maica Domnului s-a apropiat de Fiul ei cu simplitate şi cu smerenie, ca o sfântă Fecioară, şi I-a spus cu blândeţe: Nu mai au vin. Rostind aceste cuvinte, în inima ei s-a născut gândul că poate venise ceasul ca Domnul să-Şi descopere slava înaintea oamenilor, căci duhul ei cugeta neînceta Astfel, în cuvântul de învăţătură s-a pus accentul pe minunea prefacerii apei în vin de la nunta din Cana Galileii, din pericopa de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul 2, versetele 1 la11, minune ce se datorează intervenţiei Mamei lui Hristos, Fecioarei Maria Din Sfintele Evanghelii ştim că Iisus Hristos a participat cu ucenicii şi cu Maica Sa la nunta din Cana Galileii, unde a săvârşit şi prima minune, înmulţind vinul (In 2,1-11), că a săvârşit minunea saturării a cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi copii, în pustie, cu cinci pâini şi doi peşti, când privind la cer, a binecuvântat şi frângând a dat ucenicilor.

La nunta din Cana Galileii, Maica Domnului s-a apropiat de Fiul ei cu simplitate şi cu smerenie, ca o sfântă Fecioară, şi I-a spus cu blândeţe: Nu mai au vin. Rostind aceste cuvinte, în inima ei s-a născut gândul că poate venise ceasul ca Domnul să-Şi descopere slava înaintea oamenilor, căci duhul ei cugeta neîncetat la. Astfel, El ia parte la nunta din Cana Galileii, pe care o sfinteste prin prezenta Sa si prin prefacerea apei în vin (In. 2, 1-11). Mai târziu, Mântuitorul a precizat caracteristicile casatoriei crestine : ea poate avea loc numai între un singur barbat si o singura femeie, neîngaduind despartirea lor (Mt. 19, 5-6) sau divortul decât pentru. Calendar ortodox 2020, 10 mai. Sfinţii zilei. Sfântul Apostol Simon Zilotul. Sfântul Apostol Simon Zilotul era din Cana Galileii, prieten cu familia Mariei şi a lui Iisus. Aşa au ajuns ei la nunta din Cana unde Fiul lui Dumnezeu şi-a început activitatea de profet-făcători de minuni Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a binecuvântat familia la nunta din Cana Galileii, făcând început al minunilor Sale (cf. Ioan 2, 2‑11), a ajutat părinți aflați în suferință (cf. Marcu 5, 22‑43; Luca 7, 11‑17), i‑a binecuvântat pe copii (cf. Luca 18, 16) şi a descoperit oamenilor iubirea. Fa sa-mi fie mie familia cale de mantuire, cale de bucurie. Sa nu caut implinirea cea inselatoare cu care ma ademeneste aceasta lume, ci sa caut dragostea pe care ai binecuvantat-o la nunta din Cana Galileii. Sa imi fie familia prilej pentru a-Ti multumi in fiecare zi

Înainte cu mai mulţi ani, ştiu eu, vreo şapte, am citit o carte intitulată Faceţi ceea ce vă va spune El (cuvinte spuse de Maica Domnului la Nunta din Cana Galileii). Autorul acestei cărţi pune o problemă pe care mi-am pus-o şi eu cu mai mult timp în urmă: că oamenii de astăzi sunt mai puţin cinstitori ai Maicii Domnului şi se. Nunta din Cana Galileii - initium signorum, în cadrul Editurii Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru buna colaborare şi pentru calitatea publicaţiilor pe care le reali-zează. Sincere mulţumiri şi profundă recunoştinţă aducem Înalt Grupul Glasuri Ardelene - La nunta in Cana Galilei (2014 îns\ câteodat\ a[teptat, ca de pild\ la nunta din Cana Galileii, când zice: Înc\ n-a venit ceasul Meu (Ioan 2,4). Dar acest ajutor, cu cât este mai mult a[teptat, cu atât lucreaz\ mai cu putere [i mai minunat. Exemple: potolirea furtunii de pe marea Tiberiadei (Matei 8,26), izb\virea din închisoare a Sfin]ilo Editura DOXOLOGIA 2018. 5 Cana Galileii. De acolo, împreună cu un grup numeros, ajunge la Acra, recent cucerită de creștini, apoi mai departe în Cezarea și Sa-maria, întorcându-se apoi la Ierusalim 2. Mergi iarăși la nunta din Cana 58 Mt. 27-31; Mc. 15, 16-19

 1. uni şi cuprinde.
 2. unilor şi arătarea slavei Lui; pentru Mântuitorul, firul este înnodat la Botez, la întreita ispitire şi apoi la Nunta din Cana (Ioan 2, 1-11)
 3. d dezlegare de pacate sa-mi indrept viata dupa cum Iti este bineplacut Tie. Fa sa-mi fie mie familia cale de mantuire, cale de bucurie. Sa nu caut implinirea cea inselatoare cu care ma ademeneste aceasta lume, ci sa caut dragostea pe care ai binecuvantat-o la nunta din Cana Galileii
 4. a stelelor călătorea cu corabia pe lacul Ghenizaret împreună cu cei.
 5. Maria datează din jurul anului 200 şi a fost descoperită la cimitirul lui Pris-cila din Roma; a se vedea Jean De Mahuet, Maria (Iconologie), în Catho-licisme VIII, Letouzey & Ané, Paris, 1979, coll. 585-608; dar este de ase-menea posibil să fie vorba aici de o reprezentare a Bisericii şi nu a Maicii Domnului
 6. Nunta din Cana Galileii, cantari bisericesti audio mp3, colinde pricesne valeria peter predescu, nunta cana galileii

Este vorba de nunta din Cana Galileii. Maica Domnului intervine, mijlocește în fața Domnului Hristos să facă ceva, să iasă, cei ce organizau nunta, din situația delicată în care se aflau. Domnul Hristos îi răspunde Maicii Sale: Ce ne priveşte pe Mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu La nunta din Cana Galileii, Maica, plină de milostivire i-a zis Fiului: Nu mai au vin!, iar Fiul i-a zis că nu a venit ceasul Lui de lucrare mântuitoare, rânduit de Tatăl din veșncie. De aici, Maica vieții nici nu Îl mai roagă nimic, pentru că știe că El cunoaște și iubește fiecare clipă și gând al ei

nunta din Cana Galileei Doxologi

 1. d dezlegare de păcate să-mi îndrept viața după cum Îți este bineplăcut Ție. Fă să-mi fie mie familia cale de mântuire, cale de bucurie. Să nu caut împlinirea cea înșelătoare cu care mă ademenește această lume, ci să caut dragostea pe care ai binecuvântat-o la nunta din Cana Galileii
 2. Am văzut purtarea ei de grijă față de cei aflați în diferite nevoi atunci când L-a însoțit pe Fiul ei la nunta din Cana Galileii. Fără să o roage nimeni, ea a remarcat că nuntașii nu mai avea vin și din cauza asta se aflau în dificultate
 3. Viața. Simon s-a născut în Cana Galileii și a fost unul din cei Doisprezece Mari Apostoli. Conform unei vechi tradiții, el ar fi fost mirele de la nunta din Cana Galileii, unde Hristos a prefăcut apa în vin (Ioan 2, 1-11).În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galileii, iar mama lui Iisus se afla acolo; şi au fost chemaţi la nuntă şi Iisus şi ucenicii Săi

Bucuria nunţii din Cana Galileii Doxologi

 1. A indemnat apoi pe credinciosi sa tina seama de singura predica a Maicii Domnului la nunta din Cana Galileii, cand le-a spsus nuntasilor <<faceti tot ce va va spune>> aceste cuvinte sunt valabile si astazi pentru noi crestinii ca sa facem si noi tot ce ne invata Mantuitorul nostru Iisus Hristos daca vrem sa ne intalnim cu El in Imparatia.
 2. Fă să-mi fie mie familia cale de mântuire, cale de bucurie. Să nu caut împlinirea cea înşelătoare cu care mă ademeneşte această lume, ci să caut dragostea pe care ai binecuvântat-o la nunta din Cana Galileii. Să îmi fie familia prilej pentru a-Ţi mulţumi în fiecare zi
 3. Dacă nunta din Cana Galileii ne aduce în atenție Evanghelia Maicii Domnului, ce gravitează în jurul unui mesaj scurt, clar articulat și ne-o reliefează pe cea în cauză drept o odighitrie, adică o călăuzitoare, cu mult înainte de apariția icoanei cu acest nume, episodul Buneivestiri ne familiarizează cu profilul moral al acesteia. Importanța lui e [
 4. Maica Domnului intervine la Nunta din Cana Galileii. Le cere celor prezenţi să facă ce le va spune Hristos. Maica Domnului este cea care intervine pentru fiecare dintre noi. Câtă lume a primit binecuvântarea şi mângâierea Maicii Domnului
 5. unilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii (Ioan 2: 11). Domnul Dumnezeul nostru este Atotputernic, iar puterea Lui cea negrăită nu are hotar. El a făcut toate cele cîte le-a făcut prin Cuvîntul Lui: Cu Cuvîntul Domnului cerurile s-au întărit, şi cu duhul Lu
 6. tradiţiei răsăritene, la nunta de la Cana Galileii, Hristos a confirmat prin prezen ţa Sa instituirea ca Tain ă a căsătoriei din rai13, consfinţind astfel căsătoria drept cale spre restaurarea fiinţei umane. În Legea harului, căsătoria devine act sinergic, divin şi uman, taină care îi uneşte pe soţi între ei şi cu Hristos, pri

La fel cum a ascultat-o Mântuitorul la Nunta din Cana Galileii, când a transformat apa în vin, aşa o ascultă şi astăzi. Ea este sprijinitoarea şi mijlocitoarea noastră la Fiul Său şi Mântuitorul nostru. De aceea, noi o pomenim atât de des pe Maica Domnului în rugăciunile noastre Postul acesta este timp binecuvântat la ceea ce Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a spus la nunta din Cana Galileii: Trăim vremuri nu tocmai ușoare, oamenii din diferite straturi ale societății ne spun ce avem de făcut. Într-o lume în care primim atâtea îndemnuri, Doxologia.ro. Urmărește-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica.

Vom auzi ectenia prin care Ii cerem să binecuvânteze această căsătorie, aşa cum a binecuvântat-o şi pe cea din Cana Galileii. El este de faţă. Dar mai întâlnim o provocare în vestirea împărăţiei de către Hristos, fiindcă împărăţia lui Dumnezeu - ca să folosim traducerea Bibliei de la Ierusalim la versetul Luca 16, 16. Printre lecturile biblice ce sunt introduse în rânduiala Tainei Cununiei, remarcăm prezența indisolubilă a Sfintei Evanghelii, text luat din Evanghelia după Ioan capitolul 2, versetele de la 1 la 12, ce face trimitere la istorisirea prezenței Mântuitorului Iisus Hristos la nunta din Cana Galileii, împreună cu Maica Sa și cu ucenicii

(Foto) Cana Galileii - Doxologia

Lepadarea de sine a Maicii Domnulu

 1. Să prefaceţi, să preschimbaţi orice rău în bine. Această schimbare se săvârşeşte numai de către har. Apa, de pildă, se preface în vin la nunta din Cana Galileii. Uite, prefacere! Acesta este un lucru mai presus de fire. Bineînţeles, se poate face vin, sau unt, şi din elemente chimice, şi să fie identice cu cele naturale
 2. Sfințire de troițe în satul Banu. Evenimente August 7, 2020. Astăzi , de ziua Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, în parohia Banu-Dumești am avut deosebita bucurie de a organiza un eveniment deosebit: sfințirea a două troițe care sa vegheze asupra satului nostru. Hotărârea acestei lucrări a venit în urma vizitei pastorale din.
 3. Înainte cu mai mulţi ani, ştiu eu, vreo şapte, am citit o carte intitulată Faceţi ceea ce vă va spune El (cuvinte spuse de Maica Domnului la Nunta din Cana Galileii).Autorul acestei cărţi pune o problemă pe care mi-am pus-o şi eu cu mai mult timp în urmă: că oamenii de astăzi sunt mai puţin cinstitori ai Maicii Domnului şi se întreba din ce cauză
 4. uni. Acolo, când vinul s-a ter

La varsta casatoriei ajungand, mireasa ti-ai ales si nunta la Cana Galileii ai facut, unde Domnul impreuna cu Maica Sa si Ucenicii Sai au venit, iar apa in vin a prefacut minune pe care vazand-o L-ai urmat pe Hristos pentru care noi te laudam, zicand: Bucura-te, cel ce din Cana Galilei impreuna cu Domnul ai fost Izvorul filantropiei este Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Cel care ră­mâne cel mai mare Filantrop al istoriei. În timpul vieții pământești, Mântuitorul Hristos înmulțește vinul la Nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 1-11), ca început al minunilor Sale, înmulțește pâinea și peștele în mai multe rânduri, pentru a hrăni. În Duminica a VIII-a după Rusalii, 2 august 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a târnosit biserica noului cimitir din Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași. Tot cu acest prilej, chiriarhul a binecuvântat și noul complex funerar din localitate

Rugaciune pentru fericirea in casnici

Cana Galileii - închinare în Biserica Ortodoxă ce aminteşte de Minunea prefacerii apei în vin la nunta din Cana Galileii. Deplasare la Râul Iordan - Yardenit: loc amenajat pentru a intra în apa Iordanului. Opţional (se achită separat) - plimbare pe Marea Galileii cu o copie a Bărcii lui Iisus. Cină şi cazare Hotel Tiberias Aşa face mama cloşcă, aşa face mama mamă şi aşa face Maica Domnului: ne duce la Domnul Hristos şi ne recomandă şi pe noi, cum i-a recomandat pe cei de la Nunta din Cana Galileii, care nu mai aveau vin şi cărora Domnul Hristos le-a făcut vin din apă (cf. loan 2) De vreme ce ești invitat la o masă specială înseamnă că ți se dă o cinste deosebită și cei care sunt în preajma ta se străduiesc să fii primit cât mai frumos și mai bine așa cum a fost și exemplul de la nunta din Cana Galileii, când Maica Domnului a mijlocit pentru miri către Fiul său Hristos Înrădăcinaţi, în Hristos, dragostea faţă de familie! Dacă Dumnezeu va fi centrul vieţii noastre, familiile noastre vor arăta altfel. Dacă Îl avem pe Dumnezeu în viaţa noastră, El este izvorul..

Nu este om pentru care Maica Domnului să nu fi vărsat vreo

Pr Nicolae Steinhardt: Nunta de la Cana Galileii - AUDIO == >> AICI. uneori, exista o tandrete atat de mare intre un Barbat si o Femeie, incat ei nu au nevoie sa se atinga, sa se imbratiseze , sa se sarute sau sa traiasca relatia intima Îndrăzneala Maicii Domnului la nunta din Cana Galileii. Hristos Își începuse lucrarea mântuitoare, coborâse în Galileea, în satul Său Nazaret, apoi S-a întors înspre Cana, la căsătoria lui Natanael, viitorul Său ucenic. La nuntă a fost prezentă și Maica Lui. Vinul de la nuntă s-a terminat repede, iar Maica Domnului nu vroia.

Cine era mirele de la nunta din Cana Galileei

Citirea Sfintei Evanghelii în care se istoriseşte prima minune săvârşită de Mântuitorul la Nunta din Cana Galileii; Gustarea de către miri din paharul cu vin, pe care preotul îl binecuvintează. Paharul cu vin închipuie bucuria şi veselia nunţii, cât şi soarta comună a viitorilor soţi, care vor avea parte de aceleaşi bucurii. Cunoașterea lui Hristos este nașterea bucuriei[5]. A-L iubi pe Hristos înseamnă a deveni o doxologie. Lipsa vinului de la nunta din Cana Galileii nu a fost o catastrofă. Hristos-Vița era cu ei. Viața pe care o trăim acum nu este o glumă, o joacă, deși oamenii o iau drept o glumă, o joacă N-a venit încă ceasul Meu, îi spusese Iisus Maicii Sale la nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 4). Acum ceasul a venit. Mirele intră în cămara Sa de nuntă. Şi Fecioara înţeleaptă este gata să-L întâmpine, priveghind şi având candela credinţei aprinsă. Relaţia Maicii cu Fiul ei dumnezeiesc intră într-o nouă fază şi.

Legătura dintre bărbat și femeie ne vorbește despre

La Nunta N Cana Galilei Colinda - Nuntă Blog

Viata Maicii Domnului (Viata Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si pururi Fecioarei Maria) - Editura Doxologia viaţa Maicii Domnului este o pildă de trăire pentru noi toţi, căci Preasfânta Născătoare de Dumnezeu avea să devină icoană a Bisericii reînnoite. Istorisirile redate în această carte cuprind toate evenimentele importante din vremea vieţii Maicii Domnului, de la. Nunta din Cana Galilei. Locul unde era prea puţin alcool pentru numărul de invitaţi, pentru că evreii sunt zgîrciţi şi au început să se plîngă că nu mai au vin. Atunci, Fiul lui Dumnezeu s-a întors spre ei şi le-a spus Am prevestit că lipsa alcoolului va aduce Antihazul în sufletul vostru, fraţii mei de la alte mame În luna mai, în ziua a zecea, pomenirea sfântului apostol Simon Zilotul, adică râvnitorul. Acesta este Simon, care se numeşte şi Natanael, cel ce a fost mire la nunta cea din Cana, unde a fost chemat Hristos cu ucenicii Săi şi a prefăcut apa în vin. Deci văzând Simon minunea aceasta a lăsat mireasa, nunta şi casa, şi a urmat după Hristos, prietenul şi făcătorul de minuni. Sfinţii Evanghelişti sunt cei care vin cu noi date privind viața Maicii Domnului. Este vorba despre Nunta din Cana Galileii, când Sfânta Fecioară, care avea pe atunci în jur de 46 ani, Îl convinge pe Hristos să săvârșească prima minune și să arate în felul acesta slava Lui

Marea nevoinţă a Maicii Domnului Maica Domnului nu se arată nicicum în ochii oamenilor, ca şi când ar fi vrut să se facă nevăzută, în schimb, înaintea lui Dumnezeu, ea stă şi rămâne mereu pe înălţimea sfintei sale chemări. Preasfânta Fecioară Maria este exemplul deplinei supu­neri şi al nesfârşitei smerenii. Vestea cea bună pe car Vindecarea celor zece leproși este una din minunile lui Iisus, consemnată numai în Evanghelia după Luca (17:11-19).. În conformitate cu această evanghelie, pe drumul spre Ierusalim, Iisus din Nazaret a călătorit de-a lungul graniței între Samaria și Galileea.Pe când intra într-un sat, a fost întâmpinat de zece oameni bolnavi de lepră.Ei stăteau la distanță și îl chemau cu. Însăși Maica Domnului la nunta din Cana Galileii arătându-ne puterea dragostei, a credinței, a răbdării și a stăruinței în rugăciune care poate grăbi intervenția lui Dumnezeu în viața noastră pentru a ne izbăvi din durerea secătuirii puterilor sufletești și trupești ne atrage atenția și asupra necesității împlinirii. Este foarte probabil că dreptul Iosif a murit înainte de începerea propovăduirii lui Iisus, deoarece doar Maica Domnului a fost prezentă la nunta din Cana Galileii (Ioan 2,1) şi nu este prezent nici la Răstignirea Domnului, alături de Maica Domnului (Ioan 19,25) Nunta din Cana Galileii - initium signorum (Ioan 2, 1-11) more by Ciurea Mihai The Gospel according to John is a highly spiritual writing within the canon of the New Testament and it was often called by the scholars `the book of signs`

Paul Evdokimov: Taina căsătoriei. Publicat pe 25 iunie 2011 de admin. Din Ortodoxia De Paul Evdokimov Editura Institutului Biblic si de Misiune al BOR 1996 La o privire superficială, s-ar părea că monahismul şi căsătoria se exclud reciproc. Totuşi, dacă le analizăm mai adânc, acolo unde viaţa noastră le leagă la Părintele Mitropolit Teofan a sfințit biserica cimitirului din localitatea Valea Adâncă foto: Flavius Popa Arhiepiscopia Iașilor August 2, 2020 Autor: Flavius Pop Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a binecuvântat familia la nunta din Cana Galileii, făcând început al minunilor Sale Familia este biserica de acasă, după cum a fost numită de Sfântul Ioan Gură de Aur, în care se cultivă iubirea conjugală, părintească, fiască și frățească

Totdeauna este pictată cu pruncul în braţe şi El este Cel arătat de ea cu mâna dreaptă. Ea Îl poartă pe Iisus pe braţul stâng, lângă inimă, şi Îl arată lumii cu mâna dreaptă şi spune tainic, în icoană, ceea ce a spus la nunta din Cana Galileii: «faceţi ceea ce vă spune El!», a continuat PF Patriarh Daniel Grea este viata fara iubirea de Dumnezeu. Grea este viata fara iubirea de Dumnezeu. Dacă lumea ar cunoaşte puterea cuvântului lui Hristos: Învăţaţi de la Mine smerenia şi blândeţea, atunci lumea întreagă ar lăsa toate celelalte ştiinţe şi învăţături şi ar învăţa numai această ştiinţă cerească. Sursa: Articolul.

Viața Maicii Domnului - o sinteză pentru omul grăbit

Mriam, preffrn cea din Iegirea 15,20, unde sora lui Moise este desemnatd caprooro cl!a (n'bt' ft , ;r$'31) sauprevi zdtoarea 6 Doar cdin aramaica din secolul I el trimitea mai curAnd la cu Ajutor Intrebari utilizatori. 23.06.2021, 19:14:0 2. Al doilea mister: Revelarea lui Isus la nunta din Cana În acest mister, medităm cum Isus, după ce a fost botezat, a săvârşit prima minune în Cana Galileii la o nuntă, unde a trasformat apa în vin. 3 nunta de la cana galileii Publicat pe 2 august 2007 de admin din Dăruind vei dobândi Nicolae Steinhardt Sfanta Scriptură nu dă numele celui la nunta căruia S-a numărat printre oaspeţi Domnul Hristos (se crede, îndeobşte, că va fi fost a lui Natanael israelitul în carre nu este vicleşug), care a Ziua a debutat cu oficierea slujbei Utreniei și a Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți, sub protia părintelui protoiereu Ioan Negoiță, la care s-au alăturat numeroși credincioși din parohie și comună, oficialități și alți invitați. În cuvântul de învățătură părintele protoiereu a subliniat importanța păstrării identității noastre naționale și a valorilor.

Sfântul Apostol Simon Zilotul (10 Mai) Pravil

Dumnezeu, însumând natura noastră umană, deci întrupându-se, ne descoperă adevărul originar al căsătoriei, iar prin participarea la nunta din Cana Galileii, Hristos binecuvântează căsătoria, luând-o sub protecția Sa Material text: cu neputinţă să dobândeşti o educaţie sobornicească a spiritului, alta decât aceea dobândită prin intrarea şi vieţuirea în - www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodox Radio Doxologia Psaltică Mai ales că Fiul lui Dumnezeu a făcut prima minune la nunta din Cana Galileii, binecuvântând căsătoria dintre un bărbat și o femeie. După învățătura Bisericii, familia este un așezământ dumnezeiesc și temelia societății noastre. Unirea dintre un bărbat și o femeie prin Taina Nunții îi duce.

Acatist pentru izbăvirea de necazuri Mulțumes

(Sfântul Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească din lume adunată, Editura Egumenița, Galați, 2008, p. 49) 49) Sursa: Articolul apare online prin efortul editorilor site-ului doxologia.ro Editura Doxologia (1) Editura Eikon (1) Theosis (1) Editura imagini din viata Sfantului, picturi realizate in Trapeza Manastirii Lainici 2011. 23 00 lei. 1 99 lei. In stoc. Icoana - Nunta din Cana Galileii 2012. 1 50 lei. Stoc furnizor. Minunile icoanei Maica Domnului din Vladimir 2012. 12 00 lei. In stoc. Icoana Noi Martiri ai Neamului.

Acatistul Sfântului Apostol Simon Zilotul -10 Mai Mulțumes

Profetul din Nazaret. Stai crestine te gandeste. Minunat loc in cer. Esti in floarea vietii tale. Iisuse vesnic calator. Bate moartea la fereastra. Nunta din Cana Galileii. Tanarul bogat. Judecata de pe urma. Schimbarea la fata. Ma duc la Golgota. Haideti spre patria cereasca. Un lung tren ne pare viata. Doamne,Doamne,Ceresc Tata. Cer si mare. Când Domnul a făcut apa să fie vin, la nunta din Cana Galileii [In 2, 1, 9], Sfântul Ioannis Evanghelistul a spus că acesta [este]început al semnelor [τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων] lui Iisus [In. 2, 11, BYZ] Nefericirea pe care Dumnezeu o îngăduie să vină asupra noastră este mai bună decât fericirea pe care ne-o zidim singuri. Dumnezeu îngăduie nefericirii să vină totdeauna la vreme asupra credincioşilor săi Parohia Berceni 2, Sf. Cuv. Parascheva, Comuna Berceni, Judetul Ilfov. 604 likes. Parohia Berceni II, Sfanta Cuivoasa Parascheva, Comuna Berceni, Judetul Ilofv

Căsătorie - OrthodoxWik

Sfantul Apostol Simon Zilotul este acela care a urmat lui Hristos dupa savarsirea minunii de la Nunta din Cana Galileii. Sfantul Simon, numit si Natanael, este tanarul mire din Cana, care si-a lasat casa, parintii si mireasa pentru Mirele cel ceresc. Acest sfant Apostol era de neam din Cana Galileei..

Sfântul Apostol Simon Zilotul ‒ drumul spre sfințenieIcoane pictate: Icoane Praznicale 2013