Home

Instructiunea 5 pocu

AMPOCU a publicat Instrucțiunea nr. 5 / 19.03.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 Anexa 1 la Instrucțiunea AM POCU nr. 5 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate. Datele de contact ale Organismelor Intermediare sunt: OI POCU MEC . oiposdru@oiposdru.edu.ro. 0213 132 943. OIR Vest . fsevest@oirposdru-vest.ro. 0256 293 680. 0256 499 755. OIR București-Ilfov . office@oirbi.ro. 0213. Gen ograme Europene o Capital o/ Oma

Instrucțiunea AMPOCU nr

Titlu anunț Data anunț; AM POCU - Lista intermediară nr. 10 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI. Instrucțiunea 7. Instrucțiunea 10. Set de clarificări cu privire la aplicarea instrucțiunilor nr. 4/2020 și nr. 5/2020. POC. Notă privind posibilitatea suspendării proiectelor. Ordin 3650 privind modificarea duratei maxime a proiectelor. Instrucțiunea 38. Instrucțiunea 39. Instrucțiunea 42 Instructiunea nr. 67 privind publicarea registrului platilor la nivelul AMPOSDRU. Instrucţiunea nr. 65 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050 din 29.10.2012 pentru procedurilor de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumentele structurale, obiectivul Convergenţă Instructiunea nr. 8 DG PECU Digitalizare Anexa 5. Navigare în articole Previous Previous post: POCU: Lista cererilor de finanțare respinse în etapa conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte Măsuri de educație de tip a doua șansă - Regiuni mai puțin dezvoltat

ORDIN nr. 3.300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip Școala după școală, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv AM POCU - Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/718/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III. Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020 publică instrucțiunea nr. 9 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor alternative, non-competitive și a celor cu componenta de alternativ finanțate prin POCU 2014-2020 AM POCU a publicat astăzi, 19 august 2020, Instrucțiunea nr.10/ 2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 - 2020. Instructiunea nr.10 este emisă în baza Ordinului MFE nr. 916/2020, prin care se modifică documentul.. Instrucțiunea AMPOCU nr. 5 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 NOTIFICĂRI, INFORMĂRI DE INTERES GENERAL / Noutati prima pagina Instrucțiunea AMPOCU nr. 4 referitoare la implementarea proiectelor în contextul răspândirii COVID-1

Bulevardul Libertăţii Nr. 14 Sector 5, Cod 050706, Bucureşti, România. Persona de contact. Lucica Pasca - e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Secretariat / informaţii despre stadiul proiectelor: Tel: 021.311.41.12. Direcţia Evaluare, Selecţie şi Contractar Bugetul total al POCU 2014 -2020 este de 5.059.455.367 EUR, din care suma de 313.464.096 EUR este alocată Asistenței Tehnice (UE plus co-finanțare națională). 1.2. Procesul de elaborare a Planului de Evaluare POCU Planul de Evaluare pentru PO Capitalul Uman a fost elaborat de Ministerul Dezvoltări 11.01.2019 - AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 11.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/ Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 4 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020. Măsurile includ: obligativitatea beneficiarilor, partenerilor și a organismelor intermediare de a respecta dispozițiile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.

INSTRUCȚIUNEA nr. 5 - privind acordarea prefinanțării și decontarea cererilor de plată beneficiarilor proiectelor finanțate prin POCA 2014-2020. Next Derularea cursurilor de instruire on-line. Acces MySMIS. Model contract. Noile modele orientative de contract de finanțare, ordin de finanțare și anexele acestora Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică instrucțiunea nr. 10/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 - 2020. Instructiunea nr.10/18.08.2020 este emisă în baza Ordinului MFE nr. 916/2020, prin care se modifică documentul. Ministerul Fondurilor Europene 12 5. Responsabil de proiect Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul Instructiunea 44/24.05.2021 privind modul de verificare în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanțare implementate în cadrul POC; - 25.05.2021 13:11; Instrucțiunea nr.30642/25.03.2021 privind abateri frecvente în materie de achiziții; - 01.04.2021 16:10; Centrul Comun de Cercetare (JRC) a publicat ghidul pentru orientări practice în.

Suspendarea finantarilor nerambursabile acordate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU) Initial, prin Instructiunea nr. 5 din 19.03.2020, emisa de Ministerul Fondurilor Europene Directia Generala Programe Europene Capital Uman, in cazul in care erau afectati de masurile de urgenta adoptate prin Decretul 195/2020, beneficiarii. OIR POS DRU NORD-EST. OIR POS DRU NORD-EST este organism intermediar pentru POCU 2014-2020 si pentru POSDRU 2017-2013. OIR este Autoritate de Implementare PHARE pentru activitati referitoare la componenta Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul subprogramului PHARE 2004-2006 Coeziune Economica si Sociala

Instructiunea nr. 102/17.12.2014 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plata; Instructiunea nr. 99/16.09.2014 privind reglementarea si clarificarea modalitatii de interpretare a bugetului detaliat, anexa la contractul de finantare. Anexa 1. Anexa Instructiunea 111/15.10.2015 privind solicitarea prefinantarii de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU, in cadrul cererilor de propuneri de proiect nr 169-190. Instructiunea 111 Instructiunea 112/20.10.201

POCU: Instrucțiunea nr

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă (ACE) POCU/82/3/7/105905 INSTRUCTIUNE NR 2 /10.12.2018 METODOLOGIE DE DEPUNERE ȘI SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI în cadrul Proiectului Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă (ACE Instructiunea nr. 48/07.07.2017 - cu privire la procesul de evaluare, selectie si contractare pentru apelurile de proiecte SUERD din cadrul POR 2014-2020 Instructiunea nr. 46/26.06.2017 - cu privire la etapa de precontactare în cadrul apelurilor lansate prin MYSMIS Instructiunea nr. 45/23.06.2017 - cu privire la Procedura de dezvoltare urban Instrucțiunea nr. 5 / 19.03.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 - 2020 by ccdvn 0 Commen vnoåificare cam-ractEiede ffnongare sernnote înaintede 26.09.2Üf8 cf. Cnrrieenåurn 5} Title: SKM_C258 Ca20060317010 Created Date: 6/3/2020 5:01:39 P

AM POR a emis Instructiunea 144/10.12.2015 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare care nu se finalizeaza in perioada de implementare, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului si in vederea asigurarii functionalitatii acestuia Cod apel: POCU/390/5/1/Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Cod.

  1. Instructiunea nr. 5/1903.2020 privind stabilirea unor masuri referitoare la implementarea proiectelor finantate prin POCU 2014 - 2020 Contractul de POCU /91/4/8/109296 Solicitarea de suspendare si analiza implicatiilor starii de urgenta la nivelul proiectului
  2. Instructiunea nr. 125/16.01.2015 privind modificarea prevederilor Manualului de proceduri MIII/AMOI, Editia 2, Revizuirea 10. Instructiunea nr.121 privind procesul de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, DMI 4.1 si 5.2
  3. Obiective . Obiectivele Compartimentului Tehnic pentru Fonduri Structurale sunt: 1. Creșterea gradului de accesare a finanțărilor din fonduri structurale și din alte instrumente financiare nerambursabile, prin informarea permanentă a comunității academice, asigurând suportul de specialitate în etapele de depunere, implementare si monitorizare a proiectelor
  4. Instructiunea nr. 5/19.03.2020, a Directiei Generale Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, privind stabilirea unor mäsuri referitoare la implementarea proiectelor finantate prin POCU 2014-2020; National pentru Situatii Speciale de Urgentä, cu modificärile completärile ulterioare, precum d
  5. Anexa 1 la Instrucțiunea AM POCU nr. 5 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate. Datele de contact ale Organismelor Intermediare sunt: OI POCU MEC oiposdru@oiposdru.edu.ro 0213 132 943 OIR Vest fsevest@oirposdru-vest.ro 0256 293 680 0256 499 755 OIR București-Ilfov office@oirbi.ro 0213 134 24

Mfe 2014-2020 - Pocu (2014-2020

POCU/82/3/7/105156. încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU responsabil şi CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toţi , Obiectivul specific. 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, ce constituie anexă şi parte integrantă a prezentului contract Instructiunii nr. 5/ 19.03.2020 privind stabilirea unor masuri referitoare la implementarea planurilor de afaceri finantate prin POCU 2014 - 2020 si clarificarile AMPOCU privind instructiunea 5 din 24.03.202 Instructiunea nr. 38 referitoare la utilizarea sumelor alocate drept rezerva de contingenta in cadrul proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013. Instructiunea nr. 37 referitoare la modul de inlocuire al partenerilor in cadrul proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013. Instructiunea nr. 34 privind modificarea formatului standard al bugetului, anexa la contractul de finantar Instructiunea nr. 4/12.03.2020, a Directiei Generale Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, privind stabilirea unor mäsuri referitoare la implementarea proiectelor finantate prin POCU 2014-2020; Instructiunea nr. 5/19.03.2020, a Directiei Generale Programe Europene Capital Uman din cadru Instructiunea nr. 5/ 19.03.2020 privind stabilirea unor masuri referitoare la implementarea proiectelor finantate prin POCU 2014-2020 Clarificari nr. 25170/24.03.2020 privind punerea in aplicare a Instructiunilor nr. 4 si nr.5 ale AM POCU

Instructiunea DGPECU nr.7/15.05.2020 privind stabilirea unor mäsuri referitoare la implementarea proiectelor finantate POCU 2014 - 2020 áiBa 'uua Proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-202 Autoritatea de Management pentru POSDRU, din cadrul Directiei Generale Programe Capital Uman (MFE) a publicat instructiunea 112 / 20.10.2015 referitoare la termenele limita de depunere a Cererilor de Plata si a Cererilor de Rambursare la Organismele Intermediare POSDRU, precum si a termenului limita pana la care beneficiarii pot plati cheltuielile efectuate in cadrul proiectelor finantate prin. • Beneficiarii proiectelor din cadrul AM POCU pot depune o solicitare de suspendare a proiectelor. Modalitatea de solicitare a suspendarii si de recuperare a intarzierilor accumulate este reglementata in Instrucțiunea nr. 5. Si in Clarificarile privind punerea in aplicare a instructiunilor nr.4 si 5 ale AM POCU Instructiunea AM POR nr. 55/08.09.2017, privind incarcarea proiectelor aferente apelului nr. POR/2016/5/5.2/1, apel lansat in format clasic. POR 2007-2013 POSCCE SMEPlus POCU - Cod Proiect 128463 Infiintarea de intreprinderi sociale in Regiunea Sud-Vest Oltenia Cod proiect 2.1.130 Cod SMIS 2014+ 140449,. Title: SKM_C258 Ca20100717370 Created Date: 10/7/2020 5:37:30 P

20 ani de dezvoltare POR 2014-2020 Finantari active POR 2014-2020 COVID-19 POR 2007 - 2013 Hartă interactivă Proiecte POR 2014-2020 DeCarb FINCH CLAY RECREATE Ro-Boost SMEs REGIO - MOB Proiecte de succes - POR 2014-2020 Proiecte de succes - POR 2007-2013 POSCCE SMEPlus POCU - Cod Proiect 128463 Infiintarea de intreprinderi sociale in Regiunea. Comunicate. Implementarea planurilor de afaceri in contextul starii de urgenta. Data: 20-03-2020. Va informam ca AMPOCU a publicat Instructiunea nr. 5/19.03.2020 care stabileste unele masuri referitoare la implementarea proiectelor finantate prin POCU 2014-2020. Instructiunea poate fi descarcata de AICI In OUG nr. 96/ 2003 aprobata prin Legea nr. 25/ 2004 cu modificari, privind protectia maternitatii la locul de munca, se mentioneaza: -art.13 În baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate îndeplini durata normală de munca din motive de sănătate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de munca, cu menţinerea. OI urile pot realiza vizitele pe teren care fac obiectul Instrucțiunii AMPOR nr. 145/2020, lit. B), pct. 4 și 5, la distanță, prin utilizarea de instrumente tehnice adecvate și în condițiile în care își vor asuma în Raportul de vizită că situația astfel constatată oferă asigurări suficiente asupra realității din teren. 10 În Ghidului Solicitantului, Cap.5, pct.5.2, secţiunea Activităţile eligibile în cadru DMI 3.2 este precizată formarea profesională a angajaţilor prin programe de perfecţionare, respectiv specializare, ce sunt reglementate prin OG nr.129/2000 cu modificările si completările ulterioare, republicata

Instrucțiuni AM - Fonduri Structural

Instrucţiuni şi alte documente pentru implementar

(28.06.2013) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia publica lista intrebarilor frecvente pentru Cererile de Propuneri de Proiecte aferente DMI 5.1 si D.M.I. 5.2 de tip grant si strategic. (27.06.2013) Va anuntam ca incepand cu data de 31 mai 2013 a intrat in vigoare noul DCI POSDRU 2007-2013 Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Național pentru Reformă. - Anexa-1-la-instructiunea-nr.11-POCU-07.10.2020-Declaratie-de-eligibilitate Se adauga varianta editabila a declaratiei. - Anexa 8 Grila de evaluare calitativa Se adauga varianta detaliata a Grilei de evaluare calitativa. Intocmit Avizat Coordonator Partener 1 Manager Proiect.

programul operațional regional 2014-2020. axa prioritara 9 - sprijinirea regenerĂrii economice Și sociale a comunitĂȚilor defavorizate din mediul urban, prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare localĂ sub responsabilitatea comunitĂȚii (dlrc Toţi salariaţii POSDRU, respectiv toţi cei care în prezent lucrează în vreun proiect POSDRU indifent dacă sunt cu normă întreagă sau part-time, indiferent dacă sunt manageri, secretare, IT-işti, profesori, psihologi, sociologi, contabili etc., vor rămâne şomeri din noiembrie 2015. Asta pentru că, dacă în decembrie se face ultima plată (inclusiv salarială), la sfârşitul.

Instrucțiunea nr. 8/2020 privind stabilirea unor măsuri de ..

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 520 din 9.04.2021 şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 Cultura Alternativa. 4,835 likes. Proiect selectat spre finanțare în cadrul POCA 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul Social European. Conţinutul acestui material nu reprezintă în.. Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> INFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru PNDR . Modalitatea de organizare a controalelor pe teren desfășurate de AFIR în perioada 16.03.2020 - 31.03.2020, dată fiind apariția COVID 19. Consultați și descărcați Procedurile de lucru ale Agenției, de interes public, afișate mai jos, care oferă cadrul procedural de implementare. Comunicate. Transa a II-a a ajutorului de minimis. Data: 10-12-2019. IPA SA, administrator al schemei de minimis in cadrul proiectului SANSE, intentioneaza sa depuna in perioada urmatoare o Cerere de plata catre OIR/AMPOCU in scopul obtinerii transei a II-a a ajutorului de minimis. In acest scop, firmele beneficiare care au inregistrat in. Comunicate. Afis publicitar firma. Data: 25-10-2019. Va informam ca Autoritatea de Management POCU a pus la dispozitia dumneavoastra pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene o aplicatie online pentru generare de afise publicitare. Cu aceasta aplicatie dumneavoastra trebuie sa va creati afisele de publicitate (format A3) si sa le.

Anexa 1 la instructiunea nr 11 POCU 07.10.2020 _ Declaratie de eligibilitate; Erata nr 2 la Metodologie Concurs CES; Erata nr 3 la Metodologie Concurs CES; Erata-nr4-la-Metodologie-Concurs-CES; Erata nr 5 la Metodologie Concurs CES; Registru-proiecte-depuse-Consolidarea-Economiei-Sociale; REZULTATE CAE ETAPA 1 DE EVALUARE - CE Va informam ca AMPOCU a publicat Instructiunea nr. 5/19.03.2020 care stabileste unele masuri referitoare la implementarea proiectelor finantate prin POCU. Detalii Transa a II-a a ajutorului de minimi Contract: POCU/89/3/7/107619. Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. TOTAL CHELTUIELI EFECTIATE (rd.5+8+11+14) ANEXA 1 la Instructiunea n INSTRUCTIUNEA NR 7 din 15.05.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 Data postarii: 26.03.2020 Instrucțiunea 5 din 19.03.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-202 Proiectul SANSE. Proiectul SANSE - Sustinerea Antreprenoriatului si Ocuparii in Regiunea Sud-Est este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman POCU 2014-2020, axa prioritara 3 - Locuri de muncă pentru toți, obiectivul specific 3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, apelul de proiecte Romania.

Instrucțiuni AMPOCU (ref: COVID 19) - Inspectoratul Școlar

Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman public ă Instrucţiunea nr.115/03.12.2015 privind reglementarea condiţiilor pentru incheierea actelor adiţionale in vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU. [25. 11.2015] Ministerul Fondurilor Europene amană primirea propunerilor de proiecte aferente cererilor de proiecte nr. 2 și 3 din POCU Ieri, 26 februarie 2020, Ministerul Fondurilor Europene a emis Instructiunea nr. 27/26.02.2020 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/20.06.2017 cu modificările și completările ulterioare, privind monitorizarea stadiului procesului de achiziție publică din cadrul proiectelor finanțate prin Programului Operațional Infrastructură Mare, axele prioritare 3 - 8. Proiect POCU Educatia o sansa continua- ID 133158 Instructiunea 1 din 2017. Detalii Creat: Marți, 06 Februarie 2018 09:43 Scris de insp Rada Dumitru Instrucțiunea_1_2017.pdf. Arhiva articole Iunie, 2021 Sector 5 Bucuresti, 050722. 1.5 Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii - Strategice. Axa prioritara 2 - Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii 2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa - Strategice și Granturi 2.2. Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii - Granturi 2.3 Asociația GAL Botoșani pentru Viitor pune la dispoziția tuturor potențialilor beneficiari interesați APELUL DE SELECȚIE POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2021/5/3/OS 5.1 și GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE APELURI FIȘE DE PROIECTE POCU, LANSATE DE GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BOTOSANI PENTRU VIITOR

Anunțuri AM - fonduri-ue

AMPOCU publică instrucțiunea nr

recrutare si selectie mediatori sanitari in cadrul proiectului: crearea Și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sĂrĂciei Și a excluziunii sociale, pocu/375/4/22/122607 - runda a 5- Redam mai jos Instructiunea presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 1/2015 emisa in aplicarea prevederilor art. 186 si 190 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor.. Ministerul Fondurilor Europene a actualizat calendarul lansarilor apelurilor de proiecte din cadrul POCU pentru anii 2016-2017... Anunt achizitie materiale promotionale. AM POSDRU a publicat instructiunea nr. 83 privind modul de rambursare a TVA nedeductibila..

POCU: Instrucțiune privind modificarea contractelor de

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea, începând din 11 mai, a trei sesiuni de primire a cererilor de finanțare. Este vorba despre submăsura 5.1 - beneficiari publici și privați, submăsura 5.2 și submăsura 17.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020) Punct unic de contact electronic: office@isj.educv.ro. 0267-314782. Luni-Joi 9:00-15:30 Vineri 9:00-13:00 Telverde sesizări fapte de corupție: 0800 801 10 POR 2021-2027; PROGRAME DERULATE. Oportunitati de finantare. Catalogul surselor de finantare; Finantari active prin ADR Centr

MFE 2014-2020 - POC (2014-2020) - fonduri-ue

Centrul de Instruire si Consultanta Labor în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Slobozia, B-dul. Matei Basarab, bl. U21, sc. A, ap. 3, Cod Postal 920004, jud. Ialomita organizează la sediul din Slobozia şi vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră până în data de 17.06.2014 la procedura de atribuire a contractului de. EconomieSociala.net - primul site integrat despre economie sociala in Romania al CERES (Centrul de Resurse in Economie Sociala). Program promovat de Asociatia CRED Ordin MS nr.355 din 11.03.2021. RECRUTARE SI SELECTIE MEDIATORI SANITARI IN CADRUL PROIECTULUI: CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607 - RUNDA A 5-A. Anunt recrutare pe baza de voluntariat Cod proiect POCU/449/4/16/127794. Notă: Perioada de înscriere la acest proiect este din 01.10.2019 până cel târziu luna mai 2020, sau până la ocuparea tuturor locurilor. ☛ 1. Cerere de înscriere în Grupul Țintă al proiectului - Declarații. ☛ 2. Condiții de înscriere în Grupul Țintă. ☛ 3

Si a comis instructiunea respectiva. Sorine, daca simti ca oamenii lui Shhaideh te pacalesc din nou, clipeste de doua ori si-ti mai explic! Singura mea interventie pe respectivele apeluri a fost sa le permit oamenilor sa depuna bugetul in format Excel, pentru ca modulul IT pentru depunere facut de Guvernul Ponta era un cosmar si dura zile. Produsul intern brut al României a crescut cu peste 10 procente în perioada 2009-2015, datorită fondurilor europene investite în economie, a declarat, joi, ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu, într-o conferinţă de presă. Produsul intern brut a crescut cu peste 10%. E cu 10% mai mare decât dacă nu am fi utilizat fonduri europene. În cee Formula 1: Motivul pentru care Sebastian Vettel a fost descalificat după MP al Ungariei / Lewis Hamilton urcă pe locul 2. Sebastian Vettel, pilotul german al echipei Aston Martin, care a terminat pe locul al doilea Marele Premiu al Ungariei, desfăşurat duminică, a fost descalificat din cauza faptului că monopostul lui nu a avut suficinet carburant în rezervor după ce a trecut linia de. Cine este conectat: Avem 9 utilizatori conectati recent :: 0 inregistrati, 0 ascunsi si 9 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute) Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1449 in data Martie 16th, 2019, 10:39 pm Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 9 vizitator Anunt - Concurs pentru ocuparea unui post(0,5 norma) vacant de secretar si a unui post(0,5 norma) vacant de administrator financiar, pe perioada nedeterminata-Scoala Gimnaziala Adrian Porumboiu Muntenii de Jos Anunt-miercuri, 20.01.2016 se reiau cursurile in toate unitatile de invatamant din judetul Vaslu

Procedura de selectie parteneri POCU 3.7 - regiunea Sud-Vest AM POR a emis in data de 24 ian 2011 Instructiunea pentru aprobarea modificarii val max eligib a proiectelor depuse in perioada 29 aprilie - 19 dec 2008 in cadrul operatiunii de modernizare si extindere a structurilor de cazare precum si a structurilor conexe, aferente DMI 5.2. Edu.ro Edu.r Selectie scoli program POCU; Anunţ selecţie unităţi școlare în cadrul Apelurilor de proiecte POCU Şcoală pentru toţi și Profesori motivaţi în şcoli defavorizate Liceenii romani primesc burse de studiu in Marea Britanie prin programul HMC; Atelier MobilitatE+, Tineret, Botoşani: 13-15 ianuarie 201 5: 6: Cauta în portal. Introduceti un cuvant cheie in casuta de mai jos si apasati tasta ENTER: BINE faci, BINE Gasesti! Va rugam DONATI pentru CASA MAI INTAI, proiect inscris in Campionatul de Bine! VA MULTUMIM ! Link-uri utile. Asociatia CRED. Association for Social Economics 5 octombrie 2017 - Ziua Mondiala a Educatiei; Newsletter nr. 5/2017 - Ministerul Educatiei Nationale; Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 5.061/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologarii utilizarii mijloacelor de invatamant in invatamantul preuniversita

53,5 milioane lei din fonduri europene pentru conservarea urșilor bruni din România. Laura Nițu 28/07/2021. (Ordonanta Militara 1/17.03.2020) dar si implementarea proiectelor finantate prin POCU 2014-2020 (Instructiunea chat_bubble0 Comment visibility89 Views. Actualitate Cine este conectat: Avem 4 utilizatori conectati recent :: 0 inregistrati, 0 ascunsi si 4 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute) Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1449 in data Martie 16th, 2019, 10:39 pm Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 4 vizitator COVID-19 vaccines are an essential tool in the fight to end the pandemic. Accesări: 3287 MODIFICAREA STRUCTURII ANULUI SCOLAR - Ordinul 3558/29. Bune practici Aug 27, 2017 · Monday and Wednesday. The Joy of Cryptography is a textbook that I've been writing for CS427, my undergraduate course in cryptography. 3237/5