Home

Legea eficientei energetice 2021

10 mil euro, nerambursabili pentru reabilitarea termica a

H.G. 203/2019 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice IV. MO 273/10.04.2019. Download. Legea nr. 171/2018 privind aprobarea OUG 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. MO 611/17.07.2018 Data: 24.12.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie, document elaborat in vederea adaptarii procedurii de atestaresi respectiv agreare/autorizare la nevoile de pe piata de servicii energetice

Legislație primară - ANR

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 30 septembrie 2016. Articolul 1 (1) Scopul prezentei legi este promovarea măsurilor pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, luând în considerare condițiile climatice exterioare și. Directivei 2006/32/CE privind serviciile energetice, iar prin Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică, care a fost transpusă prin Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică, a setat și obiectivul pentru consumul primar de energie până în anul 2020 Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienta energetica. 20.imbunatatire a eficientei energetice - cresterea eficientei energetice ca rezultat al schimbarilor tehnologice, comportamentale si/sau economice; respectiv 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2018, pentru atingerea obiectivului prevazut Sa alin.. Scopul workshopurilor va fi acela de a evidentia punctele de vedere cu privire la legea Eficientei energetice, de a colecta opinii si puncte de vedere cu privire problemele generate de forma actuala a legii, dar si de a identifica solutii. 03 Aprilie - Sesiune de instruire - Etapa Conform Legii Eficientei Energetice, L121/2014, cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea 160/2016 si Decizia ANRE 366/2019, obligatiile ce revin agentilor economici din Romania sunt urmatoarele: 1

Eficiență energetică - ANR

 1. istratia Publicä Localä, republicata, I I .2018 a d-lui viceprimar Fanea loan Constantin, eficientei energetice, a gestionärii inteligente a energiei a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv in clädirile publice ¥i, în sectorul locuintelor,.
 2. istra{ia publica locala, republicata; In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind ad
 3. Proiect 2018 cu finanțare nerambursabilă - Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din orașul Iernut, Primăria, str.1 Decembrie 1918, nr.9, Iernut; Proiect 2018 cu finanțare nerambursabilă - Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din orașul Iernut,Casa de cultură, str.1 Decembrie 1918, nr.9A, Iernu
 4. im de reguli
 5. Legea nr. 184/20.07.2018 pentru aprobarea OUG 24/2017 privind modificarea și completarea sa întocmească programe de îmbunătățire a eficientei energetice in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani; b) sa numească un manager energetic, atestat conform legislației in vigoare sau sa încheie un contract de.
 6. Romania a adoptat in urma cu circa doua luni legea eficientei energetice si se pregateste de zor sa infaptuiasca un Plan National de actiune pe perioada urmatorilor ani. Cum la planuri suntem specialisti, dar la practica repetenti, nu este exclsu ca si de data asta in fata masurilor inteligente de economisire a energiei sa dam crezare masurilor.
 7. Din,/ .06.2018 Privind: Modificare HCL Nr.196/29.09.2017 de aprobarea documentaţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci—Cladire Sala Popular , str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, judetul Galati, cu privire la indicatorii economici

Sectorul clădirilor este unul dintre cei mai mari consumatori de energie. Consumul de energie termică pentru încălzire și apă caldă menajeră este de aproximativ 70% din totalul consumului de energie într-o clădire, cu proporții mai mici pentru aer condiționat și ventilație, iluminat și aparatură electrocasnică. Încălzirea reprezintă circa 55% din energia totală consumată. curs valutar BNR, 02.07.2018 Proiectant Furnizor: SERVELECT S.R.L DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii obiectului de investitii: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A D HCLS3 nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti unor obiective de investitii privind cresterea eficientei energetice, modernizare si extindere la 15 unitäti de învä!ämânt, actualizatä prin HCLS3 nr. 351/ 25.062019, modificatä prin HCLS3 nr. 44/26.02.2020 Din /9 .06.2018 Privind: Modificare HCL Nr.191/29.09.2017 de aprobarea documenta ţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci—Serviciul Administrativ, str. Elena Doainna, nr. 1, Iocalitate

Anunț începere proiect Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș. Publicitate 29 iulie 2021 Comunicate, Mica publicitate, Slider Lasa un comentariu 53 Vizualizat P128, AN122, AN123, AN124 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 16097/18.01.2018 prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională propune aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilo

Legea 121/2014 privind eficienta energetica

Legea nr. 180/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 481 din 1 iulie 2015 Prin noua ma refer la rolul mult mai activ jucat de managerul energetic dupa 2014 , sprijinit si cadrul legal dat de legea eficientei energetice. Totusi fiind o astfel de persoana imi dau seama ca un astfel de manager energetic este pe drumul cel bun, el avand ca tinta acea eficienta energetica propusa Pentru indeplinirea obligatiile legale este important sa va asigurati ca firma prestatoare de servicii energetice realizeza auditul energetic in conformitate cu legea eficientei energetice nr. 121/2014, modificata si completata prin legea nr. 160/2016

Directiva privind eficienta energetica (2018/2002) - Elementul cheie al Directivei din 2018 este noul obiectiv general, care trece de la imbunatatirea cu 20% a eficientei energetice pana in 2020 la 32,5% pana in 2030 - Ce prevede cadrul legislativ intern (Legea eficientei energetice, Ordonanta de Urgenta 45/2014 si ISO 50.001) si solutiile adaptate pe marginea acestuia; - Cum poate fi crescuta eficienta energetica prin reducerea input-urilor la energie si gaze versus reducerea consumurilor energetice; Panel În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, republicata HOTÄRÃSTE ART. 1: se aprobä proiectul CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SPITALULUI ORÃSENESC PUCIOASA în vederea finantärii acestuia în cadrul Programului Operational Regiona

Legea 121/2014 privind eficienta energetica! - Cabinet

Legea performantei energetice a cladirilor nr. 372/2005*) a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 451, din 23 iulie 2013 Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Petroşani - cod SMIS 117296 Comunicat de presa incepere proiect-SMIS 117296 Informatii Contractori_SMIS 117296_sigl Conform celui de al 4-lea Raport al Comisiei Europene privind starea Uniunii Energetice care include Evaluarea din 2018 a progreselor realizate de statele membre în direcția atingerii obiectivelor naționale pentru 2020 în materie de eficiență energetica, în ceea ce privește intensitatea energetică, aproape toate statele membre au. In toamna anului curent Legea privind performanta energetica a cladirilor a fost republicata dupa toate modificarile rezultate ca urmare a implementarii modificarilor aduse prin Directiva UE din anul 2018 care a avut ca termen de implementare martie 2020. Desi la acest moment problema finantarii renovarii si cresterii eficientei energetice. Tema de la client. In urma efectuarii unui audit energetic de tip industrial, in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul eficientei energetice, respectiv legea nr. 121/2014 modificata prin legea nr. 160/2016 beneficiarul a primit o serie de recomandari cu privire la implementarea unor solutii de eficientizare energetica, printre care actionarea cu turatie variabila a.

HG 835 /2010 privind modificarea Programului national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009-2010, aprobat prin HG nr. 1661/2008. MO 574/ 12.08.2010 Downloa Legea eficientei energetice 121/2014, prevede la art.19 ca : Operatorii economici care nu sunt IMM-uri în înţelesul Legii nr. 346/2004 () sunt exceptaţi de la elaborarea unui audit energetic o dată la 4 ani dacă fac dovada că certificarea sistemului de management s-a făcut având la bază un audit energetic elaborat în.

Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020. CAPITOLUL I. Dispozitii generale. Art. 1. - (1) Scopul prezentei legi este promovarea masurilor pentru cresterea performantei energetice a cladirilor, luand in considerare conditiile climatice exterioare si de amplasament, cerintele de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al. La nivel local, Parlamentul Republicii Moldova, prin adoptarea Legii nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică, ce transpune Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European, și-a propus îmbunătăţirea eficienţei energetice, fiind un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe. Program de îmbunătățire a eficienței energetice a Orașului Mizil 2017-2020 Primăria Orașului Mizil Page 7 1.1 Cadrul legislativ eficiență energetică Legea Nr. 121/2014 privind eficienţa energetică: În conformitate cu cap. 4 - Programe de măsuri - art. 9 alin.(12), alin.(13) şi alin.(14) sunt prevăzute următoarele obligaţii In M.Of. nr. 574 din data de 1 august 2014 a fost publicata Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica. Noua reglementare are ca scop crearea cadrului legal pentru elaborarea si aplicarea politicii nationale in domeniul eficientei energetice in vederea atingerii obiectivului national de crestere a eficientei energetice

LEGE 372 13/12/2005 - Portal Legislati

 1. Parlamentul a votat în lectură finală noua redacție a proiectului de lege cu privire la eficienţa energetică. Potrivit autorilor, scopul proiectului este crearea cadrului juridic necesar pentru promovarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice inclusiv prin realizarea planurilor de acţiuni în domeniul eficienţei energetice, prin dezvoltarea pieţei de servicii energetice, precum.
 2. at Având în vedere: -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pit§ti; -Raportul nr.31366 /05.07.2018 al Directiei Tehnice; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele din Legea ad
 3. S-a lansat Asociatia ESCOROM a Societatilor de Servicii Energetice din Romania. In prezenta a peste 60 de specialisti si reprezentanti ai societatilor de servicii energetice de tip ESCO din Romania, saptamana trecuta au fost puse bazele unei noi asociatii profesionale in domeniul serviciilor energetice
 4. (3), lit.b) din Legea Bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala.
 5. at public.

Blog achizitii publice si PPP Legea nr

eficientei energetice, modernizarea si extinderea la 15 unitäti de învätämânt din Sectorul 3. Unul dintre obiectivele de investitii cuprinse în cadrul hotärârii mentionate îl reprezintä Lucrðri de extindere — Scoala Gimnazialä nr. 88', pentru care Consiliul Local a Peste 100 mil lei pentru cresterea eficientei energetice la patru obiective. Proiecte ample ce vizează modernizarea și creșterea eficienţei energetice a patru obiective de investiții sunt pregătite de către autoritățile locale pentru a accesa finanțarei din fonduri externe nerambursabile. Prin cele patru proiecte care au o valoare de. A. Obligativitatea de raportare catre ANRE a Declaratiei de Consum . Conform Legii Eficientei Energetice, L121/2014, cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea 160/2016 si Decizia ANRE 366/2019, obligatiile ce revin agentilor economici din Romania sunt urmatoarele HCL nr. 77 din 29 ianuarie 2018, la nivelul cererii de finanţare: Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte Brancoveanu 5A, P63,Q1/II, C4 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea, În conformitate cu prevederile art. 44, punctul (1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 A 5.3 Formularea politiciii publice alternative la Legea Eficientei Energetice. Va fi descrisa pe scurt nevoia identificata in urma derularii tuturor activitatilor din cadrul proiectului, va fi precizat scopul, obiectvele generale si specifice, vor fi descrisi beneficiarii si vor fi propuse variantele de solutionare

Invitatie dezbatere: Legea Eficientei energetice - Nou

Finanțare nerambursabilă pentru proiectul Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3 - FE 57 cheltuielile fiind eligibile începând cu 28.03.2018, finalizarea estimativă fiind 30.07.2019. Valoarea totală este de 15.923.722,28 RON, din care finanțarea nerambursabilă (FEDR) de 7.471.672,04 RON. UAT COMUNA MOARA, cu sediul în Sat Moara Nica, Comuna Moara, jud. Suceava, derulează începând cu data de 11.09.2018 proiectulCreşterea eficienţei energetice la Şcoala Gimnazială Moara Nica, Comuna Moara, cod SMIS 118540, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi. Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati, Cod SMIS 118133, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1; Tinand seama de: - raportul de specialitate nr.69.380/23 octombrie 2018, promj>vat de Directi cresterea eficientei energetice - gradinita nr. 2, cresa nr.1 strada sportului nr.11, municipiul pascani, judetul iasi-cod smis 122448 28.09.2020 | DESPRE PROIEC In art. 9, alin. 4 si 7 din Legea 121/2014 a eficientei energetice sunt prevazute obligatiile de raportare ale operatorilor economici. Acestea trebuie indeplinite pana la data de 30 aprilie (pentru anul anterior) si se refer la toate formele de energie, combustibili, energie termică, energie din surse regenerabile, energie electrică sau orice.

Perioada de implementare a proiectului este 16.05.2018 - 28.02.2021. Obiectivele proiectului: Obiectivul principal al proiectului îl constituie creșterea eficienței energetice a Spitalului Costache Nicolescu prin reducerea consumului total de energie primară 10 Iulie 2018. - Hotararea nr. 216 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iulie 2018. - Hotararea nr. 217 - privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico- economici pentru investitia Reabilitare Termica/Modernizare Sediul Primariei. OS1 Îmbunătățirea actului administrației publice prin inventarierea setului de politici publice existente în domeniul eficienței energetice și prin dezvoltarea unui instrument de evaluare (sistem de indicatori) OS2 Îmbunătățirea dialogului dintre AEEPM , ONG-uri, parteneri sociali și instituții abilitate prin intermediul unor consultări publice privind Legea Eficientei Energetice H O T Ă R Â R E Referitor la: completare HCL Bals nr.102/11.12.2018 privind aprobarea proiectului Cresterea eficientei energetice a corpului principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea Bals si a cheltuielilor legate de acesta. Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa de indata în data de 07.03.2019 prin Dispoziţia Primarului Oraşului Balş nr.223/07.03.2019, legal constituit Daca imobilul sufera modificari (imbunatatiri - izolare termica, schimbarea ferestrelor etc) este recomandata solicitarea altui certificat energetic, si astfel se schimba categoria de incadrare a eficientei energetice, fiindu-i atribuita o clasa mai apropiata de litera A, acest aspect ajutand la ridicarea valorii imobilului

Obligativitatea de raportare catre ANRE, pana la 30

 1. POCA 113125 - proiect, Bucharest, Romania. 208 likes. Pagina proiectului POCA 113125: Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică Perioada de..
 2. Consiliul Judetean Olt - site oficial. Consiliul Județean Olt premiază performanțele sportive. Consiliul Județean Olt a premiat astăzi, 1 martie 2021, performanțele sportivilor și antrenorilor care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice, Sporturi Olimpice
 3. ,Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatia de unitati de invatamânt 2.0biectul procedurii de achizitie 2.1 Aspecte generale Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din contractul de prestäri servicii

Proiect 2018 cu finanțare nerambursabilă - Creșterea

- 1,5% in 2018, 2019 si 2020 Tinte - Programe de imbunatatire a eficientei energetice care includ masuri pe termen scurt, mediu si lung - Numire manager energetic, atestat, sau contract de management energetic cu prestator atestat de DEE IV din Legea nr. 372/200 Domeniul eficienţei energetice, afectat de riscuri de corupţie. Ce a descoperit CNA. Centrul Naţional Anticorupţie a finalizat evaluarea integrităţii instituţionale în cadrul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică (AEE) şi Fondului pentru Eficienţă Energetică (FEE) - entităţi publice, responsabile de implementarea politicilor. Trei sunt lucrurile pe care un stat ar trebui sa le faca pentru a putea transpune Directiva (UE) 2018/844 si a-si transforma cladirile in unele cu adevarat sigure si eficiente din punct de vedere energetic. Primul dintre aceste lucruri ar fi sa evalueze corect si precis progresele facute pana acum in domeniul eficientei energetice

EFICIENTA ENERGETICA - iPROIECT - proiectare si

Cele doua reglementari nu sunt insa identice, intru­cat Legea 121/2014 NU a preluat Directiva 2012/27/EC in cateva din aspectele sale si anume: a) Nu si-a asumat obligatia de a introduce in Legea eficientei energetice 121/2014 valoarea Indicatorului de eficienta energetica al Romaniei pentru finele anului 2020 H O T Ă R Â R E A nr. 48 /31.05.2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si indicatori tehnico-economici la un obiectiv de investitii . Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018; Văzând Raportul de specialitate cu nr. 10389/22.05.2018întocmit de ing În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE. Art.1. Se aproba Programul de imbunatatire a eficientei energetice aferent Municipiului Tarnaveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2

Intr-o tara de proprietari de locuinte, cum este Romania

 1. ime si angajamentul pentru emiterea certificatelor energetice definite in aceasta directiva au fost implementate deja in Romania. 2. Energia regenerabila cu pondere de +20
 2. Având în vedere lansarea POC-A1-A1.2.3-G-2015 cu termen limită pentru înregistrarea și transmiterea propunerilor 11 august 2015, Universitatea Dunărea de Jos din Galați intenționează ca până la data menționată anterior să propună la finanțare proiectul cu titlu Transfer de cunoștințe privind creșterea eficienței energetice și sisteme inteligente de putere CRESC.
 3. ANUNT - programul de achizitii publice pentru proiectul CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE CANTACUZIONO PASCANI, Judetul Iasi SMIS 115226 18.12.2018 ANUNT - achizitie de servicii de publicitate aferente proiectului CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE CANTACUZINO PASCANI, JUDETUL IASI, Cod.
 4. Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor , (R) imbunatatire a eficientei energetice prezinta măsurile pe care comuna Clinceni le va lua în vederea ordinara in data de 30.05.2018. având în vedere
 5. COMUNICAT DE PRESĂ 29.11.2018 ANUNȚ LANSARE PROIECT Proiectul Creșterea eficienței energetice a clădirii contagioase din cadrul spitalului municipal Sebeș, cod MySMIS 118577, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Municipiul Sebeș și are o valoare totală de 1.512.217,22 lei, din care 1.389.536,36 lei reprezintă finanțare.
 6. Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările si completările ulterioare, transpune cerințele Directivei 27/2012/UE în legislația românească. Legea prevede condițiile necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor care vizează creșterea eficienței energetice î
 7. straţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Primaria Sectorul 3, în calitate de beneficiar, au semnat, la data de 20.04.2018,contractul.

din 26 iulie 2018 privind întocmire S.F./D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public si scaderea emisiilor de dioxid de carbon prin modernizare, extindere, telegestiune in orasul Odobesti, judetul Vrancea Consiliul Local Odobesti, judetul Vrancea, întrunit in sedintä ordinarä 2018, la care participã un numär de consilieri de alin. (3) litera 'f' si art. 126 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001: republicatã, cu modificãrile si completärile ulterioare, ale art. 8, legislaga de mediu si cresterii eficientei energetice — Etapa I Legea nr. 159/2013 - MediereNet.ro. Performanta energetica a cladirilor. Legea nr. 159/2013. Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283, din 20 mai 2013. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege Scopul proiectului: Creşterea eficienţei energetice a 7 blocuri de locuinţe situate în municipiul Roman, în scopul dezvoltării economiei cu emisii scăzute de carbon. Perioada de implementare a proiectului: 29 octombrie 2018 - 30 iunie 2021 Valoare proiect: 6.683.585,07 le pentru aprobarea Programului de îmbunatatire a eficientei energetice la nivelul orasului Sinaia Având în vedere : Expunerea de motive nr. 4538 din 15.02.2018, întocmitä de Primarul ora»llui Sinaia; Raportul de specialitate nr. 4540 din 12.022018 al Directiei Politia Localä din cadru

ROENEF - Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice

Sprijinirea eficientei energetice, a gestionärii inteligente a energiei a utilizärii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clädirile publice în sectorul locuintelor, Operatiunea A — Clädiri rezidentiale - Ordonantei de Urgentä nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiarä Consultare publică: Proiectul de OG pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor a fost publicat în consultare publică pe site-ul MDRAP in data de 25 iulie 2019, la rubrica Transparenta / Consultari publice / Proiecte de acte normative cu caracter general, https://www.mdrap.r 2018_12_28_Raport anual PSP_EE_Soldanesti_CA Pagina 4 din 15 1. SUMAR EXECUTIV Raportul respectiv prezintă o descriere succintă a principalelor rezultate obținute în perioada ianuarie - decembrie 2018 în cadrul proiectului Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Alexei Mateevici din or.Șoldănești

Anunț începere proiect Creșterea eficienței energetice în

EFICIENTEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL, cod SMIS 117853, a întrunit un punctaj de 77 de puncte, precum Solicitarea de clarificare nr.5 emisä de Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionalä Sud-Vest Oltenia cu nr.4723/23.02.2018, înregistratä la sediul Primärie anexa nr. 2 la hotÄrÂrea nr. 280/27.09.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, fazÅ studiu de fezabilitate a indicatori tehnico-economici aferenti principalilor cresterea eficientei energetice prin modernizarea investitiei extinderea extinderea iluminatului public În ora¶jl nÄvodari cresterea eficientei energetice pri Sprijinirea eficientei energetice, a gestionärii Prioritatea de investitii 3.1 inteligente a energiei a utilizärii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clädirile publice în sectorul locuintelor Operatiunea A — Clädiri rezidential

Legea nr 121/2014 cu privire la eficiența energetică, transpune Directiva nr 27/2012 și introducenoi elemente pentru susținerea eficienței energetice la nivel local : - Obligativitatea existenței unui manager energetic autorizat pentru localitățile cu mai mult de 20 000 de locuitor In toamna anului curent Legea privind performanta energetica a cladirilor a fost republicata dupa toate modificarile rezultate ca urmare a implementarii modificarilor aduse prin Directiva UE din anul 2018 care a avut ca termen de implementare martie 2020 A fost aprobat Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE) aferent localităţilor cu o populaţie mai mare de 5.000 locuitori. În Monitorul Oficial nr. 16/2020 a fost publicată Decizia nr. 2168/2019 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE) aferent localităţilor cu o.

 • Nidoflor dupa epilat.
 • Turnul eiffel si romanii.
 • Radacina lupin plantare.
 • Publi24 satu mare terenuri de vanzare.
 • Lac sucutard chiris.
 • Mesagerie Facebook.
 • Calculator taxe drum europa.
 • Cat se sta cu vopseaua in cap.
 • Ce zile frumoase unteatru.
 • Profi constanta contact.
 • Idei felul doi sanatos.
 • Labirintul numerelor.
 • Inmultire pesti neon.
 • Constipatie dupa operatie de colon.
 • ATP Group.
 • Iuliana beregoi.ro bilete.
 • Noile reguli de comunicare.
 • Stop autism virtual.
 • Nici o notificare facebook.
 • Cotare hamilton anxietate.
 • Dispunere popi metalici.
 • Limak atlantis hotel resort tripadvisor.
 • Rochii cu motive traditionale Chisinau.
 • Imprimante multifunctionale media galaxy.
 • Mesaje pentru sefi haioase.
 • Sindromul de pica la animale.
 • Samanta de cafea.
 • Lasagna foi uscate.
 • Oferte vacante septembrie 2021.
 • Care este numarul de vorbitori in limba romana din lume.
 • Desene educatie pentru sanatate.
 • Spongebob voice generator.
 • Incaltaminte copii.
 • Lenin evreu.
 • Weekend Romantic Romania 2019.
 • Ceai de frunze de visin.
 • Ce este un inginer.
 • Unt de shea pentru corp.
 • Creme torticolis.
 • Samsung Note 7.
 • Sunetul ploii muzica de relaxare si vindecare.