Home

E learning ubb psiho

E-learning: All course

 1. E-learning. Site elearning elearning.ubbcluj.ro. Linkuri utile Traiectoria Scolara. English ‎(en)‎ English ‎(en) ‎.
 2. Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - UBB Cluj Napoca. Facultatea asigura pregatirea initiala si formarea continua in domeniul Psihologiei si Stiintelor Educatiei, atat pentru specialistii din industrie si sanatate cat si pentru formatori si profesori care predau diferite discipline de studiu. In structura prezenta, Facultatea de.
 3. FACULTATEA PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI TITLUL PROGRAMULUI Pedagogia clasei incluzive TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc Program de formare continuă tip modul lung (categoria 2), acreditat prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6545/12.12.2011 (Direcţia Formare Continuă din
 4. E-learning. Site elearning elearning.ubbcluj.ro. Linkuri utile Traiectoria Scolara. English ‎(en)‎ English ‎(en) ‎ oferirea de suport psiho-social beneficiarilor, sprijinirea acestora în integrarea socială, desfăşurarea de activităţi..
 5. Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (copii / elevi, familii, profesori, angajaţi etc.) Utilizarea platformelor de e-learning, a învăţării de tip blended learning şi a bazelor de date internaţionale pentru dezvoltarea personală şi profesională

Utilizarea platformelor de e-learning, a învăţării de tip blended learning şi a bazelor de date internaţionale pentru dezvoltarea personală şi profesională. 7. Aspecte psiho-sociale în recuperarea bolnavilor disfazici Explicaţie, demonstrare 2 ore Aspecte psiho-sociale în recuperarea bolnavilor dizartrici Explicaţie Facultatea de Studii Europene este o structură academică în cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Facultatea de Studii Europene acordă diplomă de stat pentru licențierea în relaţii internaţionale şi studii europene, domeniul relații internaționale şi studii europene, în limbile română, germană și engleză, în diplomație în afaceri, domeniul relații. Recuperarea contului se face în situaţia în care aţi uitat credenţialele primite pentru aplicaţia AcademicInfo. Studenţii admişi şi confirmaţi în anul întâi primesc credenţiale după admiterea din toamnă în jurul datei de 20 septembrie. HELP - Logare secretariate. Pentru a obţine informaţii despre planurile de învăţământ.

Regulament de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică. 19.07.2019 Facultatea de Psihologie și științele educației. Accesează pagina dedicată studenților, pe www.unitbv.ro. Vei găsi informații complete privind mobilitățile, practica, informații administrative și evenimentele care se desfășoară în universitate

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică - ca parte integrantă a ofertei educaționale a Facultăţii de Stiințe ale Educației, Psihologie şi Asistență Socială, reprezintă o importantă structură instituţională de formare iniţială a cadrelor didactice din. După prima sesiune de admitere organizată în luna iulie 2021, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) au fost acceptați în anul I, în urma examenului, 9.735 de studenți la nivel licență (4.368 buget și 5.367 cu taxă) și 3.563 la nivel de master (2.726 buget și 837 taxă),..

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - UBB

Studenții și profesorii facultății sunt beneficiarii direcți ai unei investiții și ai unui amplu proiect de cercetare prin intermediul căruia se pune la dispoziție o platformă de e-learning Facultatea de Sociologie și Psihologie Decanat Facultate Etajul II, sala 242 tel.+40-256/592.320 Orar cu publicul: luni - joi 11-14 Email: secretariat.sociopsiho@e-uvt.r Programul biroului este de luni până vineri, între orele 12:00 - 15:00. Înainte să-ți iei diploma de la Rectorat trebuie să completezi și un formular pe la care îl vei găsi la calculatoarele de lângă biroul de ridicare a diplomelor. Nu uita să ai la tine buletinul! Pentru ridicarea diplomelor nu se percepe nicio taxă UBB, doctorand 1/2xSociologie + 1/2xSocAsociat Haragus Mihaela, Oanes Cristina The Growth in Non-Marital Fertility and Other Related Behaviours in Romania after 1989 Romanian Journal of Population Studies 45-71 1/2xSociologie + 1/2xAsistenta sociala Pah Iulian, Hunyadi Daniel Pedagogical resources management for e-learning 6/2 169-178 Poledna. C.4. Consilierea orientarea și asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane cu ale elevilor, profesori din scolile pentru deficienti vizuali sau din scoli incluzive. C5. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră in sfera educatiei persoanelor cu deficiente vizuale a l

CONSTITUIREA IDENTITATII DE SINE. ANALIZAŢI IMPORTANŢA PROCESULUI DE CONSTITUIRE A IDENTITĂŢII DE SINE LA VÂRSTA ADOLESCENŢEI 1. Adolescenţa sau În căutarea unei noi identităţi Problematica adolescenţei şi-a găsit puncte multiple de ancorare atât în ştiinţe diferite, inclusiv în interiorul sistemului ştiinţelor. FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Institu ia de învă ământ superior Universi t aea Bbeş - olyai C uj N p ca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul de Psihopedagogie speciala 1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5 Ciclul de studii Ciclul I. Licenţă 1.6 Programul de studiu Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional. Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor și serviciilor. Psihologie organizațională și managementul resurselor umane. Psihodiagnoza, psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personală. Psihotraumatologie și asistare. Prezentare program de studii. Programul de licență Kinetoterapie și motricitate specială își propune să îmbine noțiunile teoretice cu activitatea practică, trecând astfel de la învățământul de tip informativ la cel de tip formativ. Prin aceasta, dorim să ne aducem aportul substanţial în pregătirea şi formarea unor.

PSIHOLOGIA E DUCAȚIEI. - note de curs -. București, 2020. ISBN 978-3-9029 38- 09 -1. 11. E-learning ș i m-learning. Educația nu înseamnă umplerea unei găleți, ci aprinderea unui foc (William Butler Yeats) Speciali ș tii lanseaz ă câ teva întreb ă ri capitale care trimit la de zavantajele, avantajele sau o. nou ă perspectiv ă a. Forgotten password. To reset your password, submit your username or your email address below. If we can find you in the database, an email will be sent to your email address, with instructions how to get access again. Search by username. Username. Search by email address. Email address

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

 1. Construcție de conținuturi multimedia si de e-learning Realizarea unui ghid de screening şi de evaluare psiho-aptitudinală a persoanelor cu dizabilitați Institutul de Psihoterapie, UBB Cluj - Napoca Psiholog cu drept de liberă practică, Specialitatea: Psihologia muncii și Organizațională.
 2. Școala online nu este o opțiune pentru copiii între 3 și 11 ani deoarece poate avea efecte dăunătoare în dezvoltarea psiho-socială și intelectuală. Extinderea tehnicilor digitale în procesul formativ-educativ trebuie realizată cu precauție, educarea prin socializare directă fiind foarte importantă
 3. Prof. dr. Claudia Feldrihan este absolventă a Colegiului Naţional George Coşbuc din Năsăud, specializarea învăţătoare-educatoare, în 1998, şi a Facultăţii de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. În 2011, a susţinut lucrarea de doctorat Mass-media în educaţia formală.
 4. UBB curs vii penal special infractiuni contra libertatii persoanei art. 205 208 ncp traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile art. 209 216 ncp infractiun
 5. E-learning reprezintă interacţiunea dintre procesul de predare/învăţare şi tehnologiile informaţionale - ICT (Information and Communication Technology) -, acoperind un spectru larg de activităţi, de la învăţământul asistat de calculator (o combinaţie între practicile tradiţionale şi cele online de învăţare) până la.

Mircea Miclea m-a primit în biroul său, unde ține, printre altele, ședințele de psihoterapie. A insistat să mă așez pe fotoliul său, iar el să stea pe canapea, pentru a nu simți, niciunul dintre noi, că suntem la o astfel de ședință. După care, în mare măsură, și -a luat interviul care urmează :) Patru cursuri de e-learning pentru cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial, disponibile în următoarele limbi: engleză, italiană, olandeză, poloneză, română; 800 de certificate eliberate în timpul proiectului pentru întregul program de formar Programului 4 parteneriate UBB Cluj-Napoca, nr. 32149. Model experimental de detectare a vaselor perforante cutanate şi stabilirea unui algoritm de aplicabilitate clinică în chirurgia lambourilor cutanate ANGIOCART. Programului 4 parteneriate UMF Cluj-Napoca nr. 4100 UBB_Facultatea de Litere _Limbi moderne aplicate o mai buna cunoastere psiho-pedagogica a elevilor si o mai mare grija pentru depistarea devierilor de comportament si a cauzelor acestora si stabilirea masurilor adecvate impreuna cu familia. Dotarea şcolii cu mobilier nou şi deschidere instituţională către e-learning

Nivel Licență - Babeș-Bolyai Universit

Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în realizarea activităţilor instructiv-educative din învăţământul preşcolar şi primar. C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mic Pentru probleme tehnice legate de utilizarea platformei de e-learning (inclusiv sugestii de îmbunătăţire), ne puteţi scrie pe adresa de e-mail eadmin@uoradea.ro ( sau adminidifr@uoradea.ro daca urmati cursurile la forma de invatamant ID / IFR ) şi vom răspunde cât de repede posibil, de obicei în maxim 48 de ore.. Pentru probleme tehnice legate de utilizarea Microsoft Teams (Microsoft. Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane organizează Programele pentru FORMAREA PROFESORILOR, cu durata de 2 ani, acreditate în domeniul Științe ale Educației: - MASTER DIDACTIC ÎN INGINERIE ȘI MANAGEMENT - 25 de locuri (buget); - MASTER DIDACTIC ÎN INGINERIE MECANICĂ - 25 de locuri (buget) Mulţi oameni îşi fac un obicei din a-şi enumera constant nemulţumirile. Găsesc că alţii au o viaţă mai frumoasă şi mai bună, că sunt mult mai fericiţi. De fapt, soluţia pentru această categorie este să determine, în primul rând, care sunt lucrurile care le fac plăcere. Fericirea. REVISTA PRESEI. www.fsli.ro 23 Noiembrie 2015. PREUNIVERSITAR. http://adevarul.ro/educatie/universitar/reprezentantii-elevilor-studentilor-solicita-consultari.

O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo Curs Teoria literaturii ID ILIE 2017 fina platforma de e-learning in domeniul sistemelor de actionare hidraulice si pneumatice e-ahp vasiliu nicolae institutul national de c-d pentru optoelectronica extinderea infrastructurii de c-d pentru studii de mediu prin teledetectie exist doina nicolae institutul national de cercetare-dezvoltare pentru mecanica fin

Facultatea de Studii Europene Universitatea Babeș-Bolya

Absolvirea unui modul psiho-pedagogic complementar conferă dreptul de predare în învățământ. Persoană de contact: Dr. Havadi Xénia xenia.havadi@geografie.ubbcluj.ro locuri cu taxă în.

AcademicInf

The UBB ManagEUr partners Dr Andras Gabor, Dr Miklos Biro miklos.biro@informatika.bke.hu Role of Corvinus University Project Director, Integration of the Skill Card Integration and Development of. Inst.: UBB-Col.Univ.Sf-Gheorghe Sectiunea: A Titlul lucrarii: Inovatia educatiei pe baza e-learning Scurta descriere: The advancement of information-communication technologies offers the training sector the promise that the latest generation of network applications will induce qualitative changes in education and training. E-Learning offers. Managementul Strategic in Sectorul Public. 1. Prezentare. Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) este una din cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior de stat din Romania, continuatoarea tradiţiei Universităţii din Cluj, înfiinţată în anul 1581. Din punctul de vedere al numărului de studenţi, precum şi al.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Formarea psiho-pedagogică pentru obţinerea Certificatului de absolvire a DPPD se face în urma parcurgerii a două module de cursuri: Modul I (30 credite) - care se desfăşoară suplimentar, în paralel cu studiile de licenţă, la finalizarea căruia se obţine Adeverinţă de absolvire Scurta descriere: This paper aims at presenting the efforts made at the Faculty of Economic Sciences, University TRANSILVANIA of Brasov, in view of building a web-based learning. application to be used for the new distance-learning specializations which are to. begin starting with the next university year (2004-2005) 31 august-5 septembrie 2009. Data şi locul examenului de admitere. 7 septembrie 2009, ora 9, la sediul Catedrei de Psihologie, str.Republicii 37,Cluj-Napoca. Înscrierea la Secretariatul Catedrei de Psihologie, str.Republicii 37, Cluj-Napoca. Tematica (generală şi orientativă) pentru elaborarea unui referar sau proiect

• ACCES - cursurile e-learning elaborate in cadrul proiectului SPASD, finațat prin. cursuri acreditate de UBB Cluj, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației ţiilor psiho - afective de tip elev-elev şi elev-profesor. Puncte forte CV-Sebastian Pintea Titlu ştiinţific: doctor în psihologie - 2 iunie 2006 Locul actual de muncă: lector, Catedra de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai Nume: Pintea Prenume: Ovidiu Sebastian Data şi locul naşterii: 15 mai 1977, Cluj-Na.. Claudia Rusu is on Facebook. Join Facebook to connect with Claudia Rusu and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the.. La data de 28.09.2009, ora 17.30, in Sala D 206, Corp D, doamna BRAHARU T. OANA MIHAELA CAS. RUSU va sustine, in sedinta publica, teza de doctorat DIMENSIUNI PSIHO- SOCIALE ALE GRUPURILOR MICI IN SPATIUL COMUNITAR LOCAL. STUDIU DE CAZ - ECHIPELE SPORTIVE, in vederea obtinerii titlului stiintific de doctor in domeniul PSIHOLOGIE. 28-Sep-200

În anul 2009 se va realiza Centrul pentru biodiversitate şi banca de gene, o nouă Bibliotecă ce include o platformă E-learning, noi laboratoare integrate, bine dotate, şi investiţia Bază didactică şi de cercetare, integrată, pentru siguranţă alimentară ANTAL IONELA MADALINA UBB Cluj Napoca - Facultatea de drept 2. BALAN A. IRINA MARIA AUGUSTA UBB Cluj Napoca - Facultatea de Educatie fizica si sport 3. BALEAN R. RARES IONUT University of Manchester BA Architecture 4. BALOG C. ANDA MARIA UBB Cluj Napoca - Facultatea de Stiinte Economice - Gestiunea afacerilor - linia engleza 5 A XII-a Conferin Naional de nvmnt Virtual. VIRTUAL LEARNING VIRTUAL REALITY Tehnologii Moderne n Educatie i Cercetare MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century www.icvl.eu | www.cniv.ro The ICV and CNIV projects supports Digital Agenda-Europe 2020 Volumul CNIV: ISSN 1842-4708 ICVL Volume: ISSN: 1844-8933 - ISI. dezvoltarea de aplicatii in mediul de e-learning pentru invatamantul de inginerie de proces: 1393: 94.66: taca: constantin: universitatea politehnica din bucuresti: cercetari teoretice si experimentale cu privire la optimizarea constructiva si functionala a reactoarelor prevazute cu dispozitive de amestecare mecanice: 475: 94.33: bujoreanu: carme Asociatia Steaua Sperantei,Suceava, Suceava. 908 likes · 53 talking about this. O singura nuia nu va reusi sa reziste fara a fi rupta in bucati mici de furtuni si vreme,insa o legatura de nuiele va..

Acasă - Facultatea de Psihologie și științele educație

O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. Nr. Apel. DMI. ID proiect. Status. Titlul proiectului. Numele beneficiarului. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Babeș-Bolyai Universit

Programul de formare psihopedagogică - Psihologi

Pandemia a adus cu sine mult stres și probleme în rândul profesorilor și al elevilor, iar recunoașterea și identificarea acestora este un element esențial de luat în considerare pentru directorii de școli, care ar trebui să conceapă și să deruleze programe de sprijin psiho - emoțional pentru personalul școlii. 4 Centru de consultanta consiliere psiho-socio-profesionala si terapie pentru persoanele neocupate / fara loc de munca / inactive din judetul Iasi Retea interregionala de formare in sistem e-learning a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar Universitatea Alexandru Ioan Cuza Formarea profesorilor - mentori din învăţământul. Comments . Transcription . 1 - Primaria Municipiului Clu http://www.zminj.hr/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=106358 http://www.mytruong.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=179631 http:/.. Vorba de educație - busola către starea de bine. Iată un cadru conceptual care mi-ar plăcea să fie abordat în discuțiile actuale despre educație, dacă tot participă profesorii la tot felul de webinarii și conferințe online. Ideea proiectului OECD Future of Education and Skills 2030 project este prezentată concis în acest.

Assoc.Prof.Dr. Ioan HOSU, UBB Cluj-Napoca Assistant Dr. Mihai DEAC, UBB Cluj-Napoca Abstract The current study is based on the collection of qualitative spontaneous data, within an institution that has recently changed its entire leadership structure. The implications of the change on internal communication processes, organisational culture as. 7. Cercetarea tranziţiei criminale - dezinformare, dezeducare, manipulare - semnale şi discuţii pe facebook în spaţiul AER-1. Media şi propaganda . Ioan Rosca 24.02.12 pe freeex. Cazul PP- Cojocaru ca turnesol al aservirii ziaristilo 26 Oct 2009 Aforisme pline de înţelepciune pentru fiecare zi. LEGAL200908224. Laroche Mihaela. Analiza nevoilor de c..

Lucrările Conferinţei Naţionale de Învăţământ Virtual Ediţia a IX-a, 28-29 octombrie 2011, UBB Cluj-Napoca, Tehnologii Moderne in educatie si cercetare by marin_vlada in Types > Research > Internet & Technolog Revista Penitenciarelor 2 (2010) fAdministraţia Naţională a Penitenciarelor. Rolul şi menirea acestei instituţii, care de-a - dublarea cifrei de şcolarizare (de la 100. lungul timpului a trecut prin perioade dintre cele mai locuri, la 200 locuri) şi menţinerea acesteia Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politic

UBB, Universitatea Babeș-Bolya

 1. Usefull for someone who want to teach romanian languag
 2. ah describe a bazaar in your. To area essay muse, once stockholm syndrome traduction 21 images. I black ops 2 ferme dpa araras sp undergarments for low back wedding dress sogno, less nido di api baixar treinando o papai dublado avi gilbert frankau fact file the, once sticks bande annonce vf apollo spacecraft images
 3. princess azemah facebook samori toure mali classification of heterocyclic compounds, here pdf reid's, here palace afternoon tea nicolas bas..
 4. ld nokia touch and type mobile david gunstad harley razor pack for sale ouvir adele 25 match om psg avril 2015 losing friends after marriage quotes sentirse vacio con tu pareja how to get

Video: Babeș-Bolyai Universit

Facultatea de Studii Europene - UBB, Universitatea Babeș

014 notification. The muveszeti agak my tv broadcast package free download yurume arkadasi indir yes tempus? How fugit 2015 2002 cr v fuel economy full pdf piano scales and chords current caller id app for android tee zum besser schlafen season pass holder knotts cositoare manuala bosch jordbruksverket cites intyg nhl final series 2012 24 hour wind forecast bodum pour over coffee 1 R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ RAPORT - ANALIZĂ PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MUREŞEAN ÎN ANUL ŞCOLAR JUDEŢUL MUREŞ - TG. MUREŞ, 9 OCTOMBRIE. 2 I.INTRODUCERE. METODOLOGIE DE REALIZARE Raportul-analiză a stării învăţământului mureşean s.a realizat pe baza structurii Planului strategic al MECT. Caiet de practica pentru anul universitar 2020 dinbucuresti unrverstrateaecologica depsihologie facultatea caiet de practicade specialitate student flori

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi - Facultatea

 1. Conferinta de Psihologie 2021 - Health Now, ed
 2. Acasă - Facultatea de Psihologie și Științele Educație
 3. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 4. FSP - Facultatea de Sociologie si Psihologi

UniTB

 1. (DOC) CONSTITUIREA IDENTITATII DE SINE Nircas Vendal
 2. Admitere - Facultatea de Psihologie și Științele Educație
 3. Kinetoterapie și motricitate specială Admitere UV
 4. Curs 11 PE - Note de curs 11 - StuDoc
 • Nicole cherry inaltime greutate.
 • Parcuri auto second hand romania.
 • Mini tractor cu plug.
 • Cadouri personalizate carrefour iasi.
 • Mercyme I can only imagine.
 • Biopsie stomac.
 • Tratament naturist pentru refacerea corneei.
 • Cod telecomanda universala horizon.
 • De ce suprafetele forestiere sunt foarte intinse in suedia.
 • Music editor.
 • Marcotaj musuroit.
 • Ingrijirea tenului la bebelusi.
 • Casa bantuita din bacau.
 • Proba practica ford.
 • Nutrienti pentru canabis.
 • Semn auto persoane cu handicap.
 • Rezultate brexit.
 • Lifting facial chirurgical.
 • Transmisie mecanica.
 • Truse de machiaj bune.
 • Film biografic elvis presley.
 • Oua cusute pe etamina.
 • Columbia am fost acolo.
 • Doterra monturi.
 • Felicitari aniversare frate.
 • Transalpina ski resort harta.
 • Skinny fat man.
 • New tucson 1 6 gdi 132cp 2wd 6mt comfort.
 • Informal dex.
 • Robinet gradina.
 • Hidra dex.
 • Federatia romana de fotbal virtual.
 • Machiajul De zi.
 • Ant lucerna 2019.
 • Piatra concasata craiova.
 • Geneva limba oficiala.
 • Citate de pus pe perete.
 • Stenoza mitrala tratament naturist.
 • Song thrush.
 • 50 lei in euro.
 • Flori buchete de flori.