Home

Cod de procedură penală

COD PR. PENALA 01/07/2010 - Portal Legislati

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ. PARTEA GENERALĂ TITLUL I PRINCIPIILE ŞI LIMITELE APLICĂRII LEGII PROCESUAL PENALE Art.1. Scopul Codului de procedură penală Art.2. Separarea funcţiilor judiciare Art.3. Prezumţia de nevinovăţie Art.4. Aflarea adevărului Art.5. Ne bis in ide CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (LEGEA nr. 135/2010) _____ *) Prezentul Cod de procedură penală intră în vigoare la data care va fi stabilită prin legea de punere în aplicare a acestuia. (N.n. - a se vedea art. 603 alin. (1) Codul de procedura penala 2021. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror Capitolul IV - Efectuarea urmăririi penale SECȚIUNEA 1 - Desfășurarea urmăririi penale SECȚIUNEA a 2-a - Suspendarea urmăririi penale SECȚIUNEA a 3-a. Art. 208 Noul Cod de Procedură Penală Verificarea măsurilor preventive în cursul judecăţii Dispoziţii generale Măsurile preventive Art. 208 Verificarea măsurilor preventive în cursul judecăţii (1) Judecătorul de cameră preliminară înaintează dosarul instanţei de judecată cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea măsurii. codul fiscal titlul vii taxele locale. codul transportului feroviar . codul muncii al republicii moldova. codul de procedură civilă al republicii moldova. cod de procedurĂ penalĂ a republicii moldova. codul penal al republicii moldova. codul civil al republicii moldova. codul fiscal t i t l u l v administrarea fiscalĂ. codul funciar* codul.

Noul Cod de Procedură Penală actualizat prin: Lege nr. 255/2013 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale din 19 iulie 2013, Monitorul Oficial 515/2013;. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (actualizat 2019) Legea 135/2010 precum şi pentru modificarea şi completarea Legi NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ. Serban Cristina. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 0 Full PDFs related to this paper. READ PAPER Codul de Procedură Penală - Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară Competența judecătorului de drepturi și libertăți. Art. 53. - Judecătorul de drepturi și libertăți este judecătorul care, în cadrul instanței, potrivit competenței acesteia, soluționează, în cursul urmăririi penale, cererile, propunerile. Codul reglementează activitatea în concret a poliției, procurorului și a instanțelor de judecată în legătură cu procesul penal. Actualul Cod de procedură penală a fost adoptat prin legea 135/2010 și a intrat în vigoare la 1 februarie 2014. Istoric. Primul Cod de procedură penală a fost adoptat în 1864

LEXD

carea legii de procedură penală. Aceasta nu înseamnă că nu este utilă, ba chiar necesară această abordare a legiuitorului român, care a fost expri-mată pentru prima dată în Codul de procedură penală anterior. De aceea, este de subliniat faptul că se constată o preocupare pentru amplificare 1 Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie 2010 Codul de Procedură Penală din 2010 În vigoare de la 01 februarie 2014 Consolidarea din data de 15 februarie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 15 iulie 2010 şi include modificăril

Codul de procedură penală al republicii moldova (comentariu aplicativ) Scopul propus a fost elaborarea unui instrument de lucru util, pentru cei care gestionează un dosar penal. Acest fapt a determinat renunțarea, pe cât a fost posibil, la doctrină și punerea accentului pe norme și jurisprudență. La unele articole au fost prezentate. a) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016) În vechea reglementare, art. 148 alin. (1) lit. a) dispunea faptul că autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă Codul de procedură penală. Legile de executare reunește cele două coduri penale în vigoare și, pe lângă acestea, include și cele două legi de executare a pedepselor, a măsurilor privative și neprivati..

COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 - Portal Legislati

Senatul a adoptat marţi, în calitate de prim for sesizat, în procedură de urgenţă, modificarea Codului de procedură penală. Astfel, prin raportul favorabil cu amendamente al Comisiei juridice a fost majorat la 120 de zile termenul maxim în care instanţa trebuie să pronunţe decizia într-un proces penal după încheierea dezbaterilor. În iniţiativa legislativă termenul propus era. din 14 august 2013; în vigoare de la 1 februarie 2014). O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative (M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ultima actualizare : Legea nr.127/2021 Ediție adnotată cu ordinele pentru aplicarea Codului de procedură fiscală emise până la data de 03 februarie 2020. Acest text este actualizat prin mijloace informatice și nu reprezintă o republicare. TITLUL I - Dispoziții generale (art. 1 - 15

Codul de procedură penală al republicii Moldova publicat: 07.06.2003 în Monitorul Oficial nr. 104-110, art nr: 447 ediția 2015 j ur i di Descriere. Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare reuneste textele celor doua coduri penale in vigoare si, pe langa acestea, include si cele doua legi de executare a pedepselor, a masurilor privative si neprivative de libertate - Legile nr. 253 si nr. 254 din 2013, toate actualizate la data de 13 ianuarie 2020, fiind incluse modificarile aduse de Legea nr. 240/2019 in. Codul de Procedură Penală - Arestarea preventivă. Condițiile și cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive. Art. 223. - (1) Măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi și libertăți, în cursul urmăririi penale, de către judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau de către instanța de judecată. Expunerea de motive a Proiectului de Lege privind Codul de pro-cedură penală, devenit ulterior Legea nr. s u w/ t r s r s prin care s-a adoptat Noul Cod de procedură penală, prevedea că, în consider area deficienţelor cu care se confruntă sistemul procedural penal, a apăru TESTE ȘI SINTEZE - CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ. Documentul conține 153 pagini cu: 1) ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DIN ARTICOLE MARCATE PRIN CUVINTE CHEIE; 2) MARCAJE PE ARTICOLE CARE: -POT FI LA SUBIECTELE DE TIP SINTEZĂ; -NECESITĂ ATENȚIE. 3) MARCAJE CU TRIMITERE LA ALTE

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Ed. 3 | Mihail Udroiu (coord.) Editorul: Comentariul Codului de procedură penală are drept punct de plecare textul noului Cod de procedură penală și al Legii de punere în aplicare a acestuia și oferă cititorului informația necesară pentru a putea înțelege, interpreta și aplica. 4 Acest ghid este realizat pentru a răspunde unor necesităţi de ordin practic şi pentru a facilita justiţiabililor accesul la justiţie, în contextul intrării în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală. Modelele vizează, pe de o parte, cereri privind sesizarea organelor de urmărire penală, a judecătorului de cameră preliminară, a instanței de judecată. Haos în instanțe după o decizie a Curţii Constituţionale. CCR a declarat neconstituțional un articol din codul de procedură penală. Este vorba despre articolul potrivit căruia judecătorul de cameră prelimina CODUL DE PROCEDURA PENALA. Modificat prin urmãtoarele acte normative: - L. 169 /10 aprilie 2002 privind modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedură penală si a unor legi speciale - M. Of. 261 - 18.IV.2002. - O.U.G. 58 /23 mai 2002 privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la.

Ce a decis instanța în dosarul de proxenetism și camătă de

Sâmbătă, la presiunile opiniei publice, Ministerul Justiției a pus în discuție publică proiectul de Ordonanță de Urgență pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative și proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă Înainte de a analiza drepturile persoanei vătămate în legislația internă, cu accent pe noul Cod de procedură penală, se cuvine să amintim despre măsurile de protecție a victimelor infracțiunii la nivelul legislației europene Codul de procedură penală - modificări [Legea nr. 6/2021- stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Reg. (UE) 2017/1.939 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European Codul de procedură penală by Moldova, 2005, Cartier edition, in Romania Update: Decizia nr. 233/2021 - motivare. Curtea Constituțională a României (www.ccr.ro) a publicat motivarea Deciziei nr. 233/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 400 alin.(1), ale art. 405 alin. (2) și (3) și ale art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, care poate fi accesată aici

în iunie 2018, parlamentarii votează 327 de modificări la Codul de Procedură Penală. Se pregătesc și de Codul Penal (ultima noastră analiză - aici ), la data redactării acestui articol. cod procedura penala justitie modificari cod procedura penala parlament psd Curtea Constituţională a României discută joi sesizările transmise de Instanţa supremă, PNL, USR şi preşedintele Klaus Iohannis în legătură cu proiectul de modificare a Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii privind organizarea judiciară. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis să sesizeze CCR în vederea exercitării controlului de. 31/05/2020. JURIDICE.ro. Editorul: Comentariul Codului de procedură penală are drept punct de plecare textul noului Cod de procedură penală și al Legii de punere în aplicare a acestuia și oferă cititorului informația necesară pentru a putea înțelege, interpreta și aplica noua legislație. Citește mai mult

Denunţ penal | Jurnalistică | Art-emisJUDECĂTORIA BĂLCEȘTI

Urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor, la identificarea făptuitorilor și la stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.. Urmărirea penală se efectuează de către procurori și de către organele de cercetare penală (organele de cercetare ale. Propunere nouă - Codul de Procedură Penală Chiuariu. Ministrul Justiţiei, Tudor Chiuariu, a anunţat ieri, intr-o conferinţă de presă, că instituţia pe care o conduce va trimite, săptămăna viitoare, Parlamentului şi CSM un proiect de Cod de Procedură Penală complet nou. Noile proceduri vor fi echitabile, simple, rapide, uşor de.

Citeste şi . Nu am gasit decizii asemanatoare! Art. 338 Noul Cod de Procedură Penală Termenul de rezolvare Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală Eroarea judiciară a fost stabilită de instanța penală care a rejudecat cauza după admiterea cererii de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 465 din Codul de procedură penală, ca urmare a constatării de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a încălcării dreptului la un proces echitabil, nefiind în atributul instanței. Art. 209: Reţinerea. (1) Organul de cercetare penală sau procurorul poate dispune reţinerea, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 202. (2) Persoanei reţinute i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, infracţiunea de care este suspectat şi motivele reţinerii. (3) Reţinerea se poate dispune. Achizitioneaza acum documentul CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ, care contine comparatii schematice, articole marcate prin cuvinte cheie, articole si schițe, pentru pregatirea individuala la concursurile de grefieri si direct pe post

Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 di Art. 549^1. Procedura de confiscare sau desfiintare a unui inscris in cazul clasarii (1) In cazul in care procurorul a dispus clasarea sau renuntarea la urmarirea penala, confirmata de judecatorul de camera preliminara, si sesizarea judecatorului de camera preliminara in vederea luarii masurii de siguranta a confiscarii speciale sau a desfiintarii unui inscris, ordonanta de clasare sau, dupa.

Noul Cod de Procedură Penală actualizat 2020 - Legea nr

de procedură penală. Din punct de vedere al structurii studiului, se pot identifica trei dimensiuni: (i) Prezentarea noutăţilor prin care noul Cod de procedură penală se delimi-tează în mod esenţial, în opinia noastră, de reglementarea anterioară; (ii) Prezentarea modificărilor punctuale din noul Cod de procedură penală pri Judecătorul de cameră preliminară, constată că prin cererea înregistrată sub numărul de mai sus petentul Parchetul a solicitat, în conformitate cu prevederile articolului 549 indice 1 din Codul de procedură penală, confiscarea specială a unui număr de 950 de pachete de ţigarete marca Viceroy cu timbru de Ucraina şi a. organelor de urmărire penală, acestea încetează de drept la data la care au fost luate măsuri asigurătorii potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. Cu toate acestea, legiuitorul nu reglementează în niciun fel situaţia în care, în cursul procedurii penale, nu se dispune nicio măsură asigurătorie Dacă știm că cerința s-a dovedit a fi nepractică, ce rost are art. 322 alin. (1) din Codul nou de procedură penală [6] . Dispoziţii privind efectuarea urmăririi penale de către procuror. Noul cod a regândit poziţia procurorului în cadrul organelor de urmărire penală, precum şi competenţa acestuia Codul de procedură penală din 1968 au fost consacrate următoarele căi extraordinare de atac: contestaţia în anulare, revizuirea şi recursul în interesul legii2. În timp, gradele de jurisdicţie şi, implicit, sistemul căilor de atac ordinare au cunoscut o anumită evoluţie. Astfel, în 1861

 1. ANALIZĂ. Modificările la Codul de procedură penală explicate. Înalta Curte de Casație și Justiție anunţă că va sesiza CCR asupra noilor prevederi introduse de Parlament în Codul de Procedură Penală. Acelaşi demers l-ar putea cere şi Ministerul Public, după ce va studia cu atenţie cele aproape 330 de amendamente adoptate de.
 2. Pe 19 iunie, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-au constituit în Secţii Unite pentru sesizarea Curţii Constituţionale în vederea exercitării controlului de constituţionalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, se arată într-un comunicat de presă al ÎCCJ
 3. L E G E. Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea specială) nr. 122-XV din 14.03.2003 . Monitorul Oficial al R.Moldova nr.104-110/447 din 07.06.2003 . C U P R I N S . Articolele 1 - 251. PARTEA GENERALĂ . PARTEA SPECIALĂ . TITLUL I . URMĂRIREA PENALĂ . Capitolul I . DISPOZIŢII GENERALE . Articolul 252
 4. Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, Codul penal și alte acte normative incluse pe ordinea de zi a ședinței din 29 iunie..
 5. ară Potrivit prevederilor art. 54 din NCPP, judecătorul de cameră preli
 6. Codul de Procedură Penală 2010, modificat, intră în vigoare de la 1 februarie 2014, conform Legii nr. 255/2013, care abrogă Codul de Procedură Penală din 1968. Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate pe Lege5.ro

1. NOUTĂŢI PRIVIND EXERCITAREA FUNCŢIILOR JUDICIARE ÎN PROCESUL PENAL În ierarhia noutăţilor aduse de Noul Cod de Procedură Penală, cea care a fost aşezată la temelia procesului penal şi implicit la baza tuturor instituţiilor procesual penale din Noul Cod, a fost instituţia funcţiilor judiciare care se exercită în procesul penal şi a principiului că acest Practic, judecătorul de cameră preliminară nu știe la ce să se raporteze, atunci când are în față un dosar în care probele au fost adunate în baza unui MSN, la Codul de Procedură Penală, care spune că toate probele trebuie discutate în condiții de contradictorialitate și legalitate sau la Legea 51/1991, care nu se referă la infracțiuni, ci la amenințări, diferența. Fișe de Procedură penală. Partea specială. Ediția 2. Autor Mihail Udroiu. Comentarii de procedură penală, partea specială - schematice, structurate și ușor de asimilat.Include explicații privind DCC nr. 233 din 7 aprilie 2021 și Legea nr. 130/2021Cu o structură elaborată, schematică și cursivă, noile Fișe de Procedură penală (2) din Codul de procedură penală și se trece la desemnarea directă a practicianului în insolvență ca reprezentant al societății inculpate sau chiar se acceptă, în această calitate, practicianul în insolvență desemnat de instanța civilă în procedura falimentului sau lichidării judiciare, s-a considerat că este necesar să se. Codul de procedură penală și Legile de punere în aplicare. Actualizat la 27 septembrie 2019 Codul de procedura penală și Legile de punere.

Codul penal și Codul de procedură penală - actualizate la 12 martie 2021 + Supliment cu Legea nr. 130/2021, Legea nr. 146/2021 și alte modificări Cărți de drept publicate Autori: George Zlati, Dan-Sebastian Cherte TEXT EXTRAS DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ: CONTESTAŢIA PRIVIND DURATA PROCESULUI PENAL Art. 4881.- (1) Dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplineşte într- o durată rezonabilă, se poate face contestaţie, solicitându-se accelerarea procedurii. (2) Contestaţia poate fi introdusă de către suspect, inculpat, persoana vătămată, parte Find all the study resources for Fișe de procedură penală. Noul Cod de procedură penală by Mihail Udroi CCR a decis că este neconstituțional articolul din legea de modificare a Codului de Procedură Penală care spune că Organele de urmărire penală și instanțele de judecată sunt obligate să asigure subiecților procesuali principali și avocatului timpul necesar pregătirii apărării, care nu poate fi mai mic de 3 zile, cu excepția luării sau judecării măsurilor preventive. Legea nr. 219/2021 modifică, printre altele, Codul penal, Codul de procedură penală, Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad..

Codul de procedura penala 202

 1. membru în Comisia de elaborare a proiectului noului Cod de procedură penală şi în Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare. NE BIS IN IDEM - Art. 6 NCPP. Importanţa deosebită a lui ne bis in idem, ce a justificat consacrarea sa la rang de principiu al procesului penal,.
 2. Codul Penal Indonezian sau IPC reprezintă un tip de lege materială, în timp ce Codul de procedură penală are un caracter procedural. Scopul principal al Codului penal indian este de a furniza un cod penal general în țară pentru a acorda pedeapsă celor care au făcut greșit
 3. De altfel, vechiul Cod de procedură penală, în art. 171, prevedea o dispoziție similară, care s-a aplicat ca atare timp de aproape cincizeci de ani, fără să dea naștere vreunei neclarități de ordin jurisprudențial. În plus, este de observat că dispozițiile art. 91 alin
 4. Prin urmare, Codul de procedură penală se va reîntoarce în Parlament pentru ca prevederile actului normativ să fie puse în acord cu decizia Curții Constituționale. Pe 29 iulie, Codul penal și Codul de procedură penală au fost declarate de CCR neconstituționale în ansamblul lor
Ana Birchall, întrevedere cu președintele CEDO: O

Noul Cod de Procedura Penală al Romanie

 1. codul de procedură penală page 1 - Parlamentarii iau peste picior recomandările Comisiei Europene. Codul de procedură penală, revotat,Codul de Procedură Penală este parţial neconstituţional. Decizia CCR,Anunț-bombă al sefului DIICOT: 4700 de dosare ar pu
 2. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 138, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins
 3. Senatul discută, astăzi, propunerea legislativă de modificare a Codului de procedură penală (Cpp). Este vorva de o modificare potrivit căreia hotărârea judecătorească trebuie să fie motivată la data pronunţării. Propunerea legislativă a intrat pe 28 aprilie în circuitul parlamentar. Ea este iniţiată de senatorii Anca Dragu (USR-PLUS), Alina Gorghiu şi Iulia Scântei (PNL.

Registrul de Sta

De menţionat faptul că articolul 426 Cod procedură penală reglementează mai multe ipoteze legale de exercitare a căii de atac a contestaţiei în anulare, însă în cadrul articolului au fost redate doar cele mai întâlnite dintre aceste ipoteze. În ceea ce priveşte modalitatea de întocmire a cererii de contestaţie în anulare. Articolul 91 alin. (4) din Codul de Procedură Penală îndeplinește toate criteriile unei norme juridice clare și complete și nu lasă loc nici unei interpretări. Dacă instanțele doresc păstrarea avocatului din oficiu, ca avocat de rezervă, pe lângă avocatul ales, acest lucru nu poate fi făcut prin încălcarea CPP, ci prin.

AZI! Cod Rosu de OUGDura lex, sed lex | Dictionar juridic (dex)Curtea de Apel Ploiesti explica solutia data in cazulPaula Pîrvănescu, fost secretar de stat la Ministerul

Art. 94 Noul Cod de Procedură Penală Consultarea dosarului ..

Organul de urmărire penală va putea fi sesizat în privința săvârşirii sau despre pregătirea pentru săvârşirea unei infracţiuni inclusiv prin procesul verbal cu privire la constatarea infracţiunii, întocmit de către instituțiile cu atribuții de constatare. Completările la Codul de procedură penală au fost publicate recent în. Celebrul articol necunoscut numărul 291 din Codul de Procedură Penală este privit cu multă dușmănie și deosebită aversiune, aș putea spune, de către reprezentanții autorităților publice din România, indiferent la ce autorități ne referim Codul de procedură penală, modificat de senatori. On sept. 13, 2017. Senatul a adoptat tacit, marţi, o propunere legislativă a parlamentarilor UDMR de modificare a Codului de procedură penală, pentru transpunerea unei directive europene privind abordarea prezumţiei de nevinovăţie şi pentru prevederi privind răspunderea magistraţilor

Procedură penală actualizata ONLINE - 2019 - GRATUI

Privitor la această modificare s-a exprimat, ieri, şi Daniel Horodniceanu, procuror-şef interimar al DIICOT. Domnia sa a declarat că, în privinţa instituţiei pe care o conduce, promulgarea modificărilor la Codul de Procedură Penală şi intrarea în vigoare a acestora va duce la clasarea a 4770 de dosare penale aflate în lucru Neconstituționalitatea unor dispoziții din Codul de procedură penală. Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispozițiile art.428 alin.(1) cu referire la art.426 lit.i) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale. 9 aug. 2016 | Continuarea articolulu Noul Cod de procedură penală păstrează structura procedurii anterioare, într-o mai aleasă formulare. Actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege sunt un mod de sine stătător de sesizare. Ca atare, obligă, practic , organul de cercetare penală sesizat legal să dispună, imediat, prin ordonanță, începerea. Publicarea vine la mai bine de o lună de când Camera Deputaţilor a adoptat legea, în calitate de for decizional, cu 227 de voturi pentru şi 20 contra. Actul normativ stabileşte că noul Cod de procedură penală va intra în vigoare la 1 februarie 2014, când se abrogă şi vechiul Cod Codul de procedură penală, art. 589 alin. 1 lit.b, prevede că executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi amânată când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an

Gyuri Frunda, consilierul extremist al lui Victor Ponta

Posibilitatea procurorului de a solicita în procedura prevăzută de art. 549 indice 1 din Codul de procedură penală desfiinţarea actelor subsecvente unui înscris falsificat, atunci când sesizează judecătorul de cameră preliminară potrivit disp. art. 315 alin. (2) lit. d şi art. 318 alin. 5 Codul de procedură penală. II.1 Coaliția de guvernământ PSD - ALDE a dat undă verde modificărilor controversate din Codul de Procedură Penală. Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat luni seara proiectul de modificare a Codului de procedură penală, cu 175 voturi pentru, 78 voturi împotrivă şi o abţinere din Codul de procedură penală. De ase menea, aceasta presupune obligația instanței de judecată care se pronunță prin hotărâre definitivă asupra cauzei de a stabili caracterul nelegal al măsurilor preventive privative de libertate. 8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr