Home

Program de formare profesionala model

Model (macheta) program de formare continua acreditat CNFP

Model (macheta) program de formare continua acreditat CNFP 12 aprilie 2010, 13:50 Acestea sunt modele de lucru si reprezinta modul de aplicare, din punct de vedere al autorului - ficgod@gmail.com, a OMEC 4611/2005 - Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă Program de formare Training de perfectionare profesionala 1.3 Numar de cursanti: 10-15 cursanti per sesiune 1.4. concepte si modele teoretice privind metodologia si elaborarea documentatiei specifice unei prezentari de succes, organizarea unei prezentari, formare Model de Notificare program de formare profesionala conform Legii 167/2013: In conformitate cu prevederile art. 24^3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 1 PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALA -FORMATOR- 7.4 Identificarea resurselor necesare pentru un program de formare _____ 100 7.5 Stabilirea strategiei şi construirea programului de formare _____ 102 un mentor (model şi suporter pentru cursanţi), cu o personalitate flexibilă adaptabilă schimbărilor

Notificare program de formare profesionala - Model de

  1. PLANUL ANUAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI DE LA . Program de calificare in sudura cu arc electric . Evaluare la finalul programului (cu atestat) 16. Curs organizat în afara întreprinderii Electrician in constructii Constanta . Institutul pentr
  2. Cursurile de formare profesionala pot fi: de calificare/recalificare, programe de initiere, perfectionare sau specializare. Pentru a fi recunoscute oficial, cursurile trebuie sa fie oferite de un furnizor de formare profesionala autorizat
  3. programe de formare doresc angajaţii), nevoile exprimate (de către manageri) şi nevoile normative (cele impuse de legislaţie, normative ale domeniului de activitate). Formarea este un proces interactiv, bazat pe feedback la nivel micro (în sala de curs), dar şi la nivel macro (etapele ciclulu

A. Formulare Formare Profesională: 1. Solicitarea organizării unor programe de formare profesională: Preînscrieri pentru luarea în evidenţă la întocmirea planului anual de formare profesională - PAF; în baza acestor solicitări se structurează clasele şi perioadele de desfăşurare a programelor de formare profesională Prevederi legislative privind formarea profesionala. Potrivit Codului muncii, vorbim despre obligativitatea programelor de formare profesionala in urmatoarele situatii: Angajatorii au obligatia sa asigure participarea la astfel de programe, pentru toti angajatii, cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati; Pentru angajatorii. Secțiunea Cursuri și Formare profesionala va cuprinde trei subsecțiuni: 1. Prezentări de cursuri și de programe de formare profesională sau de dezvoltare personală; 2. Prezentări de furnizori de cursuri și programe; 3. Articole, știri, evenimente relevante pentru piața muncii și pentru piața de cursuri de formare profesională

Principalele tipuri de programe de formare furnizate

Ce trebuie sa stim despre contractul de adaptare profesionala Contract de training si clauze de formare profesionala - Ghid complet 2016 Nou: Model CONTRACT DE ADAPTARE PROFESIONALA Ce obligatii apar la nerespectarea contractului de adapatare profesionala. Mai multe articole despre contract de adaptare profesionala c) experienţa furnizorului de formare profesională şi rezultatele activităţii lui anterioare obţinerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-a realizat, dacă este cazul. (2) Elementele de la alin. (1) sunt detaliate în Fişa de autoevaluare prezentată în Anexa nr. 1 2.2. Forme de activitate in cadrul cursurilor de formate profesionala cati considera ca pregatirea actuala 2.3. Situatie actuala — din chestionare corespunde cerintelor postului si imbunatatin 2.4. Competente noi 2.5. Realizari, performante, necesitati 3. Planul de formare profesionala 3.1. Definirea planului de formare profesionala 3.2 Astfel, potrivit art. 154 Codul Muncii există 2 tipuri de concedii pentru formare profesională: cu sau fără plată. Așadar, o altă situație în care un salariat va avea nevoie de un exemplu de cerere de concediu fără plată este când, din inițiativa sa, dorește să urmeze un program de formare profesională certificat de calificare profesionala, pentru cursuri de calificare sau recalificare si pentru programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca organizate pentru calificarile cuprinse în Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu cerificate de calificare

Formulare Formare Profesională - CENAFE

  1. Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a aprobat, prin ordin. acreditarea a 28 de programe de formare continuă destinate personalului didactic de predare, personalului didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, precum și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.. Majoritatea acestor programe au fost propuse de Casele Corpului Didactic
  2. În aceasta rubrica, introdu separat fiecare forma de învatamânt si program de formare profesionala absolvite cu diploma sau certificat, începând cu cel mai recent. Enumera mai intai cele mai recente experiente educationale si apoi pe cele de munca. Declara-ti nivelul studiilor, perioada de studii, numele si adresa facultatii/liceului. Poti sa incluzi si nota de licenta/bacalaureat (daca e.
  3. In perioada in care se desfasoara formarea profesionala initiata de angajator, CIM nu se suspenda si de aceea, salariatul beneficiaza de toate drepturile salariale, inclusiv de tichete de masa. Atunci cand salariatul solicita acordarea concediului de formare profesionala, pe durata concediului pentru formare profesionala, contractul individual de munca se suspenda la initiativa salariatului.

Formarea profesionala: Ce este si cum e reglementata

Curs online accesare fonduri europene - Macro TrainingScrisoare De Intentie Pentru Cursuri De Formare

Programe de formare profesională gratuite pentru şomeri. În perioada următoare, şomerii aflaţi înregistraţi în evidenţa A.J.O.F.M. Brăila se pot înscrie pentru a participa la programe de formare profesionala GRATUITE. Cursurile de formare profesională sunt în următoarele ocupaţii/meserii: Lucrator comercial - nivel studii. Program de activitati 2014-2015 - click aici. Fisa atributii responsabil formare continua. Responsabilitati membri. Situatie formare cadre didactice- in excel. Chestionar analiza de nevoi formare profesionala. Regulament de organizare si functionare . Acte normative cuprinzand prevederi legislative privind formarea continua

In consecinta, organizarea cursurilor va avea la baza un program de formare profesionala care trebuie sa cuprinda cel putin elementele mai sus prevazute. Programa de pregatire, durata de pregatire, etc. se stabilesc de catre angajator astfel incat sa asigure dobandirea unor competente profesionale necesare practicarii meseriei in conformitate. prin programe de tipul a doua şansă, precum şi extinderea uceniciilor şi a altor sisteme de formare profesională la locul de muncă sunt măsuri care au potenţialul de a aduce schimbări. Obiectivele strategice naţionale în educaţie şi formare profesională de a ofer Proiect - program de formare pentru adulţi . 29 decembrie 2009, 16:34. 0 stele | 0 review-uri. Activitate-curs de formare. Învăţământ primar - Alte discipline - Proiecte educaţionale - Clasa a 4-a; lisandra2005 41 materiale. Vizualizaţi. 5 au spus Mulţumesc. 0 comentarii. 3208 descărcări. Review-uri (0). procesului de instruire, de particularitatile de varsta si individuale ale cursantilor, de psihosociologia grupului, de mijloacele de invatamant avute la dispozitie, de experienta si competenta didactica a profesorului. Pana la urma, alegerea si utilizarea oricarei metode pedagogice este o arta, pentru ca necesita o adaptare, la ANUNŢ privind activitatile de formare profesională continua derulate în primele 8 luni în judetul Brașov, in cadrul proiectului PRO-SANATATE - Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă În perioada 24 aprilie 2014 - 23 octombrie 2015 se implementează proiectul PRO-SANATATE - Creșterea.

planul anual de formare profesionala. CAP. I. g) promovarea în muncã şi dezvoltarea carierei profesionale. (2) Formarea profesionalã şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale. f) alte forme de pregãtire convenite între angajator şi salariat. b) cel puţin o datã la 3 ani, dacã au sub 21 de salariaţi Proiect de dezvoltare profesională personalizat. Acesta este un model de proiect de dezvoltare profesională personalizat pe care l-am realizat la cursul de mentori oferit de Universitatea Babeș - Bolyai util profesorilor mentori, dar și cadrelor didactice aflate în primii ani de învățământ. Și modalităților de rezolvare a. Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi (conf. art. 48 din Legea nr. 76/2002) In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati. programele de FPC se organizeaza, in general, de catre furnizorii de formare profesionala pentru ocupatii, meserii, specialitati si profesii cuprinse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania; pot fi insa organizate si programe de formare profesionala pentru domeniile in care nu exista inca definite standarde ocupationale/de pregatire profesionala

Curs Administrator Imobile – Picon Training Center

Strategii didactice inovative este program de formare profesională continuă aflat în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Olt. Programul are 100 de ore, 4 module tematice. Predarea integrată; Învățarea pe baza tehnicilor artei dramatice; Învățarea în afara sălii de clas Participarea angajatilor la programele de formare profesionala continua aduce beneficii atat celui implicat direct in achizitionarea de competente, cat si angajatorului. Indiferent de natura si ponderea lor, de categoria de personal din care fac parte, de varsta sau vechimea in companie sau in munca, angajatii manifesta din ce in ce mai mult. Model CONTRACT de formare profesională În cazul în care beneficiarul urmează un program de formare profesională organizat de agenția pentru ocuparea forței de muncă sau de un angajator, responsabilitatea financiară pentru programul de formare profesională îi revine organizatorului. 7. Forța major Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) va organiza, în decursul lunii decembrie, un număr de 77 de programe de formare profesională, la nivel naţional. Potrivit ANOFM, programele cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări, precum: operator introducere validare şi prelucrare date - pentru 120 persoane, lucrător în comerţ (104), contabil (62. Perfectionare intra in formare profesionala. Tipurile de cursuri de formsare profersionala sunt initiere, calificare, recalificare. perfectionare, specializare. La elaborarea unui program de formare profesionala ar trebui sa urmariti categoriile de personal pentru care vreti sa le formati profesional, tipul de curs numar de persoane, durata.

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ (PFPC) Programul de formare profesională continuă pentru anul 2021. [vizualizare] Revizia Programului de formare profesională continuă (PFPC) pentru anul 2020 - componenta de FPC structurată Est, prin dezvoltarea unui program complex de formare continua si dezvoltarea parteneriatelor cu alte institutii. 3. Obiectivele pe termen lung ale CFC In perioada 2014-2020, CFC isi propune sa dezvolte paleta de programe de formare profesionala pentru adulti la minim 50 de programe de formare profesionala, 1 Programe de formare profesională gratuite pentru şomeri. 3 martie 2021. Jurnalul de Brăila. În perioada următoare, şomerii aflaţi înregistraţi în evidenţa A.J.O.F.M. Brăila se pot înscrie pentru a participa la programe de formare profesionala GRATUITE, în următoarele ocupaţii/meserii Programe de formare profesionala. Cel mai important lucru este ca programele de formare profesionala sa fie autorizate si certificate de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA) in colaborare cu Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii. De asemenea, cursurile pot fi tinute doar de catre formatori autorizati ai. Asadar, un angajator care nu este autorizat ca furnizor de formare profesionala poate organiza programe de formare profesionala pentru salariatii proprii. Certificatele de absolvire a cursurilor, in acest caz, au valabilitate numai in cadrul unitatii care a organizat cursurile de formare profesionala

Programe de cursuri și de formare profesională - Revista

Metode Și Tehnici De Instruire Profesional

Invatarea la locul de munca in sistemul de formare profesionala initiala. 1. Cadrul conceptual. Într-o accepțiune largă, conform definiției CEDEFOP, învățarea la locul de muncă (Work-based learning - WBL) reprezintă dobândirea de cunoștințe și abilități prin efectuarea de sarcini - însoțită de reflecție - într-un. nedeterminata, obligatia asumata de salariat prin clauza de formare profesionala initiala, subzista o perioada de maximum 3 ani de la data incheierii actului aditional prin care partile au convenit formarea profesionala initiala; k) sa restituie integral cheltuielile de scolarizare prevazute la Cap.V.Pct.4 litera j) daca din cauz Modele și structuri de management european: 5 zile. Managementul performantei - Gestiunea localitatilor . Nr. III. Aceste programe de formare sunt organizate pe baza contractelor sau comenzilor dvs. Cursurile de formare sunt planificate în lunile respective, perioada fiind stabilită de comun acord.. Programe de formare profesională continuă de lungă durată (multimodulare) la specialități duble - 225 ore, 30 credite. Programe de calificare suplimentară -450 ore, 60 credite profesionale. Stagii de formare profesională continua la distanță. Formabilii beneficiază de cazare, săli de curs, săli de calculatoare, conectate la.

atitudine-pozitiva - Bestcor

ADMITEREA în instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne şi în alte instituţii care pregătesc personal pentru M.A.I. DISPOZIŢIA-CADRU DGMRU Nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor Procedura de achiziţie pentru Servicii de formare profesională și organizare programe de formare Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici iniţiază procedura de achiziţie pentru Servicii de formare profesională și organizare programe de formare în cadrul proiectului Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacității instituționale a administrației publice din. Acest program de formare pentru avansați se adresează profesorilor care folosesc aplicațiile Google la clasă în mod frecvent. Îi sprijină pe profesori să îmbunătățească activitatea de predare și să o redefinească cu ajutorul posibilităților oferite de instrumentele digitale Google pentru educație Cursuri autorizate. Oferta programelor de formare profesională, autorizate conform O.G 129/2000, republicată, cu predare în clasă, finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire, după susținerea unui examen final. EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII Curs specializare ADMINISTRATOR DE CONDOMINII (IMOBIL) Curs Calificare CADRU TEHNIC CU. Programele de formare in psihoterapie si coaching poarta numele de programe de formare complementara, iar acreditarea programului de formare poate fi verificata pe site-ul Colegiului Psihologilor din Romania - sectiunea furnizori de formare profesionala partea a II-a - asociatii

Formarea profesionala - Art

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul A.J.O.F.M. Brăila, din B-dul Dorobanţilor, nr.603-605, la Centrul de Formare Profesională al agenţiei, din str. Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic Mihail Sebastian) sau la telefon 0239/613034. Sursa: Realitatea de Braila Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul. - Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatie si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala si O.S.6.6

Specialisti in Formare Profesionala Si Turis

Toggle navigation. RO. English; Deutsch; Français; Español; Português; Italiano; Român; Nederlands; Latin Listare comunicate de la Culoarea si designul pot fi alese in functie de sexul copilului la ULTIMELE INSCRIERI LA CURSUL DE COLOANELE DESTINULUI SI I CHING SUSTINUT DE MARELE MAESTRU FENG SHUI RAYMOND LO. Comunicate curs EURO PERSONAL SRL - societate specializata pe activitatea de formare profesionala si acreditata de catre societatea TH Junior SRL pentru desfasurarea cursurilor de utilizare. EDUCAŢIE Şi FORMARE (Descrieti separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă) APTITUDINI ŞI COMPETENŢE. PERSONALE. Limba maternă Limbi străine cunoscute (Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător) Aptitudini şi competenţe social

Programe de Perfecționare - CENAFE

- Program de formare profesionala flexibila pe platforme mecatronice Investeste in oameni! Slide 2 Spre deosebire de ASP.NET,in Silverlight cea mai mare parte a prelucrare apare pe PC client, reducnd astfel resurselor de utilizare a serverelor i de mbun t ire a experienei Web de pe client.Figura arat diferena ntre ASP.NET de prelucrare i de. nu de formatori. De aceea considerăm că este necesară dezvoltarea componentei de formare - dezvoltare - consiliere a procesului instructiv - educativ. Fiecare disciplină de învăţământ oferă o imagine mai mult sau mai puţin edificatoare pentru domeniul respectiv de activitate Inregistreaza-te sau completeaza campurile de pentru a avea acces la raspunsul articolului. Plan de formare profesionala a salariatilor. Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 28 nov 2011. VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS a metodelor de învăţare bazate pe probleme: Sporirea competitivităţii şi angajabilităţii studenţilor (PBLMD) www.pblmd.aau.dk Pachetul de lucru 3 Program de Formare Pedagogică Elaborat de: Irina Cojuhari, conf. univ., dr., departamentul Ingineria Software și Automatică

Contract de training si clauze de formare profesionala

Aproape 200 de programe de formare profesionala vor incepe in luna septembrie 2017, in Romania. Vesti bune pentru cei care vor sa invete o noua meserie, in contextul in care multi dintre acestia vor avea oportunitatea de a o face, in mod gratuit. Astfel, 3.473 de persoane vor putea participa la cursurile gratuite organizate de Agentia Nationala. furnizoare de formare (conducatorul institutiei, directorul de program, formatorul). In unele cazuri sunt solicitati si evaluatori din partea institutiei beneficiare de formare (de regula reprezentanti ai compartimentului de resurse umane sau ai conducerii institutiei) sau evaluatori independenti, externi. II

Anexa la ordin comun METODOLOGIA DE AUTORIZARE A

De asemenea, oportunitatea dezvoltării competențelor metodice și pedagogice, integrarea învățământului digital, precum și dezvoltarea profesională centrată pe instruirea diferențiată a elevilor fac ca cele două programe de formare propuse să vină în sprijinul unui învățământ de calitate In principiu, fiecare dintre noi, de la primele clase scolare parcurse si pana la terminarea liceului sau facultatii/ masteratului, parcurgem niste etape de pregatire sau de formare profesionala, etape in cadrul carora ne calificam pentru o meserie sau alta. Dupa terminarea studiilor, procesul de instruire continua, deoarece acumulam in continuare cunostinte necesare la locul de Procedura privind examenul de absolvire a Programului de formare psihopedagogica. Metodologie privind examenul ed admitere la Programului de formare psihopedagogica . Model Cerere ÎNSCRIERE Examen Absolvire Program Postuniversitar . PROGRAMUL desfăşurării Examenului de Absolvire, NIVEL I si II iulie 2018, Program Postuniversita

Curs: Inspector Resurse Umane (#363653) - GraduoModel Decizie Receptie Lucrari

Concediu pentru formarea profesională - LeaveBoar

h) Formularul de feedback - copie, în conformitate cu originalul. Notă: Conform Art. 29, alin. 1 (b) și alin. 2 din Anexa 2 a Hotărârii Comitetului director Nr. 1/2019, pentru programele de formare continuă este necesară existența unui formator pentru fiecare 50 ore prevăzute în cadrul programului Programul de formare profesionala va reprezenta un model inovativ de bune practici pentru realizarea managementului pacientului cu tuberculoza in Romania, cu formarea tuturor actorilor implicati in depistarea si managementul cazului de TB (medic de familie, pneumolog, asistenti medicali, personal de laborator) Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala c) experienta furnizorului de formare profesionala si rezultatele activitatii lui anterioare obtinerii autorizarii sau in alte programe de formare profesionala pe care le-a realizat, daca este cazul. (2) Elementele prevazute la alin. (1) sunt detaliate in Fisa de autoevaluare prezentata in anexa nr. 1 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj organizează cursuri gratuite de formare profesională pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă. Persoanele interesate să urmeze un curs de formare profesională pot opta pentru unul din cele peste 40 de programe organizate în divese meserii/ocupaţii solicitate pe piaţa.

Activitatea 7. Furnizarea programelor de formare profesionala. Autorizații cursuri de formare profesională; Model foaie colectiva de prezenta; Modele certificate de absolvire; Modele fișe de post. Model fișă de post Formator; Model fișă de post Inspector Resurse Umane; Model fișă de post Lucrător în Comerț; Prezentari cursur În data de 4 septembrie 2021 se organizează o nouă sesiune de certificare a competenţelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în Informatică. Această sesiune este organizata doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ și care trebuie să susțină. Programul nostru de formare promovează o atitudine deschisă, flexibilă, conform abordării. Aspectele organizaţionale IRPI în care are loc instruirea oferă un cadru propice de a reflecta asupra principiilor integrative. Dezvoltare personala si formare de bază. Durata: 2 ani. Dezvoltare personala individuala: 16 or

AHPCC se adreseaza tuturor studentilor din anii terminali, precum si licentiatilor in urmatoarele domenii : psihologie, medicina, asistenta sociala, psihopedagogie, teologie, si/sau alte discipline similare. De asemenea, se adreseaza publicului larg, tuturor celor care vor sa afle mai multe despre tainele psihoterapiei, hipnozei, precum si despre mecanismele de prevenire si combatere a stresului Program de formare profesională a operatorilor de transport. Acreditari. Model curs. Certificare. O.M.L.P.T.L. 287/ 2003 Directiva 87/540/CCE / 1987 OMLPTL 595/ 2003 OMT859/ 2013. Durata curs. 30 zile ff. Standard curs. Conditii de participare

Model caracterizare. Download. planificarea activitatii de formare profesionala; evaluarea activitatii de formare profesionala. precum si acela de realizare a unor programe de dezvoltare a resurselor umane in scopul sustinerii carierei respective. (Aurel Manolescu,2001). Planificarea carierei poate fi tratata la nivelul organizational. Programul dispune de 10 posturi de referent de specialitate care se ocupă, în limita numărului disponibil, cu candidații admiși pentru participare în Program la ultimul proces de recrutare. Derularea Programului de formare profesională a tinerilor specialiști. Desfășurarea activități

Model diploma. Ambele certificate sunt recunoscute national si international. CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALA. CERTIFICAT DE ABSOLVIRE. Despre noi. CFPDR este un centru de formare profesionala infiintat in urma cu 13 ani. Echipa CFPDR a organizat cursuri de calificare si absolvire in peste 70 de meserii si a calificat peste 17500 de. (1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala mai mare de 60 de zile in conditiile art. 194 alin. (2) lit. b) si alin. (3) nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca o perioada de cel putin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionala Dintre acestea, 5.359 au fost şomeri, iar 1.722 au fost persoane beneficiare de formare la locul de muncă prin programe de ucenicie. Alte 1.386 de persoane participante la cursuri de formare profesională au făcut parte din categoria celor care nu beneficiază de gratuitate, potrivit prevederilor legale în vigoare Totodată, astfel de programe de formare profesionala pentru manageri e necesar să fie personalizate pe nevoile companiei, dar și după o evaluare a angajaților, tocmai ca ambele părți să beneficieze de o dezvoltare profesională reală. Avem nevoie de o comunicare cât mai rapidă și eficientă