Home

Faptele apostolilor 2 1 7

1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. 4 Faptele Apostolilor 2 Romanian: Cornilescu 1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei

* 1 Sam 16:1 2 Sam 7:1 Ps 89:19 Fapte 13:22 ** 1 Imp 8:17 1 Cron 22:7 Ps 132:4 Ps 132:5; 47 Şi * Solomon a fost acela care I-a zidit o casă. * 1 Imp 6:1 1 Imp 8:20 1 Cron 17:12 2 Cron 3:1; 48 Dar * Cel Preaînalt nu locuieşte în locaşuri făcute de mâini omeneşti, cum zice prorocul: * 1 Imp 8:27 2 Cron 2:6 2 Cron 6:18 Fapte 17:2 Faptele Apostolilor 2. 1. In ziua Cincizecimii, erau toti impreuna in acelasi loc. 2. Deodata, a venit din cer un sunet ca vajaitul unui vant puternic si a umplut toata casa unde sedeau ei. 3. Niste limbi ca de foc au fost vazute impartindu-se printre ei si s-au asezat cate una pe fiecare din ei. 4 Faptele 2:1-47 Faptele apostolilor 2 Ziua Sărbătorii Penticostei + începuse deja și toți erau împreună în același loc. 2 Deodată, din cer s-a auzit un zgomot ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa în care stăteau. + 3 Și au văzut niște limbi ca de foc, care s-au împărțit și s-au așezat câte una pe.

Faptele Sfinţilor Apostoli :: Capitolul

Capitolul 1. 1. Cuvântul cel dintâi l-am făcut o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face şi a învăţa, 2. Până în ziua în care S-a înălţat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, 3. Cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp. Faptele Apostolilor 7:2-4 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN). 2 Ştefan a răspuns: Fraţilor şi părinţilor, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran. 3 Şi i-a zis: 'Ieşi din ţara ta şi din familia ta şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta'. 4 El a ieşit atunci din ţara. 1 Marele preot a zis: Așa stau lucrurile? 2 Ștefan a răspuns: Fraţilor # Cap. 22:1. și părinţilor, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. 3 Și i-a zis: 'Ieși # Gen. 12:1. din ţara ta și din familia ta și du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta.' 4 El a ieșit atunci # Gen. 11. 1 În prima relatare, Teofil, am scris despre toate lucrurile pe care Isus le-a făcut și le-a predat+ 2 până în ziua când a fost luat sus,+ după ce, prin spiritul sfânt, le dăduse instrucțiuni apostolilor pe care îi alesese.+ 3 După ce a suferit, el li s-a arătat viu prin multe dovezi convingătoare.+ Și ei l-au văzut pe parcursul a 40 de zile, iar, în acest timp, el a vorbit. Faptele Apostolilor 7. 1 Marele preot a zis: Aşa stau lucrurile? Aşa stau lucrurile? Întrebarea marelui preot a întrerupt uimirea privitorilor la vederea feţei lui Ştefan, dar era normală pentru deschiderea judecăţii oficiale şi asemănătoare cu întrebarea pusă Domnului (Matei 26,62)

Când lucrarea aceasta va terminată, Hristos va reveni (Matei 24,14). Luca ne furnizează aici schema cărţii Faptelor apostolilor. Proclamarea Evangheliei în 1) Ierusalim şi Iudea (cap. 1 la 7) şi 2 ) în Samaria (cap. 8 la 10), 3) şi până la marginile pământului (cap. 11 la 28) Faptele apostolilor 2:14-47. Petru depune mărturie despre Isus Hristos şi ne învaţă cum se obţine salvarea. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Faptele apostolilor 2:14 şi rugaţi-i pe ceilalţi să vadă cine a început să predice mulţimii. Invitaţi cursanţii să spună ce au găsit Faptele apostolilor 2. 1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. 4 Şi toţi s-au umplut de Duh. The Descent of the Holy Spirit [Acts (Faptele Apostolilor) 2:1-12] Morning Sunday - 23 May 2021 - AM Service from First Romanian Baptist - Troy MI on Vimeo . Watc

Alertă! Pregătiţi-vă pentru un Cer nou şi un Pământ nouBiblia în Imagini Gratuite :: Pavel şi Barnaba călătoresc

Faptele Apostolilor 2 Romanian: Cornilesc

Dar cine poate să-I zidească o casă, când cerurile şi cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde? Şi cine sunt eu, ca să-I zidesc o casă, decât doar ca să ard tămâie înaintea Lui Faptele Sfintilor Apostoli 7. 1. Si a zis arhiereul: Adevarate sunt acestea? 2. Iar el a zis: Barbati frati si parinti, ascultati! Dumnezeul slavei S-a aratat parintelui nostru Avraam, cand era in Mesopotamia, mai inainte de a locui in Haran Faptele apostolilor. 1 În prima relatare, Teofil, am scris despre toate lucrurile pe care Isus le-a făcut și le-a predat+ 2 până în ziua când a fost luat sus,+ după ce, prin spiritul sfânt, le dăduse instrucțiuni apostolilor pe care îi alesese.+ 3 După ce a suferit, el li s-a arătat viu prin multe dovezi convingătoare.+ Și ei l-au văzut pe parcursul a 40 de zile, iar, în. Faptele Sfintilor Apostoli 2. 1. Si cand a sosit ziua Cincizecimii, erau toti impreuna in acelasi loc. 2. Si din cer, fara de veste, s-a facut un vuiet, ca de suflare de vant ce vine repede, si a umplut toata casa unde sedeau ei. 3. Si li s-au aratat, impartite, limbi ca de foc si au sezut pe fiecare dintre ei. 4

Faptele Apostolilor 7:58 GILL CMH CMH+ 27175. VDC L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul Cartea Faptele Apostolilor este a V-a carte a Noului Testament.Se crede ca Faptele Apostolilor și Evanghelia după Luca alcătuiau la început o singură operă care ar fi putut fi intitulată astăzi Istoria obârșiilor creștine și care s-ar fi segmentat după anul 150, când creștinii au dorit ca cele 4 evanghelii să formeze, separat, un singur codice Faptele Apostolilor 1 Romanian: Cornilescu. 1 Teofile, în cea dintîi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, 2 dela început pînă în ziua în care S'a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfînt, dăduse poruncile Sale apostolilor, pe cari -i alesese. 3 După patima Lui,. Faptele apostolilor 1. 2 de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. 3 După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la. QuickBible.ro - Text biblic :: Faptele Apostolilor 7:19 :: Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri, până acolo ca să-și lepede pruncii, ca să nu trăiască

Faptele Apostolilor 2 Noua traducere în limba românã Coborârea Duhului Sfânt 1 Când a sosit Ziua Cincizecimii [1], erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic [2] şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc [3], care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au. (Faptele Apostolilor 16, 6.7.) Când biserica a suferit persecuții din partea romanilor și a iudeilor, Duhul Sfânt a fost acela care a susținut pe credincioși și i-a păstrat, ocrotindu-i de erezii. FA 7.3. Faptele Apostolilor este una dintre ultimele cărți scrise de Ellen G. White. Ea a fost publicată cu câțiva ani mai înainte de. FA 9.2. Voi sunteți martorii Mei, zice Domnul, voi și Robul Meu pe care L-am ales, ca să știți, ca să Mă credeți și să înțelegeți că Eu sunt; înainte de Mine n-a fost făcut nici un Dumnezeu, și după Mine nu va fi. Eu, Eu sunt Domnul, și afară de Mine nu este nici un Mântuitor! Eu am vestit, am mântuit, am proorocit, nu. Faptele Apostolilor 2. Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume. 1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat. Faptele Apostolilor 2:1-21. 2:1 CINCIZECIMII. Cincizecimea era a doua mare sarbatoare a anului iudaic. Era o sarbatoare legata de seceris, cand cele dintai roade ale recoltei erau puse inaintea lui Dumnezeu (Lev.23:17). La fel, Cincizecimea simbolizeaza, pentru Biserica, inceputul secerisului spiritual al lui Dumnezeu

Faptele apostolilor, 7 - Resurse Creștin

 1. (Faptele Apostolilor 2 : 33) Luca descrie ce auzeau ascultătorii privitori, (Fapte 2 : 1 - 11), dar scrie foarte puţin despre ceea ce vedeau ei în acele momente, privind grupul de credincioşi aflat la rugăciune. Cei care au participat la stăruinţe, înţeleg foarte bine la ce se referea Luca
 2. Dumnezeu face foarte rar ceva fără scopuri multiple. Cartea Faptele Apostolilor are, pe lângă cele enumerate mai sus, câteva destinații precise: 1. Să ilustreze programul de răspîndire a Evangheliei. - Fapte 1:8 Faptele Apostolilor debutează cu naşterea Bisericii în ziua de Rusalii şi se încheie odată cu ajungerea lui Pavel la.
 3. (Faptele Apostolilor 2 : 1 - 21) Introducere. Cum arată aceeaşi situaţie văzută de persoane diferite ? Realitatea depinde de ochii privitorului. Atunci când privesc aceeaşi situaţie din viaţă, omul firesc vede aparenţa (starea de beţie) dar omul duhovnicesc vede realitatea (plinătatea Duhului Sfânt)
 4. Faptele Apostolilor 1. 1. Teofile, in cea dintai carte a mea am vorbit despre tot ce a inceput Isus sa faca si sa invete pe oameni, 2. de la inceput pana in ziua in care S-a inaltat la cer, dupa ce, prin Duhul Sfant, daduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese
 5. Pogorârea Duhului Sfânt, Faptele Apostolilor 2:1-21. Sărbătoarea Cinzecimii (la 50 de zile după Paşte) era un prilej pentru evrei de a reveni la Ierusalim în fiecare an ca să celebreze şi să mulţumească lui Dumnezeu pentru primele roade ale secerişului (Exod 23:16). Este momentul pe care Dumnezeu îl alege pentru a-Şi împlini.
 6. Biblia Ancorei: Faptele Apostolilor - O nouă traducere cu introducere și comentarii. Doubleday. ISBN 978--385-49020-7. CS1 maint: ref = harv ; Gooding, David (2013). Fidel credinței: Faptele apostolilor: definirea și apărarea Evangheliei. Casa Myrtlefield. ISBN 978-1-874584-31-5. CS1 maint: ref = harv ; Green, Joel (1995)
 7. Biblia audio - model 2, albumul Noul Testament - Faptele Apostolilor, biblia, pagina 1

FAPTE 2 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea

 1. FAPTELE APOSTOLILOR 7. 1. Marele preot a zis: Așa stau lucrurile?. 2. Ștefan a răspuns: Fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. 3. Și i-a zis: 'Ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care.
 2. Faptele Apostolilor. Capitolul 1. Înălţarea lui Isus. 1. Teofile, în cea dintîi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, 2. dela început pînă în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfînt, dăduse poruncile Sale apostolilor, pe cari-i alesese. 3
 3. Cartea Faptele Apostolilor are 28 de capitole, care ar putea fi structurate astfel după conţinutul lor: 1, 1-8: Cuvânt înainte. 1, 9-12: Înălţarea Domnului. 1, 13-14: Prima comunitate creştină. 1, 15-26: Alegerea celui al doisprezecelea apostol Matia, în locul lui Iuda. 2, 1-47: Evenimentele de la Rusalii
 4. Faptele Apostolilor capitol 1 -A A A + Capitol 1 . Teofile, în cea dintîi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, 2 dela început pînă în ziua în care S'a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfînt, dăduse poruncile Sale apostolilor, pe cari -i alesese

Faptele 2 — Watchtower - BIBLIOTECĂ ONLIN

 1. Paul and Silas in Thessalonica. 17 Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to g Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. 2 And Paul went in, h as was his custom, and on three Sabbath days he reasoned with them i from the Scriptures, 3 j explaining and proving that it was necessary for k the Christ to suffer and l to rise from the dead, and saying.
 2. Videoclipul nostru despre Faptele Apostolilor, cap. 8-12, explorează modul în care Duhul Sfânt i-a transformat pe ucenicii lui Isus dintr-un colectiv mic de.
 3. Faptele apostolilor 2. 1 În ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, și a umplut toată casa unde ședeau ei. 3 Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei, și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. 4 Și toți s-au umplut de.
 4. The Acts of the Apostles Chapter 1 []. 1 The former treatise I made, O Theophilus, concerning all that Jesus began both to do and to teach, . 2 until the day in which he was received up, after that he had given commandment through the Holy Spirit unto the apostles whom he had chosen: . 3 To whom he also showed himself alive after his passion by many proofs, appearing unto them by the space of.

Faptele Apostolilor 1. Toate Cărțile. 1. Teofile, în cea dintîi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, 2. dela început pînă în ziua în care S'a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfînt, dăduse poruncile Sale apostolilor, pe cari-i alesese.. Faptele apostolilor 2:31 despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că * sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul lui nu va vedea putrezirea. * Ps 16:10 Fapte 13:35. Faptele apostolilor 2:32 Dumnezeu a înviat pe * acest Isus, şi noi ** toţi suntem martori ai Lui Capitol 5 . Dar un om, numit Anania, a vîndut o moşioară, cu nevastă-sa Safira, 2 şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă, şi a pus -o la picioarele apostolilor. 3 Petru i -a zis: Anania, pentruce ţi -a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfînt, şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei

Geneza 12:1,Geneza 12:4,Faptele Apostolilor 7:2-4 RMNN

Faptele Apostolilor 1. Cartea Faptele Apostolilor, la fel ca si Evanghelia dupa Luca, se adreseaza unui om cu numele Teofil (1:1). Desi autorul nu este identificat cu numele in vreuna din cele doua carti, marturia unanima a crestinilor din epoca primara si evidenta interna a celor doua carti ne arata ca autor comun pe Luca doctorul prea. Poezii text cu referinta Faptele apostolilor 2, pagin Povestiri audio cu referinta Faptele apostolilor 2, pagina . Resurse Creștine. Autentificare. Text Text Acorduri Cântece Editoriale Poezii Devoționale. Biografii Cărți Cugetări Dezbateri Eseuri Jocuri Lecția zilnic. Faptele Sfintilor Apostoli 1. 1. Cuvantul cel dintai l-am facut o, Teofile, despre toate cele ce a inceput Iisus a face si a invata, 2. Pana in ziua in care S-a inaltat la cer, poruncind prin Duhul Sfant apostolilor pe care i-a ales 1 Samuel 16:7; 1 Cronici 28:9; 1 Cronici 29:17; Ieremia 11:20; Ieremia 17:10; Faptele apostolilor 15:8; Apocalipsa 2:23; 25 ca* să ia loc în slujba şi apostolia aceasta, din care a căzut Iuda ca să meargă la locul lui

adryardeu | scoala-duminicala

Faptele apostolilor 7 Cuvântarea de apărare a lui Ştefan. 1. Marele preot l-a întrebat: - Aşa stau lucrurile? 2. El a răspuns: - Fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei i S-a arătat strămoşului nostru Avraam în timp ce se afla în Mesopotamia, înainte de a locui în Haran, 3 Acts 7:2 — American Standard Version (ASV 1901) 2 And he said, Brethren and fathers, hearken: The God of glory appeared unto our father Abraham, when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran Cu excepţia exprimării îndoielnice din cap. 2,47, aceasta este cea prima apariţie a cuvântului în Faptele Apostolilor. Prezenţa lui arată . o dezvoltare a organizaţiei. Vezi Matei 18,17. Moartea impresionantă a lui Anania şi a Safirei urma să dea o nouă semnificaţie acestei organizaţii şi conducătorilor ei Voi mentiona numele celor care realizeaza harti. Harta prezinta zonele unde a ajuns Cuvantul lui Dumnezeu in urma primei mari prigoane, cu ocazia omorarii lui Stefan (vezi Faptele Apostolilor). Am numerotat zonele, astfel incat sa se vada ordinea in care aceste locuri apar mentionate in textul biblic

Faptele Apostolilor. Prelegere, discuţii 2 ore fizice 4. Analiza exegetică unui discurs din Faptele Apostolilor: FA 2.14-36 Va fi expus un model de analiză exegetică a unui discurs din Faptele Apostolilor. Prelegere, discuţii 2 ore fizice 5. Analiza exegetică unui text narativ din Faptele Apostolilor: FA 3.1-1 Poezii text cu referinta Faptele apostolilor 2, pagina . Isaia 51:12 Eu, Eu vă mângâi. Dar cine eşti tu, ca să te temi de omul cel muritor şi de fiul omului, care trece ca iarba Faptele apostolilor 1:4 Pe * când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, pe care ** , le-a zis El, aţi auzit-o de la Mine. Faptele apostolilor 1:5 Căci * Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi ** fi botezaţi cu Duhul Sfânt.

5 Cuvântul autorului: cum te poate ajuta acest comentariu Interpretarea biblică este un proces rațional și spiritual ce încearcă să înțeleagă o scriere veche astfel că mesajul lu Comentarii Faptele Apostolilor - Jean Koechlin Jean Koechlin Română. Fapte 2:42-3:11 Capitolul 2 se încheie cu un minunat tablou al adunării la începuturile ei. Ca şi astăzi, erau adunări pentru zidire, pentru închinare şi pentru rugăciune (v. 42). Noi însă limităm adesea viaţa adunării doar la aceste manifestări, când ea ar. Faptele apostolilor 1. 1. Am alcătuit cea dintâi istorisire, Teofile, despre toate câte a început Isus să facă şi să înveţe, 2. până în ziua în care a fost înălţat, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse porunci apostolilor pe care i-a ales, 3. cărora, după patimile Sale, li S-a şi arătat El Însuşi viu, cu multe dovezi. Faptele Apostolilor 2 1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. 4 Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte.

Faptele Apostolilor 7 VDC Biblia YouVersio

Pagina curentă: Cornilescu 1924 » Noul Testament » Faptele Apostolilor 1. Faptele Apostolilor Capitolul 1. Înălţarea lui Isus. 1. Teofile, în cea dintîi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, 2. dela început pînă în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfînt. Barnabas şi Pavel însă au vorbit cu îndrăzneală şi au zis: Cuvântul lui Dumnezeu trebuia să vă fie spus mai întâi vouă, dar, fiindcă voi îl respingeţi şi vă judecaţi astfel ca fiind nedemni de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre neamuri Predici video cu referinta Faptele apostolilor 2, pagina . Filipeni 3:10 Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui

Faptele 1 Biblia online Traducerea lumii no

Predici text cu referinta Faptele apostolilor 2, pagina. Faptele apostolilor 2:2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a * umplut toată casa unde şedeau ei. Faptele apostolilor 2:3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei Faptele Apostolilor 8 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN) Prigonirea creştinilor. 8 Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei. 2 Nişte oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ştefan şi l-au jelit cu mare. Predici video cu referinta Faptele apostolilor 5, pagina . Isaia 58:11 Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă Cristiani evangelici, chi siamo e cosa annunciamo? Predicazioni, video e musica evangelica. Testimonianze, studi biblici, meditazioni e blog. Bibbia in mp

Faptele Apostolilor 7 - Comentariul Biblic myBibl

1 Full PDF related to this paper. Read Paper. BSAvram Octava pascala mozaraba. Download. FAPTELE APOSTOLILOR 2. 1. În Ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. 2. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. 3. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. 4 Faptele Apostolilor 2 1. In ziua Cincizecimii, erau toti impreuna in acelasi loc. 2. Deodata, a venit din cer un sunet ca vajaitul unui vant puternic si a umplut toata casa unde sedeau ei. 3. Niste.. lucrarea misionar˘a ( Faptele Apostolilor 13, 2-4), care a fost prezent în adunarea Bisericii din Ierusalim (Faptele Apostolilor 15, 28), cum s, i în cal˘ atoriile misionare ale lui Pavel. (˘ Faptele Apostolilor 16, 6.7.) Când biserica a suferit persecut, ii din partea romanilor s, i a iudeilor, Duhul Sfânt a fost acela care a sust Faptele Apostolilor 7 Noua traducere în limba românã Ştefan se adresează Sinedriului 1 Marele preot l-a întrebat: - Aşa stau lucrurile? 2 El a răspuns: - Fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei i S-a arătat strămoşului nostru Avraam în timp ce se afla în Mesopotamia, înainte de a locui în Haran, 3 şi i-a zis: Ieşi din ţara ta şi dintre rudeniile tale şi.

15, 28), cum si¸ în cal˘ atoriile misionare ale lui Pavel (Fapte 16, 6.7).˘ Când biserica a suferit persecu¸tii din partea romanilor si¸ a iudeilor, Duhul Sfânt a fost acela care a sus¸tinut pe credinciosi¸ si¸ i-a pastrat,˘ ocrotindu-i de erezii. [8] Faptele Apostolilor este una dintre ultimele car¸ti scrise de Ellen˘ G. White Prolog. 1 În prima carte, o, Teofíl, am tratat despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început 2 până în ziua în care a fost înălţat, după ce, prin Duhul Sfânt, i-a instruit pe apostolii pe care îi alesese. 3 După pătimirea sa, el li s-a prezentat viu, cu multe dovezi, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre cele privitoare la împărăţia. FAPTELE APOSTOLILOR - COMENTARIU BIBLIC APLICATIV! În manuscrisele originale din limba greacă, cartea este numită: Proxeis - Faptele. Scopul cărţii este arătat în chiar titlul ei: Faptele Apostolilor. Nu puţini sunt cei care remarcă faptul că: Nu le putem numi Faptele Apostolilor, atâta vreme cât, ignorând activităţile celorlalţi apostoli, ele nu. Faptele apostolilor 1 Înălţarea lui Isus. 1. Teofile, În prima carte am scris despre toate lucrurile pe care a început Isus să le facă şi să-i înveţe pe oameni. 2. până în ziua în care a fost luat în cer, după ce le dăduse mai întâi porunci, prin Duhul Sfânt, apostolilor pe care-i alesese. 3

CARTEA BIBLICĂ FAPTELE APOSTOLILOR - COMENTARIU APROFUNDAT! PARTEA A NOUA 41 - Casa cezarului: Evanghelia a atins totdeauna cea mai mare biruință a ei în rândurile claselor celor mai umile. Care ați fost chemați: printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. (1 Corinteni 1, 26.) The magi, better known as the three wise men, are some of the most well-known figures in the Bible. Thanks to the role they play in the traditional Christmas story as mysterious visitors who bring gifts to the newborn Jesus, they are probably more familiar to the general public than far more important New Testament figures, such as the apostle Paul or John the Baptist Radio Ortodoxia Tinerilor · [Faptele Apostolilor cap 1 si 2] Duhul Sfânt inaugurează Împărăția Cerurilor. Related Posts. Faptele Apostolilor [Faptele Apostolilor Cap. 7] Discursul extraordinar al Sf. Ap. Stefan Faptele Apostolilor

George Simion cere suspendarea lui Iohannis! Să-i

Faptele Apostolilor 1 Versiunea Dumitru Cornilescu

Faptele apostolilor 3 ; Faptele apostolilor 2. 1. Şi, pe când se împlinea ziua Cincizecimii, erau toţi împreună la un loc. 2. Şi a venit deodată un sunet din cer, ca vuietul unui suflu puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau. 3 1. Am alcătuit cea dintâi istorisire, Teofile *, despre toate câte a început Isus să facă şi să înveţe,. 2. până * în ziua în care a fost înălţat Lit. primit sus, luat sus, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse * porunci apostolilor pe care i-a ales,. 3. cărora, după patimile Sale, li S-a şi arătat El Însuşi viu *, cu multe dovezi, fiind văzut de ei timp de. Toți aceștia într-un cuget stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații Lui (Faptele Apostolilor 1, 13-14). E modelul dintâi al Bisericii, pattern-ul absolut al comunității creștine, pe care unii - chiar teologi cu ștate - îl confundă uneori cu un ONG Intrebari din Faptele Apostolilor 1. De pe care munte S-a inaltat la cer Domnul Iisus in prezenta ucenicilor Sai? a) M-tele Maslinilor. b) M-tele Schimbarii la Fatza. c) M-tele Moria. 2. La cat se ridica numarul credinciosilor adunati cu ocazia alegerii lui Matia in slujba de apostol ? a) Aproape 150. b) Aproape 120. c) Aproape 180. 3

Faptele apostolilor, 1 - Resurse Creștine

Lecţia 83 Faptele apostolilor 2 - Church of Jesus Chris

Biserica înoirii continue a explodat pe scena lumii în Faptele Apostolilor 2 și nimic nu i-a putut sta înainte. În ziua de Rusalii, Duhul Sfânt a venit peste 120 de oameni în orașul Ierusalim. La sfârșitul acelei zile Biserica avea 3000 de membri. În aproximativ un an, Biserica și-a triplat numărul de oameni, ajungând la peste 10. - Faptele Apostolilor 2:3 - 1 Corinteni 14:12 - 1 Corinteni 12:7-11. d. Duhul Sfânt coordonează lucrarea Sa - Faptele Apostolilor 2:4, 16:6 - 2 Petru 1:21. e. Duhul Sfânt dă credincioşilor o îndrăzneală sfântă - Faptele Apostolilor 2:14 - Marcu 15:43 - Faptele Apostolilor 4:13 2. Impactul Duhului Sfânt asupra lumii. a Faptele Apostolilor. 1. Cuvant incepator. Inaltarea lui Iisus la cer. Alegerea lui Matia in locul lui Iuda Iscarioteanul. 2. Pogorarea Duhului Sfant. Cuvantarea lui Petru. Botezul primilor trei mii. Viata primilor crestini. 3. Petru vindeca un olog la poarta templului si propovaduieste Evanghelia in pridvorul lui Solomon. 4. Biserica sporeste. SUNTEM LIVE MESAGERII TREZIRII - SAPTAMANA DE FOC (ZIUA 6) - FOCUL RUSALIC (Faptele Apostolilor 2:1-4) WE ARE LIVE WAKE UP MESSENGERS - FIRE WEEK (DAY 6) - RUSSAL FIRE (Acts of Apostles 2:1-4) Translated. 6.6K Views. Related Videos. LIVE. SUNTEM LIVE MESAGERII TREZIRII - FITI PLINI DE DUH (Efeseni 5:18 (Faptele Apostolilor 2, 5.) Printre cei de credinţă ebraică, care erau adunaţi la Ierusalim, erau unii care, de obicei, erau cunoscuţi ca greci; între aceştia şi iudeii din Palestina exista de multă vreme neîncredere şi chiar conflicte.

Studii - Resurse Creștine

CTP trăieşte cu o femeie fără a fi căsătorit cu ea, încălcând Sfânta Scriptură (Faptele Apostolilor 15:20; Romani 1:29; 1 Corinteni 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8. Faptele Apostolilor 13:1-13 - Trimişi de Duhul! Capitolul 13 al Faptelor începe o altă fază a istorisirii făcute de Luca asupra răspândirii Evangheliei. Isus le spusese ucenicilor înainte de a se înălţa că atunci când Duhul Sfânt se va coborâ peste ei, ei vor deveni martori ai Săi în Ierusalim, Iudeea, în Samaria.

Faptele Apostolilor 2:42-47 - Fundamente. De-a lungul istoriei s-a tot căutat soluţia pentru succesul Bisericii, dar adevărul este că primii creştini nici nu căutau succesul. Tot ce-şi doreau ei era legat de Domnul lor, Isus! În învăţătură, în părtăşie, în închinare şi rugăciuni şi-L doreau pe Isus, iar Isus. Articole din Faptele Apostolilor scrise de Vaisamar. De când mă ştiu, i-am auzit mereu pe predicatorii vorbind despre iudeii din Berea (Fapte 17:11), ca exemplu demn de toată lauda, ca oameni cu o inimă mai aleasă, fiindcă cercetau cuvântul (i.e. Scripturile ebraice, Vechiul Testament) în fiecare zi, ca să vadă dacă ceea ce le spunea apostolul Pavel chiar aşa este Noul Testament. Selectaţi din listele de mai jos cartea şi/sau capitolul dorit Archive for the 'Faptele apostolilor' Category Fapte.17.1-9 Cum sa rascolesti lumea pentru Hristos Posted in Faptele apostolilor on decembrie 20, 2007| Leave a Comment Faptele Apostolilor 7:7-24 Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată (VDCC) 7. Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca Eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și-Mi vor sluji în locul acesta. 8

Planse colorat | scoala-duminicala

Sfântul Ioan Gură de Aur. Comentariul la Faptele Apostolilor. *. Omilia 1. Cuvântul cel dintâi l-am făcut, o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face şi a învăţa, până în ziua în care S-a înălţat la cer, poruncind, prin Duhul Sfânt, Apostolilor pe care i-a ales (1, 1-2) Articole din Faptele Apostolilor scrise de Petre. Sfintii Apostoli Petru si Pavel. ianuarie 7, 2009. Apostolul zilei: De la Ioan Proorocul învăţăm să călăuzim pe alţii către Hristos. Filed under: Apostolul zilei,Fapte 19,Faptele Apostolilor — Petre @ 10:18 p Faptele Apostolilor îl prezintă pe Gamaliel ca fariseu și ilustru învățător al Legii mozaice (Faptele Apostolilor 5:34-40). Într-un context mai larg (vs. Faptele Apostolilor 5:17-42), se spune că Petru și ceilalți apostoli au fost aduși în fața Sanhedrinului pentru că au continuat să predice învățăturile evanghelice ale lui Isus, în ciuda faptului că autoritățile.

Biblia audio

PDF File: Comentariu La Faptele Apostolilor Vol 1 - PDF-CLFAV1-10-5 2/2 Comentariu La Faptele Apostolilor Vol 1 This type of Comentariu La Faptele Apostolilor Vol 1 can be a very detailed document. You will mustinclude too much info online in this document to speak what you really are trying to achieve in yourreader. Actually it will be Mesajul Cartii Faptele Apostolilor. Comentariul biblic al credinciosului. William MacDonald. După ce am citit Cartea Fapte, e bine să recapitulăm principiile şi practicile creştinilor primari. Care au fost trăsăturile distinctive ale credincioşilor individuali şi ale bisericilor locale din care făceau aceştia parte Faptele Apostolilor 2:22-31 (ganduri) Cuvântarea lui Petru. 22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin* minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi, Minuni, semne, lucrari facute. Faptele apostolilor 4. 1. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul Templului și saducheii, 2. foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Isus învierea din morți. 3