Home

Legea nr. 175/2021

Normele de aplicare pentru legea terenurilor agricole

Modificarea condițiilor de vânzare a terenurilor agricole

  1. istrare.
  2. Legea 175/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-
  3. Monitorul Oficial al României, Partea I. Decretul nr. 175/2021 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019. M. Of. nr. 250 din 12 martie 2021

Monitorul Oficial 175 din 22 Februarie 202

  1. Dosar 151/175/2021/a1 din 10.02.2021. cerere de ajutor public judiciar; Dosar 308/175/2021 din 03.02.2021. încuviinţare executare silită DOSAR EXECUŢIONAL 129/2021; Dosar 44/175/2021 din 11.01.2021. contestaţia la executare (art.598 NCPP) LEGEA NR. 169/2017; Dosar 152/175/2021 din 22.01.202
  2. pentru modificarea L. nr. 292/2020: Caracter: organic Procedura de urgenta: nu: Stadiu: Lege 231/2020 LEGE pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011: Initiator: 58 deputati+senatori, din care
  3. Hotărârea nr. 175/2021 Hotărârea nr. 175 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile.
  4. Lege 175/2021 28.06.2021 281. PL-x 281/20.05.2020: Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de.

c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 175/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna veronica-elena prujoiu, judecător la. Dosar 2625/175/2021 Stadiu procesual: Fond | Materie: Penal | Obiectul dosarului: confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP) conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, de către o persoană căreia exercitarea dreptului de conducere i-a fos HOTĂRÂREA NR.175. privind aprobarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu. Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 27.05.2021, Analizând referatul de aprobare nr.36564/13.05.2021 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.37232/17.05.2021 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune. Stadiu procesual. 2704/175/2021. 12.07.2021. cerere necontencioasă restituire cauţiune în dosarul nr. 3130/175/2020. Civil. Fond. 2703/175/2021. 12.07.2021. înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii PROCES VERBAL SERIA CC NR. 1000964/04.09.2008

Pescuitul se desfășoară la cel puțin 12 mile nautice de la linia de bază, în conformitate cu articolul 7 secțiunea 2 din Actul nr. 18 din 31 octombrie 1996 privind pescuitul, emis de parlamentul groenlandez, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Legea parlamentului nr. 28 din 28 noiembrie 2016, în absența unor dispoziții. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 7 martie 2002 În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adopta prezenta hotărâre III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Deschide. publicat in M.Of. 687 din 12-iul-2021. Decizia 175/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală Deschide. publicat in M.Of. 687 din 12-iul-2021.

Apar noi condiții la cumpărarea terenurilor agricole din

Legea nr. 155/2010 a politiei locale, republicatä, cu modificärile si completärile ulterioare; H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare functionare a politiei locale a prezentului Regulament de Organizare Functionare; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ale altor acte normative referitoare l • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.175/2021; • Raportul de specialitate nr. 102/2021 al Direcției de Patrimoniu privind respingerea plângerii prealabile formulate de petenții menționați în Anexa 1 la prezenta hotărâre împotriva Hotărâri Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti, cod postal 011791 Telefon: (+ 40) 213 14 34 00 (+40) 213 19 15 64. prin care se anulează practic Legea 175/2021..

că a analizat scrisoarea nr. 05/1685/21 din 29.06.2021 a conformității inițierii procedurii de achiziție publică și conform art. 84 alin. (10) din Legea nr. 131/2015 își expune punctul său de vedere: 1. Documentele aferente procedurii de achiziție publică nr. MD-1620129676205 Legea insolvenţei; Dosare în instanţă 2019-2023, cu completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 175/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de ajutor pentru depozitarea vinului în situaţii de criză,. În Monitorul Oficial nr. 175/2021 a fost publicat Ordinul nr. 8/2021 privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013. Se introduce o nouă prevedere conform căreia operatorii economici care ulterior. Hotărârea nr.175/2021 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat dintre U.A.T. Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie și U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării proiectului Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și.

S-au modificat condiţiilor de vânzare a terenurilor

Video: Rasfoire document

Acte normative publicate în Monitorul Oficial al României

Descriere. Data. Dispozitia 165/2021. privind incetarea dreptului la ajutorul social conform legii nr 416/2001 modificata, titularului l c, cu domiciliul in comuna cochirleanca , judetul buzau. 2021/05/31. Dispozitia 158/2021. privind acordarea unui ajutor financiar numitei M Vpentru acoperirea cheltuielilor de inmormantare a def. M G. 2021/05/31 Pl-x 175/2021 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 Legea nr. 237/2015. Prin prezentul proiect de lege se modifică anumite prevederi referitoare la cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă din Legea dialogului social nr. 62/2011 dar și Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii după cum urmează: Se abrogă articolul 211, litera a) din Legea dialogului social nr. 62/2011; Se modifică articolul 268, alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 după cum. Nr. 175/2021. HOTĂRÂREA NR. 175 din data de 30 iunie 2021 - privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Făg Nr. 174/2021 Dispozitia 175/2021: privind incetarea contractului individual de muncă al d-lui Preda Stanciu din functia de asistent personal persoana cu handicap grav Gușă Stela-Vasilica: 2021/05/20: Dispozitia 174/2021: privind numirea d-lui Stoian Andrei-Liviu in functia publică de consilier juridic, grad profesional asistent: 2021/05/19: Dispozitia.

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001 Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001 Rapoarte privind aplicarea Legii 544 / 200 175. 2021. 01.02.2021. privind stabilirea cuantumului si efectuarea plații ajutorului de înmormântare in temeiul art. 28 alin.4 din Legea 416/2001. 216. 2020. 24.03.2020. privind acordarea unei mese cu plata integrala la Cantina de Ajutor Social. 217. privind acordarea zilelor libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea. The COVID-19 pandemic in Romania is part of the ongoing pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).The virus was confirmed to have reached Romania on 26 February 2020, when the first case in Gorj County was confirmed.. As of 26 July 2021, the National Institute of Public Health has reported around 1,080,000 cases. Dispozitia 175/2021: privind Acordare ajutor de urgenta pentru familia Bratu Stela: 2021/05/26: Dispozitia 174/2021: privind Stabilirea dreptului de ajutor de încălzirea locuinței cu lemne altele decât cei de la legea nr.416/20021: 2020/01/31: Dispozitia 25/2020: privind Respingerea dreptului de ajutor social pentru familia Sava Ştefan. 2021/05/28. Dispozitia 249/2021. privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Stroe Violeta. 2021/05/28. Dispozitia 248/2021. privind stabilirea dreptulyui la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine domnului Matei Nicolae. 2021/05/28. Dispozitia 247/2021

Judecătoria Aiud - dosare procese, hotarari judecatoresti

Totodată, membrii și simpatizanții acestor organizații protestează joi la ora 9:00 în Piața CONSTITUȚIEI, în fața Parlamentului Pro Decizii Informate. 4 iunie ·. Prof. Univ. Dr. med. Sucharit Bhakdi este specialist în microbiologie și epidemiologie a infecțiilor. A condus Institutul de Microbiologie și Igienă Medicală de la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz timp de 22 de ani și a lucrat în îngrijirea, cercetarea și îndrumarea pacienților

PL-x nr. 175/202

Dosare Judecatoria Aiud - InfoDosar