Home

Directia urbanism

Direcţia Urbanism - Sfântu Gheorgh

Directia urbanism,privatizare. Organigrama directiei. Direcţia urbanism, privatizare este condusa de Arhitectul - sef și are in subordine : Serviciul monitorizare și control urban, condus de un șef serviciu, compus din : Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizatii in constructii. Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Scop D.U.A.T. Urbanism; Prezentare D.U.A.T. În atenția primăriilor C.T.A.T.U. Listă Certificate de urbanism; Listă Autorizații de construire; Formulare; Serviciul de urbanism și amenanjarea teritoriului Servicul de avizări autorizații Serviciul disciplină construcți CT | Registrul Certificate Urbanism. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI. Constanţa. 14.07.2021 ÎN ATENȚIA OPERATORULUI ECONOMIC ROCSI FAST-FOOD S.R.L. ÎN ATENȚIA OPERATORULUI ECONOMIC ROCSI FAST-FOO... 14.07.2021 Anunț RAJA Situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA S.A., în... 14.07.2021 Anunț RADET Lucrări. Portalul oficial al municipiului Timisoara ce contine informatii despre activitatile institutiilor oficiale si in formatii utile din localitate Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027; Studiu de calitate a aerului Ploiești - Brazi; Plan integrat de calitate a aerului pentru Ploiești - Braz

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Consiliul

definiŢii ale termenilor utilizaŢi În regulamentul local de urbanism al municipiului bucureŞti. anexa1-1 anexa1-5. 2. cadrul legal de elaborare a regulamentului local de urbanism pentru municipiul bucureŞti. anexa2-1 anexa2-3. 3. tabel regulament local de urbanism / 2001. tabel-1 tabel- email: directia-tehnic-investitii@ploiesti.ro. Biroul Mobilitate si Trafic Urban Piata Eroilor nr.1A, etaj 2, cam.207 SEF BIROU : Florin Daniel NEAGU Tel.:0244 516699 int.508. Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri Piata Eroilor nr.1A, etaj 2, cam.202 SEF SERVICIU : Mihail NEGRU Tel.:0244 516699 int.177 email: directia-tehnic-investitii. Serviciile Direcției Urbanism din cadrul Primărie Constanța, la un click distanță. Share. Tweet. Primăria Municipiului Constanța lansează o platformă digitală ce le dă posibilitatea tuturor persoanelor să depună online cereri pentru eliberarea c ertificatelor de u rbanism, a utorizațiilor de c onstruire sau a utorizațiilor de d.

PROGRAM CU PUBLICUL. LUNI-VINERI - 10-14. ATRIBUŢII: Coordonarea activităţii de amenajare a teritoriului şi urbanism pe teritoriul judeţului Timiş, stabilirea orientărilor generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate Consilierii locali au aprobat, marti, noua organigrama a Primariei, prin care Institutia Arhitectului Sef si-a schimbat numele in Directia de Urbanism. El nu va avea insa atributii de arhitect sef. Stiti bine ca domnul Ciurariu a castigat in instanta repunerea pe functia avuta, cu atributiile avute. Se impune o modificare a organigramei care. Directia URBANISM - Compartiment URBANISM - Municipiul Onesti Ultima actualizare: Vineri, 12 Februarie 2021 14:42 | | | Accesări: 6304 ANUNTURI INFORMARE si CONSULTARE PUBLIC pentru Documentatii de URBANISM - MUNICIPIUL ONESTI - Conform Ordin Nr. 2701/201

Domnule Primar, Directia de Urbanism a Primariei incalca legea. Termenul legal pentru emiterea unui Certificat de Urbanism este de 15 zile. Dupa 40 de zile de la depunere mi se spune sa revin peste cateva zile Urbanism • Cluj-Napoca. COMUNITATE. Cetățeni Implicare socială și civică. Centrul de inovareși imaginație civică. Dezbateri publiceconsultarea cetațenilor. NewsletterPrimăria Cluj-Napoca. Cetățeni de onoareai municipiului Cluj-Napoca. Sugestii și reclamațiiaplicatia MyCluj. Bugetare participativădecide proiectele orașului Direcția urbanism PUG PUZ PUD Autorizații Certificate urbanism Modele de case Adrese, circulare HCL urbanism Direcția economica Indicatori trimestriali Taxe și impozite locale Executare silită Plata on-line Contracte si autorizari Direcția tehnică Investiții Transport public local Parcari domiciliu Atribuire autorizatii Tax Primaria sector 3 Bucuresti, informatii pentru cetateni. Listele certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire sunt postate cu respectarea Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificat prin Ordinul nr. 3454/2019 (Art. 41, Art

Direcția urbanism. Hotarare privind aprobarea Regulamentului local de desfasurare a activitatii de publicitate, reclama si afisaj in municipiul Calarasi. HCL-207/21.12.2010 privind aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din cadrul Municipiului Calarasi Urbanism și construcții / Site-ul oficial al Primariei Municipiului Brasov / www.brasovcity.r Certificate de urbanism. Primăria Municipiului Timișoara > Urbanism > Certificate de urbanism. Abonează-te la newsletter. Prenumele sau numele întreg. Email. Facebook Redactează şi înaintează avizele tehnice favorabile Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 pentru avizare şi le include în proiectele de hotărâre în vederea promovării lor spre aprobare de către Consiliul Local al Sectorului 6; Verifică, în cazul situaţiilor. Comunicate de Presă. Primăria Municipiului București finanțează proiecte pentru categorii sociale vulnerabile. Primarul General, Nicușor Dan, a anunțat în cadrul unei vizite la Stația de Epurare Glina, că lucrările la acest obiectiv de investiții vor fi finalizate anul viitor. Procedura de acces pe Arena Națională la optimea de.

Direcţia Urbanism - Cluj-Napoc

  1. Urbanism. Certificate urbanism. Autorizaţii de construire. Planuri urbanistice supuse dezbaterii publice • Ordinea de Zi a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, în perioada 02.07.2021-10.07.202
  2. DIRECTIA URBANISM. Autorizatii de construire emise in anul 2020 - click aici. Autorizatii de construire emise in anul 2019 - click aici. Autorizatii de construire emise in anul 2018 - click aici. Autorizatii de construire emise in anul 2017 - click aic
  3. PRIMĂRIA SECTORULUI 3. Adresa: Calea Dudeşti nr. 191, Bucureşti, Sector 3, România. Tel: 021.318.03.23 Fax: 021.318.03.04 Email: relatiipublice@primarie3.r

Directia Urbanism, Cadastru si Gestionarea Teritoriulu

Directia Protectia Mediului Sector 1; Transparență Financiară Certificate de Urbanism eliberate de Compartimentul Publicitate și Autorizări - 01.03.2021-31.03.2021 Autorizatii de Construire eliberate de SALEIDD - bransamente si racorduri - 01.02.2021-28.02.202 Acțiuni culturale dedicate împlinirii a 200 de ani de la revoluția condusă de Tudor Vladimirescu Cei 200 de ani care s-au scurs de la Revoluția din 1821 au fost marcați astăzi, la Târgoviște, printr-o serie de manifestări care au urmărit evocarea evenimentelor ce au schimbat cursul istoriei neamului, în anul 1821, și a personalității celui care a făcut posibilă această.

PM

Primăria Municipiului Lugoj vă invită să luați parte la o întâlnire tip schimb de idei (focus grupuri) în vederea definitivării Strategiei Smart City a Municipiului Lugoj pentru perioada 202.. Primaria Municipiului Targoviste. + Marire Font | - Micsorare Font. Home - PRIMARIA TARGOVISTE - Structura. P R I M A R I A M U N I C I P I U L U I T Â R G O V I S T E. PRIMAR. Daniel Cristian Stan - e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro. VICEPRIMAR. Rădulescu Cătalin. VICEPRIMAR Arhivolta - Studio de arhitectura - Urbanism - Design interior - Amenajari. 0727 172 794 Arhitect Şef al Primăriei/ Serviciul Urbanism: 301, 311.312: Biroul Stare Civilă: 302, 303 Directia de Asistenţă Social ă: 0231 583 230.

Directia Urbanism - Feteșt

Arhitect Șef (Directia Urbanism) Arhitect Șef (Directia Urbanism) Asistență Socială. Autorizare comerț. Evidența Persoanelor și Stare Civilă. Gospodărie și Mediu. Impozite și taxe Urbanism. Formulare tip pentru avize, autorizații și certificate eliberate de Direcția Arhitectului Șef Detalii. Transport public județean. Vezi traseele și orarele tuturor autobuzelor și microbuzelor din Bihor Detalii. Monitorul oficial local PRIMARIA SECTORULUI 3 - DIRECTIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului 021.318.03.23-29 int. 121 si 190 urbanism@primarie3.ro Str. Parfumului nr. 2-4,..

Harta de impozitare a municipiului Campina, supusa

Consiliul Județean Maramureș prin intermediul Punctului de Contact Unic Electronic - edirect.e-guvernare.ro preia documente în vederea emiterii următoarelor acte din domeniul cadastrului, urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din aria de competență a Direcței arhitect șef: . Certificate de urbanism DIRECTIA GENERALA ECONOMICA - Director General - Vasilica Mazilu(Tel : 0250.735648) DIRECTIA GENERALA PROGRAME, RELATII EXTERNE - Director General - Carmen Alexandrescu(Tel : 0250.736467) DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI - Arhitect Sef - Dana Elena Petrescu(Tel : 0250.736467) PROGRAM AUDIENT DIRECȚIA MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4 |. ACCES RAPID Bun venit în site-ul Direcției Mobilitate Urbană. Sector 4, Instituție publică în subordinea Consiliului. Local Sector 4. Găsiți aici accesul rapid pentru secțiunile. cele mai importante din site. Solicitare loc de parcare Registratură ONLINE Plăți ONLINE Directia urbanism, privatizare. Direcţia urbanism, privatizare este direcţia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva care stabileşte orientările generale privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a municipiului Deva. Direcţia este condusa de Arhitectul - sef și are in subordine : Serviciul monitorizare și control urban, condus de un șef serviciu. Consiliul Județean Argeș. Informații. Urbanism si amenajarea teritoriului. Liste acte emise. Documente necesare in activitatea de emitere C.U./. A.C - L. 50/1991. Documente necesare in activitatea de emitere a avizelor in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului - L.350/2001

După plata prin sms a taxei pentru emiterea cărții de identitate, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 introduce o nouă funcționalitate din zona plăților digitale - plata prin sms a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism. Noile tehnologii ne oferă o serie de oportunități de a ne rezolva problemele rapid și eficient DATE DE CONTACT Primăria Municipiului Iaşi B-dul. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-70006 DIRECTIA FOND LOCATIV (sos. Nationala 43) Tel. +40-232-264246 . Director CRISTINA ALBISTEANU AUDIENTE: JOI 14.00 - 18.30 . SERVICIUL ASOCIAȚII DE PROPRIETARI cu sediul în sos. Nationala 43, Tel. 0232-266533. ARHITECTURĂ ȘI URBANISM. Dezvoltare Urbană.

Acte necesare pentru activități de asistență socială. Dosar alocaţie de stat (L. 61/1993 - până la 2 ani) Certificat naştere nou născut, original + copie xerox. Act de identitate mamă, tata original + copie xerox. Dosar plic. Livret de familie + copie xerox. Dosar indemnizaţie nou născut (L. 416/2001 art EVIDENȚA PERSOANELOR Strada Henri Coanda, nr.2, Bacău Telefon: 0234.206.353 Fax: 0234.206.35 DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI Str. A.I. Cuza nr. 7 Telefon: +40251/416235, int. 344 E-mail arhitectsef@primariacraiova.ro SERVICIUL AUTORIZATII IN CONSTRUCTII, OBTINERE AVIZE, TAXE Str. A.I. Cuza nr. 7 Telefon: +40251/416235, int. 338, int. 359 E-mail avizare@primariacraiova.ro SERVICIUL URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA Str. A.I. Formularele tipizate sunt puse la dispoziția solicitantului la Compartimentul Relații cu Publicul și Informare Cetățeni. Datele privind consultarea publică a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului ( P.A.T, P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), anunțuri consultare publică (etapa I și etapa II) ,anunțuri dezbatere publică,observații, răspuns proiectant la observații. Impozite şi taxe on-line. Programare registratură. Programare evidenţa persoanei. Urmăreşte-ţi cererea. Autorizatii de construire. Certificate de urbanism. Autorizatii de liber acces. Programare oficiere casătorie. Programare transcriere acte

Copie Certificat de Urbanism (valabil) Deviz general de lucrări; Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F. Avize şi acorduri şi/sau studii în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism; Documentație conform Legii 50/1991 actualizată . 4 Certificate de urbanism 2014. HOTĂRÂREA nr. 89 din 28 mai 2020 privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 4/15.02.2018 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a componentei acesteia. HOTĂRÂREA nr. 89 Anexa Primaria Oras Bragadiru: 021 448 07 95. Institutia Prefectului Ilfov : 021 311 28 62. Consiliul Judetean Ilfov: 021 212 57 01. Politia Bragadiru: 021 448 14 2 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 -2020 vine în continuarea demersurilor din perioada de programare 2007-2013, construind pe o bază solidă în ceea ce priveşte experienţa în implementarea portofoliilor de proiecte integrate, management de proiect și capacitate administrativă >>> serviciul autorizatii si documentatii de urbanism interior 137 >> Situaţia emiterii Certificatelor de Urbanism şi a Autorizaţiilor de construire şi de demolare Actualizat in - 11.10.2017, la ora 10:42; de catre: prim_giurgi

Consiliul Județean. În conformitate cu prevederile art.170, alin.1, din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean Dispecerat Politia Locala (non-stop): 0754079423 Tel: 031-403.61.10 Tel: 031-403.61.43 Fax: 031-403.61.79 E-mail: primaria-voluntari@primaria-voluntari.r - Biroul nr.2 - Directia Urbanism, Tel.0241 485524 - Biroul nr.3 - Serviciul Autorizare Agenti Economici, Tel.0241 485565 - Biroul nr.4 - Directia Admin.Dom.Public si Privat, Tel.0241 485565 - Biroul nr.5 - Directia Patrimoniu, Corp Control, Servicii Publice, Gospodarire Comunala, Tel.0241 48552 În directa subordine a Secretarului General se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente: Direcţia Juridică. Compartimentul Elaborare, Monitorizare Acte ale Consiliului Local. Compartimentul Secretariat Consiliul Local. Primăria Oradea. Primar. Viceprimari. Direcţiile Primăriei. Politici şi strategii ale.

Directia urbanism,privatizare - primariadeva

DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII BIROUL REGLEMENTARE TRANSPORTURI URBANE Tel. +40-232-267582; 40-232-267583 int. 182 Program cu publicul: Marti si joi 13.00 - 15.00 BIROUL ADMINISTRARE MEDIU URBAN Tel. +40-232-267582; 40-232-267583 int. 148 Program cu publicul: Luni si vineri 9.00 - 11.00, Marti si joi 13.00 - 15.00 BIROUL STRAZI MUNICIPAL directia de urbanism amenajarea teritoriului - serviciul urbanism Primäria Municipiului Alba rulia, Str. Calea Motilor Nr. 5A, Alba lulia, Judetul Alba, 510134 Date cu earacter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul (UE) 2016/67 În baza HCL nr. 579/2018 se modifică parțial și se completează Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca, aprobat cu HCL nr. 493/22.12.2014. NOTA: Se solicita emiterea unui certificat de urbanism in scopul: Realizare centru colectare deseuri

Directia de Sanatate Publica Mures- Promovarea Sanatatii

Urbanism - Consiliul Județean Ilfo

Directia de urbanism Structura de specialitate condusă de arhitectul-şef al municipiului Petroșani, și îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de. Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism. ↪ Consultati aici actele necesare. Completați cererea in maxim 30 minute si nu părăsiți pagina inainte de a o finaliza! Dacă nu efectuați plata prin card bancar (urmând pașii de după apăsarea butonului Trimite cererea și plătește), cererea va fi anulată Catre, DIRECTIA URBANISM SERVICIUL AUTORIZARI CONSTRUCTII Subsemnatul.....c DIRECȚIA ARHITECT SEF Arhitect Șef: Miheț Florina Daniela Camera: 68 Tel: 0265-268.330 int. 154. SERVICIUL AUTORIZĂRI ÎN CONSTRUCȚII. SERVICIUL URBANISM, DEZVOLTARE DURABILĂ, INFORMATIZAR

CT Registrul Certificate Urbanis

Formulare Directia Taxe si Impozite Locale; Formulare Directia Patrimoniu; Formulare Urbanism; Formulare Direcția Juridic Comercial; Formulare Autoritate Tutelară; Formulare Biroul Taximetrie, Autorizatii Comerciale; Formulare Directia de Evidenta a Persoanei Alexandri Primăria Municipiului Reșița, în parteneriat cu Instituția Prefectului Caraș-Severin și Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin, organizează, în perioada 21-23 mai, Maratonul Vaccinării - REȘIȚA PUNE UMĂRUL! Citește toate Știrile Primăriei. Impozite si Taxe - Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.48303. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a semnat astăzi, 9 iunie 2021, documentația aferentă pentru întocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru extinderea și modernizarea secției de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște. Comunicate de presă

2002 - UAUIM

Primaria Timisoara Directia Urbanism - Timișoar

Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Disciplina in Constructii : 128: Serviciul Public de Asistenta Sociala : 113: Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Telefon: 021.350.55.93 Program de lucru cu publicul: Luni, Miercuri si Joi intre orele 9.00-13.30 Marti intre orele 12.00-18.00 Meteo directia urbanism. Administratie Primăria Constanța scoate opt posturi la concurs July 5, 2018 Cătălin Schipor. Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante în cadrul Direcției Urbanism Serviciul Urbanism şi Utilităţi Publice Marţi, Miercuri, Joi: 10.00-16.30 Depunere acte Certificat de Urbanism Luni şi Miercuri : 9.00-12.00 Marţi şi Joi : 13.00-16.3

2000 - UAUIMTerenurile orasului / Milioane de euro – vederea la marePrimaria Comunei Teasc

Consiliul Judetean Valcea organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Arhitect sef - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Valcea. Proba scrisa se va sustine in data de 26 august 2021, ora 11.00, la sediul Consiliului Judetean Valcea, str. General Praporgescu, nr. Urbanism. extras de carte funciară, nu mai vechi de 3 luni. plan de situaţie vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Sibiu sau plan cadastral. documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz. Cerere prelungire valabilitate certificat urbanism (format pdf) Cerere privind eliberare aviz pentru publicitate temporara (format doc) Metodologie Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 136/30.08.2012 (format doc) DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE ȘI RELAȚIA CU CGMB. Solicitare în baza Legii nr. 544/2001-Model de cerere (format pdf Solicitati acum un pret pentru obtinerea de avize pentru autorizatia de construire si/sau acorduri necesare la autorizarea constructiei sau cereti o oferta dedicata unui proiect sau certificat de urbanism in Bucuresti, Ilfov si imprejurimi la 0722494447 sau detalii@aia-proiect.ro. Editor AIA