Home

Pe timpul soluţionării cererii de redeschidere a procesului penal

X/216/2013. Petentul a solicitat, ca urmare a admiterii cererii sale de redeschidere a procesului penal, să se constate desfiinţată de drept sentinţa penală nr. 256/21.11.2013 pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş în cauza ce a format obiectul dosarului penal nr În urma verificării jurisprudenţei la nivel naţional, în materia soluţionării cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate, s-a identificat problema de drept referitoare la faza de la care se reia procesul penal, în urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate (art. 466.

Self-Guided Tour Experts · Book with Confidenc

 1. are sau din faza judecăţii în prim grad
 2. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate. Analizare admisibilitate în principiu. Inculpat care nu a fost citat în mod legal la proces şi nici nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre acesta
 3. (7) Admiterea cererii de redeschidere a procesului penal atrage desfiinţarea de drept a hotărârii pronunţate în lipsa persoanei condamnate şi a încheierii pronunţate în procedura prevăzută la art. 3701 - 3704. 206. La articolul 474, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins

Cererea de redeschidere a procesului întrerupe perimarea chiar dacă nu a fost timbrată, această neregularitate atrăgând sancţiuni de ordin fiscal (C. S. Col. cov. Decizia nr. 1252/1948, JN nr. 1- 2/1949, pag. 206) (7) Admiterea cererii de redeschidere a procesului penal atrage desființarea de drept a hotărârii pronunțate în lipsa persoanei condamnate. (8) Instanța redeschide procesul penal prin extindere și cu privire la părțile care nu au formulat cerere, putând hotărî și în privința lor, fără să le poată crea acestora o situație mai.

Camino de Santiago - Walk The Way of St Jame

Sentinţă penală 9 din 14

 1. Noul cod prevede în plus faptul că, dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că există o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei.
 2. We would like to show you a description here but the site won't allow us
 3. (5)În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f) - cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin
 4. 2. Inculpata A a încheiat un contract de împrumut cu partea civilă B, prin care inculpata A a împrumutat de la partea civilă B suma de 36.000 lei pentru un an. La momentul încheierii contractului de împrumut, inculpata A a prezentat părţii civile B un contract de vânzare-cumpărare ce atesta dreptul de proprietate al inculpatei A asupra unui imobil, care a constitu
 5. Drept Procesual Penal - Partea Special

3. Contestatorul susţine însă trebuia să fie citat nu numai pentru termenul din 16.03.2016, ci şi pentru un termen viitor în vederea soluţionării pe fond a recursului, deci practic recursul nu putea fi soluţionat în aceeaşi şedinţă cu cererea de repunere pe rol a cauzei Încheierea de admitere a cererii de redeschidere a procesului penal 468. Sentinţă de respingere a cererii de redeschidere a procesului penal 473. EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE 476. Încheierea privind acordul instanţei de părăsire a ţării 477. Punerea în executare: 47 Aşadar, având în vedere activitatea procesuală în soluţionarea cererii de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, în care nu se antamează fondul cauzei, ci doar se realizează un control al legalităţii şi temeiniciei ordonanţei de redeschidere a urmăririi penale, considerăm că nu sunt aplicabile garanţiile specifice. Procesul Kovesi-Antena 3, suspendat câteva ore pentru judecarea unei noi cereri de recuzare 14 Decembrie 2016 | IOANA DUTA Printre solicitările respinse se numără şi aceea privind reaudierea fostului procuror Eugen Iacobescu, pe care instanţa a considerat-o ca nefiind utilă soluţionării cauzei

Decizia RIL-ICCJ nr

 1. 41. La al patrulea termen de judecată la Judecătoria Sector 2 a cauzei penale având ca obiect judecarea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art 193 C.pen. (lovirea sau alte violențe), săvârşită în Piteşti de inculpatul AB, domiciliat în Bucureşti, Sector 2, după audierea inculpatului, partea vătămată BC, domiciliată în Piteşti, a invocat în temeiul disp. art. 47 alin. (3.
 2. Data: 16.12.2010 768 pagini Apărut în contextul unor schimbări majore ale dreptului procesual penal român, cursul de faţă reprezintă o analiză amănunţită a dispoziţiilor Codului de procedură penală - Partea generală şi Partea specială -, cu modificările
 3. + Articolul 22 Ori de câte ori alte acte normative, cu excepţia Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul.
 4. Întreruperea cursului prescripţiei produce efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune, chiar dacă actul de întrerupere priveşte numai pe unii dintre ei. Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a răspunderii penale

Decizia 503/2020 ( referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. a) din Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TITLUL I PRINCIPIILE ŞI LIMITELE APLICĂRII LEGII PROCESUAL PENALE Art.1. Normele de procedură penală şi scopul acestora (1) Normele de procedură penală reglemenatează desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare în legătură cu o cauză penală. (2) Normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor. (7) În caz de renunţare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei, de achitare sau de încetare a procesului penal, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii faţă de inculpat s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune, instanţa va dispune restituirea sumei depuse drept cauţiune, dacă nu s. (3) Termenul de examinare a cauzei de intentare a procesului de insolvabilitate este de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data admiterii cererii introductive spre examinare. În funcţie de circumstanţele cauzei şi de motivele temeinice, instanţa de insolvabilitate poate decide majorarea termenului de examinare a cauzei cu 15 zile. În scopul vădit de a-l exonera de la răspunderea penală pe inculpatul Babiuc Constantin Gavril, procurorul Dîmbu Dumitru nu a înregistrat, sub număr de dosar penal, un proces verbal de sesizare din oficiu întocmit în 17 februarie 2014, a clasat lucrarea constituită în 24 martie 2014, printr-o rezoluţie olografă de o manieră care.

În M. Of. nr. 735 din 13 septembrie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 13/2017 din 3 iulie 2017 referitoare la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: faza de la care se reia procesul penal, în urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate [art. 469 alin.(3) din Codul de procedură penală] - din faza camerei. (5) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a răspunderii penale. #CIN *) Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1092/2012, a constatat că prevederile art. 124 din vechiul Cod penal sunt constituţionale în măsura în care nu împiedică aplicarea legii penale.

(5) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a răspunderii penale. Art. 156. Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale (1) Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale este suspendat pe timpul cat o dispozitie legala sau o imprejurare de neprevazut ori de neinlaturat impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal. (2) Prescriptia isi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare. Art.158 Lipsa plangerii prealabil

Redeschiderea Procesului Penal În Cazul Judecării În Lipsă

Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa

Tot justificat, ca urmare a reconsiderării pe bază de temeiuri rezultate din conţinutul actelor dosarului, cu referire la efectele concrete ale arestării reclamantului, trimiterii sale în judecată şi mediatizării procesului, instanţa de recurs a reevaluat cuantumul sumei acordate cu titlu de daune morale, de către prima instanţă şi. Intreb acest lucru deoarece am facut cerere de redeschidere dosar penal, insa prim-procurorul de la parchetul X, mi-a respins cererea de redeschidere a dosarului penal, cu toate ca exista motive noi, prim-procurorul mi-a respins cererea de redeschidere a dosarului penal printr-o ordonanta fara sa imi faca cunoscut calea de atac a acestei ordonante CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (LEGEA nr. 135/2010) _____ *) Prezentul Cod de procedură penală intră în vigoare la data care va fi stabilită prin legea de punere în aplicare a acestuia. (N.n. - a se vedea art. 603 alin. (1) ) Pentru a vedea expunerea de motive a acestui act apăs

Modificările complete la Codul de procedură penală și la

(1) Cererea de redeschidere a procesului penal poate fi formulată de către persoana judecată în lipsă şi se adresează instanţei care a judecat cauza în primă instanţă. Articolul 470 se abrogă. La articolul 477, alineatul (4) se abrogă. La articolul 478, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins (3) din Codul de procedură penală, stabileşte că: În urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal pentru persoanele condamnate judecate în lipsă, cauza se reia din faza judecăţii în primă instanţă. Obligatorie, conform dispoziţiilor art. 474 alin (6) În cazul în care un număr mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit parte civilă, acestea pot desemna o persoană care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal. În cazul în care părţile civile nu şi-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfăşurare a procesului penal, procurorul. Art. 467 - Cererea de redeschidere a procesului penal (1) Cererea de redeschidere a procesului penal poate fi formulată de către persoana judecată în lipsă şi se adresează instanţei care a judecat cauza în lipsă, fie în primă instanţă, fie în apel b) din Codul de procedură penală, controlul judiciar poate fi dispus dacă există probe şi indicii temeinice că o persoană a săvârşit o infracţiune şi, dacă este necesar, în scopul bunei desfăşurări a procesului penal sau al împiedicării sustragerii suspectului sau inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori.

a) infracţiunile prevăzute de Codul penal în art. 174-177, art. 179, art. 189 alin. 3-5, art. 197 alin. 3, art. 211 alin. 3, art. 212 alin. 3, art. 215 alin. 5. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (LEGEA nr. 135/2010) _________ *) Prezentul Cod de procedură penală intră în vigoare la data care va fi stabilită prin legea de punere în aplicare a acestuia. (N.n. - a se vedea art. 603 alin. (1) ) Pentru a vedea expunerea de motive a acestui act apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont. (3) Perimarea se suspendă, de asemenea, pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din pricina unor împrejurări mai presus de voinţa sa. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 138/2000 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 14 septembrie 2000, M. Of. 479/2000 Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului. Art.17.- În caz de amnistie, de prescripţie, de retragere a plângerii prealabile, de existenţă a unei cauze de nepedepsire sau de neimputabilitate ori în cazul renunţării la urmărirea penală, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal. Art.21.

Regulile de desfăşurare a procesului penal nu pot fi modificate în timpul jocului. Legea nouă ar urma să se aplice doar hotărârilor care se pronunţă, în primă instanţă, după data intrării ei în vigoare, sau în cazul în care se reia judecata de primă instanţă în urma unei casări/desfiinţări (vorbim de Codul aflat. (5) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a răspunderii penale. Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale Art. 156. - (1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziţie legală sau o împrejurare de.

DREPT PROCESUAL PENAL - partea specială - Lect.univ.dr. Bogdan MICU DREPT PROCESUAL PENAL CUPRINS Lect.univ.dr. Bogdan MICU. Unitatea de învăţare nr. I URMĂRIREA PENALĂ 1. Consideraţii preliminare 2. Competenţa organelor de urmărire penală şi a organelor de constatare 3. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală 4 NOUL COD PENAL - Legea nr.286/2009 - actualizată. Include modificările din următoarele acte: - Legea nr. 27/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 180 din 20/03/2012. - Legea nr. 63/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 258 din 19/04/2012. - Legea nr. 187/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. (2) La exemplarul cererii destinat terţului se vor alătura copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar. (3) Dispoziţiile art. 64 şi 65 se aplică în mod corespunzător. Poziţia terţului în proces Art. 70 (1)Instanţa va comunica celui chemat în garanţie cererea şi copii de pe înscrisurile ce o însoţesc, precum şi copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar. (2)Dispoziţiile art. 64 şi art. 65 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător. (3)În termenul stabilit potrivit art. 65.

CODUL DE PROCEDURA CIVILA din 1 iulie 2010 - Republicare Dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, privind cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017.(la data 2 (2) La exemplarul cererii destinat terţului se vor alătura copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar. (3) Dispoziţiile art. 64 şi 65 se aplică în mod corespunzător

(DOC) APĂRAREA DREPTULUI PE CALE DE EXCEPŢIE Bucate Alte

4. Evoluţii privind eficienţa şi celeritatea procesului penal în cauze de corupţie. 4.1. Caracterul disuasiv al pedepselor aplicate în cauzele de corupţie. 4.2. Consideraţii privind celeritatea procesului penal în cauzele de corupţie. 4.3. Corupţia în instituţiile de aplicare a legii. 4.4. Corupţia în sistemul educaţional. 4.5 (12) Termenul pentru soluționarea cererii de emitere a unui acord de preț în avans este de 12 luni în cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau multilateral, după caz. Termenul pentru soluționarea cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate este de până la 3 luni Desfasurarea procesului penal poate fi influentata de atitudinea persoanei vatamate nu numai in ceea ce priveste declansarea, dar si desfasurarea procesului penal deoarece partea vatamata poate sa-si retraga plangerea prealabila si chiar sa se impace cu inculpatul. 2. Titularii plangerii prealabile. Potrivit art. 279 alin CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*) (Legea nr. 134/2010 republicată**) (actualizat până la data de 24 octombrie 2014. RAPORT privind activitatea desfăşurată de Direcţia Naţională Anticorupţie în anul 2008. 1. Consideraţii generale Anul 2008 a reprezentat pentru procesul de luptă împotriva corupţiei în România o perioadă complexă, cu paşi înainte, dar şi cu stagnări şi ezitări, pe fondul unei stabilităţi relative a cadrului legislativ şi instituţional anticorupţie

Pe de altă parte, Dan Hosu a fost achitat pentru trafic de influenţă şi dare de mită. Pe timpul cât se află sub supraveghere, Dan Hosu este obligat să frecventeze un program de reintegrare socială şi să efectueze muncă în folosul comunităţii pe o durată de 80 de zile la Primăria Jilava sau Şcoala nr.1 Jilava Tratat de Procedura Penala Partea Speciala 2015, B5 ngh CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (*republicat*) ( Legea nr. 134/2010 republicată*) EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015 Data intrării în vigoare 10-04-2015. ──────────. *) Republicat în temeiul art Vizând despăgubirile amintite, instanţa reţine, pe de o parte culpa comună a soţilor în destrămarea relaţiilor de familie şi, pe de altă parte, nedovedirea de către pârâta-reclamantă reconvenţional la dosarul cauzei a prejudiciului reclamat în condiţiile art. 388 C. civil, respectiv art. 16, 1165, 1357 şi urm. C. civil

Decizie importantă a Curții Constituționale

Extras din volumul Judecata în cazul recunoașterii învinuirii. Autor: Victor Văduva Secţiunea a 2‑a. Principalele modificări aduse formei originare de reglementare § 1. Momentul procesual. 129. În noul model al procesului penal, citirea actului de sesizare nu mai reprezintă actul prin care se marchează momentul începerii cercetării judecătoreşti, această activitate, împreună. a) dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa Continuarea procesului penal in caz de amnistie, prescriptie sau retragere a plangerii prealabile ori de existenta a unei cauze de nepedepsire. ART. 13 (1) In caz de amnistie, prescriptie sau retragere a plangerii prealabile, precum si in cazul existentei unei cauze de nepedepsire, invinuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal La 8 decembrie 1992, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 1225-XII cu privire la reabilitarea victimelor represiunii politice comisă de către regimul totalitar comunist de ocupaţie. Legea a permis victimelor represiunilor sovietice să reclame proprietatea lor confiscată sau naţionalizată

Sacul de dormit anti-transpirație care face ușoară viața

Decizie 22/CM din 28

Cerere de redeschidere a dezbaterilor

Că soluţiile de netrimitere în judecată emise de procuror (prin rezoluţii sau ordonanţe) nu au caracter irevocabil, definitiv, că nu se bucură de autoritate de lucru judecat, rezultă şi din observarea dispoziţiilor privind reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale cuprinse în art. 273 alin. (1), alin. (1 1) şi alin. Achitarea persoanei se dispune în urma condamnării sau încetării procesului penal de către instanţele de fond ori în urma achitării pentru alte temeiuri decât cele juste. Încetarea. (2) La exemplarul cererii destinat terţului se vor alătura copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar. (3) Dispoziţiile art. 64 şi 65 se aplică în mod corespunzător. Art. 70 Poziţia terţului în proce

Articolul 417 Insubordonarea (1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) În timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, pedeapsa pentru fapta prevăzută în alin. (1) este închisoarea de la 2 la 7 ani (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul prevăzut de art. 137 alin. (2), grefierul de şedinţă fiind ţinut să întocmească din oficiu copiile de pe încheiere necesare pentru comunicare. Art. 139. - (1) La fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înţelege a se folosi în proces

Cai de atac dupa apel conform noul cod de procedura penala

Acest principiu vizează pe de o parte recomandarea adresată părţilor de. 32 G.Boroi, M.Stancu - Drept procesual civil, Ed. Hamagiu 2015, pag.31. 22 către magistratul cauzei de a apela la mediere, iar pe de altă parte obligaţia judecătorului de a acorda sfaturi de împăcare părţilor (art. 21 C.proc.civ). 1.4. Normele de drept. Măsurile pe care le aveţi în vedere cu privire la modul de desfăşurare a procesului educaţional pe perioada pandemiei de COVID -19: 611. Întrebarea nr.10259A/05-05-2020 Care este stadiul de realizare al autostrăzii Sibiu - Braşov: 612. Întrebarea nr.10260A/05-05-2020 Măsuri active pe piaţa muncii după încetarea stării de. de pe cerere, pe cheltuiala părţii care avea această obligaţie. Dispoziţiile art. 154 alin. (6) rămân aplicabile. ART. 150 Înscrisurile anexate (1) La fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înţelege a se folosi în proces. (2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul prevăzut de art. 133 alin. (2), grefierul de şedinţă fiind ţinut să întocmească din oficiu copiile de pe încheiere necesare pentru comunicare. Art. 135. - (1) La fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înţelege a se folosi în proces Codul de procedura civila se ocupa in mod special doar de. recunoasterea partiala. Potrivit art. 270 C. proc. civ: Daca paratul recunoaste o parte din. preteniiile reclamantului, instanta la cererea acestuia, va da o hotarare partiala in masura

Catalog SensiBlu Ingrijire pe timpul Verii Iunie - August

Investigaţiile sunt utile pentru stabilirea, pe de o parte, a influenţei culturii juridice a societăţii şi a organelor de drept asupra procesului de luptă contra corupţiei iar, pe de alta. Omar Hayssam a postat, vineri, pe Facebook, un mesaj semnat echipa de apărare, în care reacţionează faţă de aducerea în ţară a lui Mohammad Munaf. Munaf a ajuns în ţară! În sfârşit. Mi-e greu să mă bucur cu toată inima, e vorba de un cunoscut al meu, un apropiat adus să ispăşească nevinovat o sentinţă nedreaptă

Este vorba de o crima in masa, petrecuta pe data de 14 februarie 2018 la Marjory Stoneman Douglas High School de catre un anume Nikolas Jacob Cruz, de 19 ani, fost elev al acestui liceu, cu o arma de asalt foarte puternica: AR-15, cumparata legal. E vorba de un tip cu probleme mintale, din cate inteleg, dar si cu viziuni politice extremiste. De asemenea, în anul 2010 una din cele 2 funcţii de procuror general adjunct a fost ocupată de către doamna procuror D.D. până la data de 16.09.2010 când a fost numită cu delegare în funcţia de Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi prin Ordinul din 16.09.2010 al Procurorului General al Parchetului de pe.

Riscurile consumului de sucuri acidulate pe timpul veriiCeauşescu ştia!STEFAN CEL MARE ( 1433 - 1504 )