Home

Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale

ACORDUL PACIENTULUI PRIVIND COMUNICAREA DATELOR îmi exprim acordul ca informaţiile despre starea acestuia de sănătate şi datele sale medicale să fie comunicate către persoanele enumerate mai jos, aceasta fiind dorinţa mea, pe care mi-o pentru comunicarea datelor medicale personale (ale pacientului reprezentat Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale Subsemnatul,....., cod numeric personal....., îmi exprim acordul ca informaţiile despre starea mea de sănătate şi datele mele medicale să fie comunicate cătr Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale Subsemnatul _____ (numele şi prenumele pacientului), având cod numeric personal (CNP) _____, îmi exprim acordul ca informațiile despre starea mea de sănătate și datele mele medicale să fie comunicate către persoanele enumerate ma

Acordul pacientului privind comunicarea datelor medical

 1. ACORDUL PACIENTULUI / REPREZENTANTULUI LEGAL privind comunicarea datelor medicale personale1 Subsemnatul, _____(numele şi prenumele pacientului), cod numeric personal _____, îmi exprim acordul ca informaţiile despre starea mea de sănătate şi datele mele medicale să fie comunicate către persoanele enumerate mai jos
 2. ACORDUL PACIENTULUI PRIVIND COMUNICAREA DATELOR MEDICALE PERSONALE . Subsemnatul (numele si prenumele pacientului),.., cod numeric personal.., îmi exprim acordul ca informatiile despre starea mea de sanatate si datele mele medicale sa fie comunicate catre persoanele enumerate mai jos, aceasta fiind dorinta mea, pe care mi-o exprim în deplina cunostinta de cauza
 3. or

Created Date: 5/22/2018 12:30:39 P COMUNICAREA DATELOR MEDICALE PERSONALE Subsemnatul _____ (numele şi prenumele pacientului), cod numeric personal _____, îmi exprim acordul ca informațiile despre starea mea de sănătate și datele mele medicale să fie comunicate către persoanele enumerate mai jos

Prin completarea anexei nr. 5 la Normă Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, pacientul poate desemna o altă persoană (spre exemplu, rudă sau avocat) căreia să îi fie comunicate documetele medicale solicitate (2) Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, prevăzut în anexa nr. 5. Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale (2) Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, prevăzut î

Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme. ART. 12 În situaţiile în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru sănătatea femeii gravide, se acordă prioritate salvării vieţii mamei. ART. 1 se exprimă în scris, prin completarea formularului Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme. Art. 12. - În situaţiile în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru sănătatea femeii gravide, se acordă prioritate salvării vieţii mamei. Acordul pacientului privind comunicarea. datelor medicale personale. Subsemnatul,./(numele şi prenumele pacientului)....., cod numeric personal.., îmi exprim acordul ca informaţiile despre starea mea de sănătate şi datele mele medicale să fie comunicate către persoanele enumerate mai jos, aceasta fiind dorinţa mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoştinţă de cauză

Malpraxis medical (I) Accesul neîngrădit al pacienţilor

Acordul pacientului privind cornunicarea datelor medicale personale Subsernnatul, prenumele pacientului), cod numeric personal (numele si îmi exprim acordul ca informatiile despre starea mea de sänätate 9i datele mele medicale sä fie comunicate cätre persoanele enumerate mai jos privind comunicarea datelor medicale personale (numele si prenumele pacientului) I, Imi exprim acordul ca informatiile despre Subsemnatul, cod numeric personal I starea mea de sänätate si datele mele medicale sä fie comunicate cätre persoanele enumerate mai jos, aceasta fiind dorinta mea, pe care mi-o exprim în deplinä cuno;tintä de. Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme. Art. 12. - În situaţiile în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru sănătatea femeii gravide, se acordă prioritate salvării vieţii mamei. Art. 13 împuternicit al pacientului*..... vă solicit prin prezenta să îmi furnizaţi, în copie, următoarele documente medicale referitoare la starea sa de sănătate şi la actele medicale efectuate: *Se anexeaza acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale Documente medicale solicitate in copie 1. 2

NORMĂ 12/12/2016 - Portal Legislati

referitoare la starea mea/pacientului de sănătate şi la actele medicale efectuate: _____ _____ _____ La prezenta solicitare, anexez următoarele documente: o Copie act identitate o Dovada reprezentant legal o Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale o Altele (specificaţi)____ (1) Unitățile trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienților la datele medicale personale.(2) Solicitarea privind comunicarea datelor medicale personale se adresează instituției medicale în scris, prin completarea formularului Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale, prevăzut în anexa nr. 3 la.

[Formulare utile] Noi reglementari legale privind accesul

(2) Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, prevăzut în anexa nr. (2) Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, prevăzut în anexa nr. Marţi, 5 Noiembrie 2019 - Formularele pentru solicitarea unor documente medicale, precum Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale, Declaratie privind comunicarea documentelor medicale personale sau Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale pot fi descarcate, de astazi, online, de pe site-ul Spitalului Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou. Subsemnatul,....., (numele şi prenumele pacientului) Cod numeric personal.., îmi exprim acordul ca informaţiile despre starea mea de sănătate şi datele mele medicale să fie comunicate către persoanele enumerate mai jos, aceasta fiind dorinţa mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoştinţă de cauză completarea formularului Acordul pacien tului privind comunicarea datelor medicale personale, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme. În sit uațiile în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru sănătatea femei

formularului Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme. Art. 12 În situaţiile în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru sănătatea femeii gravide, se acord notĂ de informare privind protecŢia datelor personale Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora,modificată şi completat ulterior,precum şi ale Legii nr.506 / 2004 privind prelucrarea datelor c Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme. Art. 12. - In situatiile in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru sanatatea femeii gravide, se acord

Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale. următoarele documente medicale referitoare la starea sa de sănătate şi la actele medicale efectuate: (*se anexează acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale) Documente medicale solicitate, în copie: 1 Pacienții vor avea acces la datele medicale personale. Proiectul mai prevede și acordul pacientului privind comunicarea către alte persoane a datelor cu caracter confidențial privind starea sa de sănătate și consimțământul privind decizia pacientului de a nu fi informat în cazul în care informațiile prezentate i-ar cauza.

Informatiile medicale vor fi comunicate apartinatorilor/ reprezentantului legal pentru care pacientul si-a exprimat acordul scris in vederea comunicarii datelor medicale personale. Informatiile medicale vor fi furnizate doar de catre medicul curant. Asistenta medicala va furniza informatii privind necesitatile pacientului si - acordul pacientului privind comunicarea catre alte persoane a datelor cu caracter confidential privind starea sa de sanatate; pacientii vor avea acces neingradit la datele medicale personale, iar solicitarea privind comunicarea acestora se adreseaza institutiei medicale, in scris, prin completarea unui formular. Acordul pacientului. Proiectul mai prevede şi acordul pacientului privind comunicarea către alte persoane a datelor cu caracter confidenţial privind starea sa de sănătate şi consimţământul privind decizia pacientului de a nu fi informat în cazul în care informaţiile prezentate i-ar cauza suferinţă acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale Îmi exprim acordul ca rezultatele investiga˜iilor mele bifate mai jos să fie comunicate de Medsana Bucharest Medical Center S.R.L. către (s

Noi reglementari legale privind accesul la datele pacientulu

Korona va pune la dispozitie posibilitatea de a descarca o serie de formulare medicale utile! Mergi la pagina principala. Toata gama de tipizate , formulare si registre medicale precum adeverinta medicala , Scrisori medicale anexa 4 Retete medicale. Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale Proiectul mai prevede si acordul pacientului privind comunicarea catre alte persoane a datelor cu caracter confidential privind starea sa de sanatate si consimtamantul privind decizia pacientului de a nu fi informat in cazul in care informatiile prezentate i-ar cauza suferinta Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale. Documente. Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale. 04.05.2021. Declarație privind comunicarea documentelor medicale personale. Documente. Declarație privind comunicarea documentelor medicale personale în calitate de împuternicit al pacientului* (nume/e si (nume/e si prenumele pacientu/ui), vä solicit prin prezenta sä îmi furnizaCi, în copie, urmätoarele documente medicale referitoare la starea sa de sänätate si la actele medicale efectuate: * Se anexeazä acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale

Drepturile şi obligaţiile pacienţilor - Heka Hospita

 1. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. prevederi din Art. 9 (Norma din 2016) la data 15-dec-2016 pentru Art. 21 din capitolul I
 2. Proiectul mai prevede acordul pacientului privind comunicarea către alte persoane a datelor cu caracter confidențial privind starea sa de sănătate și consimțământul privind decizia pacientului de a nu fi informat în cazul în care informațiile prezentate i-ar cauza suferință
 3. exprim ă în scris, prin completarea formularului Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, prev ăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme. ART. 12 În situa ţiile în care sarcina reprezint ă un factor de risc major şi imediat pentru s ănătatea femeii gravide, se acord ă prioritate salv ării vie ţii mamei
 4. FORMULAR Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale LEGE nr. 46 din 2003 privind drepturile pacientului Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal Ordin implementare mecanism de feedback al pacientului

Protectia datelor- GDPR - Clinica ExMedic

 1. istrarea anestezieie generale in cabinetele medicale stomatologice; Acordul pacientului; Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale Ordin-MS-1410/2016, norme-L46_2003-rev2016.1
 2. ANEXA nr.4 Declaratie privind comunicarea documentelor medicale personale ANEXA nr.5 Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale VĂ STĂM LA DISPOZIȚIE LA URMĂTORUL NUMĂR DE TELEFON: 023022209
 3. (2) Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, prevăzut în anex
 4. (2) Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, prevăzut în anexa nr.
 5. (2) Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sanatate, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprima in scris, prin completarea formularului Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, prevazut i

Obligarea spitalului să elibereze moștenitorilor unui

Pagina pacientului - Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoar

(2) Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informaţe despre starea sa de sănătate, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale, se exprimă în scris, prin completarea formularului ACORDUL PACIENTULUI PRIVIND COMUNICAREA DATELOR PERSONALE prevăzut în Anex Pacienţii vor avea acces neîngrădit la toate datele medicale personale, care le vor fi comunicate de unitatea sanitară în cel mult 48 ore de la solicitare, pot cere ca o altă persoană să afle diagnosticul dacă acesta i-ar cauza suferinţă, sunt trataţi la fel indiferent de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, religie, opţiune politică sau antipatie personală ACORDUL PACIENTULUI PENTRU INFORMARE MASS- MEDIA. CONSIMTAMANT SCRIS. SOLICITARE PRIVIND COMUNICAREA DOCUMENTELOR MEDICALE PERSONALE. CERERE SCUTIRE AUTOPSIE. Strada Erou Miron Căproiu 46, Breaza de Jos. 0244340419. 0244341464. consultaţi informarea privind cookie-urile. Stocarea datelor de natura personală se face atata timp cat. It was filed under doar o vorbă, semnal de alarmă and was tagged with Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, Câteva sfaturi care ar putea fi utile în eventualitatea în care este nevoie de internare în mizeria de Spital Județean Arad, Cerere privind comunicarea datelor medicale personale, ORDIN Nr 1410 din.

Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sänätate, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimä în scris, prin completarea formularului Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale (numele şi prenumele pacientului), vă solicit prin prezenta să îmi furnizaţi, în copie, următoarele documente medicale referitoare la starea sa de sănătate şi la actele medicale efectuate: _____ * Se anexează acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale. Documente medicale solicitate în copie: 1. 2

Efortul echipei noastre medicale este ca fiecare caz stomatologic să fie dus la bun sfârșit cât mai repede, însă cel mai important aspect este sănătatea danturii dumneavoastră. Acordul Pacientului Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale Chestionar de evaluare a stării generale Protocol COVID-19 Proiectul mai prevede acordul pacientului de comunicare, către alte persoane, a datelor cu caracter confidenţial privind starea sa de sănătate şi consimţământul privind decizia pacientului de a nu fi informat, în cazul în care informaţiile prezentate i‑ar cauza suferinţă Model Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale Recomandați DPO-ului să se înscrie în ASCPD (Asociația Specialiștilor în Confidențialitatea și Protecția Datelor) În final să nu uităm că în tot acest Regulament General privind Protecția Datelor este vorba despre datele personale ale unor indivizi, sau mai. Cerere privind comunicarea documentelor medicale personale. prin prezenta,vă rog să-mi furnizați în copie,următoarele documente medicale referitoare la actele medicale efectuate: Se anexează acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale. Title: ROMÂNIA Subject: Referat switch Author în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si Legea 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului, declar ca am fost informat asupra faptului ca beneficiez de dreptul de informare, de acces si intervenție asupra datelor personale

Local: De astazi formularele pentru diverse solicitari la

 1. tratamentul, datele personale se exprimä in scriS, prin completarea formularului Acordul pacieniului privind comunicarea datelor medicale personale, preväzut in anexa nr. 5 la prezentele norme. ART. 12 fn situatiile in care sarcina reprezintä unfactor de risc major imediaÍ pentr
 2. Drepturile pacientului sunt reglementate de Legea nr. 46/2003, lege care prevedere la art. 24 dreptul pacientului direct, prin reprezentant legal sau prin imputernicit de a avea acces la datele medicale personale
 3. Art. 21 Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul , prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. Art. 22 Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere.

O Sinteză a DREPTURILOR PACIENȚILOR, conform legislației

 1. tale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice. Textul actului publicat în M.Of. nr. 589/8 aug. 2002. Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I. Dispoziţii generale. Art. 1. - Sănătatea
 2. se exprima in scris, prin completarea formularului Acordul pacientului privind comunicarea. datelor medicale personale, prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme. Art. 12. - In situatiile in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru. sanatatea femeii gravide, se acorda prioritate salvarii vietii mamei. Art. 13
 3. Art. 23 În cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati în tratamentul pacientului, acordarea consimtamântului nu mai este obligatorie. Art. 24 Pacientul are acces la datele medicale personale. Art. 5 (1) Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu
 4. exprimarea Acordul pacientului informat in cazul in care se considera ca prognosticul i-ar cauza suferinta sau pacientul nu doreste sa afle , prognosticul poate fi dezvaluit familiei doar cu acordul pacientului - Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale

Fotografierea sau filmarea pacientilor in alte scopuri decat cele pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului sau evitarea suspectarii unei culpe medicale nu se vor mai putea face decat cu consimtamantul acestora. Ministerul Sanatatii a lansat in dezbatere publica, la finele saptamanii trecute, un proiect de ordin care face referire la protejarea datelor confidentiale ale [ IMBUNATATIREA COMUNICARII PE TIMPUL TRANSFERULUI PACIENTULUI. 16 ianuarie, 2019. 17 ianuarie, 2019 Marian Markidanu. Comunicarea în sănătate, comunicarea in echipa medicala, Comunicarea intre institutii medicale, Siguranta pacientului, Tehnica SBAR, Transferul pacientului Comunicare, Comunicarea în sănătate, Echipa medicala, Imbunatatirea. Proiectul mai prevede și acordul pacientului privind comunicarea către alte persoane a datelor cu caracter confidențial privind starea sa de sănătate și consimțământul privind decizia pacientului de a nu fi informat în cazul în care informațiile prezentate i-ar cauza suferință

Pacienții vor avea acces la datele medicale personale

indicate de acesta in Acordul pacientului cu privire la comunicarea datelor medicale personale. Potrivit dispozitiilor legale (Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientilor si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003. Mana er Ec. PC (èliela 0 Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului Legii nr. 95/2006, republicata privind reforma in domeniul sanatatii grav comunicarea acestuia doar membrilor familiei sau prietenilor, cu scopul de a La internare se va obtine Acordul pacientului privind cornunicarea datelor medicale personale

Ordinul Ministerului Sănătății nr

Dreptul pacientului la informaia medical (L 46/2003)Serviciile medicale disponibile, precum i la modul de a le utiliza. Identitii i statutului profesional al furnizorilor de servicii de sntate. Regulilor i obiceiurilor pe care trebuie s le respecte pe durata spitalizrii - ROI 7. Legea 46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 70 din 03 februarie 2003. 8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001. 9

Cum ar trebui sa te trateze medicii si personalul medical

MS: Pacienţii vor avea acces neîngrădit la datele medicale

Procedura privind confidentialitatea diagnosticului HIV/SIDA Procedura operationala privind identificarea neconformitatilor probelor biologice si comunicarea acestora Procedura operationala privind vaccinarea BCG Cod de etica privind transfuziile de sange Protocol de informare a pacientului privind riscurile transfuziilo Consimţământul pacientului privind orice interventie medicală este întotdeauna necesar. Pacientul are acces la datele medicale personale. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categori Spitalele trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale; solicitarea privind comunicarea datelor medicale personale se adresează instituţiei medicale în scris. În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, unităţile au obligaţia să asigure respectarea cadrului legal. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Această Notă de informare este valabilă începând cu data de 02.09.2019. In conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (denumit in continuare si GDPR), cu aplicabilitate din data.

Acte necesare: Formulare medicale tipizat

Ministerul Sanatatii: Pacientii vor avea acces la datele

Datele personale în domeniul medical au o valoare ridicată, există foarte multe atacuri cibernetice care vizează aceste informaţii. În perioada 2007-2011, au existat peste 3 milioane de persoane afectate în SUA de preluarea datelor şi utilizarea lor în scopuri de furt de identitate. Între 2014-2016, 43% dintre incidentele privind. ࡱ > F bjbj 8 L x x x x x , \ : ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: MINISTERUL S N T b II PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016 Data Intrarii in vigoare: 15 Decembrie 2016 ----- V z nd Referatul de aprobare al Direcc iei generale de asistenc medical _ i s n tate public nr. V.V. DREPTUL PACIENTULUI DE A FI INFORMAT • Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cap. 2, MO, Partea I nr.70/03/02/2003) • Art. 6 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse. Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului. ART. 21 Toate informatiile privind starea pacientului,rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sant confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. ART. 2 Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Această Politică privind confidențialitatea are rolul de a informa cu privire la: − activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal al Este vorba despre acordul informat al pacientului, acordul pentru fotografiere, acordul pentru activităţi didactice implicite actului medical, acordul privind recoltarea de probe biologice, acordul privind gestionarea datelor personale, declaraţii ale pacientului privind unele antecedente patologice și alte asemenea documente